Kahramanmaraşlılar'dan Çağrı Dünyazalimlerine “Dur”

Günümüzde dünyada,Müslümanlara zulüm ve baskı her tarafta artarken,bu kez geçen Cuma günü mazlumlara destek sesi Kahramanmaraş’ta duyuldu.Doğu Türkistan, Mısır, Yemen, Arakan, Suriye, Filistin, Hocalı, Keşmirve diğer İslam coğrafyasında yaşanan acıların bitmesi için bir araya gelindi.

“Dünya 5’ten büyüktür” ve”Onemunit” ile mazlumlara ferahlık verildi. Şimdi ümmet yine bir sese muhtaç. Ah Ayasofya diyorum, şimdi açılsa da bütün Müslümanlar için orada dua etsek. Bütün cephelerde olsak da oralarda mazlumların yanında olsak diyorum. Sütçü İmam ile oralara gitsek te mazlumların yanında olsak diyorum.

Geçen Cuma günü yaklaşık 100 sivil toplum kuruluşunun bir araya gelmesiyle oluşturulan Kahramanmaraş STK Platformu; Mısır, Doğu Türkistan, Arakan, Suriye, Filistin, Yemen ve İslam coğrafyasında yaşanan acı ve gözyaşının dinmesi için basın açıklamasıyaptı. Basın açıklamasında bir de Mısırlı Türkiye’de Türk Dili Bölümünde okuyan bir öğrenci güzel bir konuşma yaptı. Bu konuşma beni çok etkiledi. Hasan En Benna’nın, SeyyidKutub’untorunları artık alanlara inmişti.

Mısırlı Hüsam Menna, Mısır’daidamla yargılanıyor. O Türkiye’de TürkDili Bölümünde okuyan bir öğrenci konuşmasında :” Türk halkına duyarlılığından dolayı teşekkür etti. Dünyada Devlet ricali olarak sadece Reis Erdoğan’ın Mısır’ı protesto ettiğini, Mısır halkı olarak kendisine müteşekkir kaldıklarını, idam edilen arkadaşının ise Türkiye’de İbranice bölümünde okuduğunu, hafız olduğunu ve Mescidi Aksa için de güzel projeleri olduğunu” belirtti. Sinsi’ninelbette bir gün cezasını bulacağını belirtti.Devamla “Reisinize sahip çıkınız, dünyada mazlumlara sahip çıkan başka Reis yok” dedi.

Demek ki idam edilen buöğrenci kardeşimizi SİnSİ’ye, İsrail’in talimat vererek şehit ettiği anlaşılmaktadır.

Kahramanmaraş Platformu olarak, Müslüman halkları ve İslam alemini, bu konuda duyarlı devlet yönetimlerini, İslam Konferansı Teşkilatını ve sivil toplum kuruluşlarını, dini liderleri, insanlık ailesine mensup tüm vicdan sahibi kişileri ve tüm dünyayı; Ümmet Coğrafyasındaki katliamların ve zulümlerin durdurulması için acilen gerekli adımların atmaya davet ediyor, Rabbimizden zalimlere, bel’amlara ve kâfirlere fırsat vermemesini, onların hilelerini ve tuzaklarını boşa çıkarmasını ve Müslümanlara yardım etmesi için dua edildi.

“...

Benim iman dolu göğsüm gibi serhaddim var.

Ulusun, korkma! Nasıl böyle bir imanı boğar,

Medeniyet!' dediğin tek dişi kalmış canavar?”

Demiş Şairimiz.

Kahramanmaraş’tan yoklama yaparak davet etmek istiyorum: Peygamberimiz Hazreti Muhammed (SAV) den destur alarak, Ulubatlı Hasan’lar, SeyyidOnbaşı’lar, Sütçü İmam’lar, Senem Ayşe’ler, Kara Fatma’ lar, Nene Hatun’lar, Koca Yusuf’lar, Ömer Halisdemir’ler burada mısınız?

Ayasofya’da namaz kılarak dua etmeye, dünyaya mazlumların yanındayız demeye var mısınız?

AYASOFYA AĞLIYOR

Mabedin ilk temelini Hazreti Süleyman atmış,

İnananlar yapsın ibadet, huzuru bulsun demiş.

O kutlu mekanda hep huzurla ibadet yapılmış,

Şimdi Ayasofya ağlıyor, ibadete hasretmiş.

---

Hırıstıyanlar yüz yıllarca mabedde ayin yapmış,

Onlar artık emanetçi, ta ki Türkleri beklemiş,

Ortodokslar şehirde Katolik’i hiç istemezmiş.

Ayasofya bu yüzden umutla Türklere hasretmiş.

---

Yıl, bin dörtyüz elli üç, yirmi dokuz mayıs olmuştu,

Beklenen Fatih Sultan Mehmet Han o gün feth etmişti.

Akşemseddîn’le, Ulubatlı Hasan’ la feth etmişti,

Ayasofya sevinmişti, artık zulüm bitmişti.

---

Ayasofya’da Rum halk, Fatih’i bekler, aman diler,

Büyük Fatih, Ayasofya’ ya şanla şükürle girer,

Halka şefkatle, “Artık herkes dininde özgürdür ” Der,

Ayasofya sevinçten ağlıyor, artık şükür eder.

---

Ayasofya artık Fatih’in, kılıç hakkı olmuştur,

Bu Fatih’tir, hemen orayı papazdan satın alır,

İlk Cumayı Fâtih, Kabe’yi seyrederek kıldırır,

Ayasofya Camii huzurla ağlar, sükuta erer.

----

Hızır gelmiş, nice veliler kutlu mabede gelmiş,

Tarih şen, Halk şen, ezanlar şen, selaler hep verilmiş,

Ayasofya ile o günler ihtişamla yaşanmış,

Artık Ayasofya Müslümanların sancağı olmuş.

---

Karanlık meş’um devir geldi, Ayasofya’ya indi,

Artık ihtişamlı o günlere gökten matem indi,

Mabed oldu bir boş müze, bu keder bize indi

Şimdi Ayasofya yüz yıldır ağlıyor, dert indi.

---

Artık Sultan Fatih de emanetine hep ağlıyor,

Zulüme “Bedduam vardır, müstehak olana” diyor,

Câminin açılmasına hasretim yeniden diyor,

Ayasofya matemde, o günü bekliyor.

Şimdi Ayasofya matemde, hep o günü bekliyor.

Ömer IŞIK

Önceki ve Sonraki Yazılar