Yıkıcı Ve Bölücü Unsurlar

Bir ülkenin mevcut anayasal düzeninin yıkılması, değiştirilmesi ve ülke bütünlüğünün parçalanmasına yönelik her türlü faaliyete girişen Yıkıcı ve Bölücü Unsurlar, bir ülkenin kendi iç yapısından oluşabileceği gibi, dış güçlerin tahrikiyle de ortaya çıkabilir.

Ama, her halükârda, Yıkıcı ve Bölücü Unsurlarla Dış Güçler, bir zaman için, doğrudan ya da dolaylı bir şekilde bağlantı kurarak, birbirini etkileyebilmektedirler.

Bir başka ifadeyle, sadece ülke içi faktörlerden kaynaklanıyor olsa bile, Yıkıcı ve Bölücü Unsurlar, bir süre sonra, Dış Güçler tarafından desteklenmektedirler.

Yarattıkları sonuçlar itibariyle de Dış Güçlerin çıkarına hizmet eder duruma düşürülürler.

Yıkıcı ve Bölücü Unsurlar, tarihin her döneminde, devletler ve toplumlar için bir tehdit kaynağı olmuştur.

SON 30 YIL

Son otuz yıllık dönemde, bu tehdit, korkunç denilebilecek boyutlara ulaşmıştır.

Keza, İkinci Dünya Savaşı’ndan sonra geliştirilen silahlar, muhtemel bir Üçüncü Dünya Savaşı’nın göze alınmasına imkân vermektedir.

Dolayısıyla, bölgesel de olsa, sıcak savaşlara başvurmanın zorluğuyla, Üçüncü Dünya Savaşı’nın yenen ve yenilen için doğurabileceği korkunç sonuçlar, Dış Güçleri, bu tür yollara başvurmaktan alıkoymaktadır.

“İÇTEN ÇÖKERTME” POLİTİKASI

Bu nedenle, günümüzde, dış tehdit unsurları, hedef aldıkları ülkeleri doğrudan silahlı saldırı ile ele geçirme yerine, ülke içerisinde Yıkıcı Unsurlar yaratarak veya çoktan mevcut olan bu gibi Yıkıcı ve Bölücü Unsurları kullanarak, “İçten Çökertme” politikası uygulamaktadırlar.

Haliyle, “İçten Çökertme” Politikası tümüyle etkili bir yöntem olup, yönlendirici güçlerin perde arkasında kalmasına imkân sağlamaktadır.

Ki; bu politika, geri kalmış veya gelişmekte olan ülkelerde, kolaylıkla uygulanabilmektedir. Sıklıkla tercih edilmektedir.

Dış Güçler, genellikle perde arkasında kalıp, paravan örgüt kullanarak, Yıkıcı ve Bölücü Unsurlara destek sağlamışlardır.

Tüm Yıkıcı ve Bölücü Unsurlar da dolaylı yollarla Dış Güçlerden maddi ve manevi destek görmüşlerdir.

“İçten Çökertme” politikasına yönelmenin bir diğer nedeniyse, uluslararası düzeyde veya iki ülke arasındaki doğrudan ilişkilerde, sorumluluktan kurtulma ve gizli kalabilme amacıyladır.

İki ülke arasındaki ilişkilerin durumuna göre, insani veya demokratik haklar görünümü verilerek, Yıkıcı ve Bölücü Unsurlara destek de sağlanmaktadır.

Önceki ve Sonraki Yazılar