…ŞİMDİ HİZMET ZAMANI!..

Kahramanmaraş’ı 2009’dan 2014 yılına kadar yönetecek Belediye Başkanı Mustafa Poyraz ve ekibi dün mazbatalarını aldılar. Allah hayırlı eylesin.

Kahramanmaraş’ın ciddi sorunları var.
Bu sorunların önceliği kişiden kişiye değişiyor.
Bana göre en büyük sorun Ulaşım ve şehirleşme.
Tek bir caddeden mürekkep bir Kahramanmaraş var karşımızda.
Ya bu tek cadde olan Trabzon caddesini trafiğe kapatmalı ya da yeni cazibe merkezi oluşturmalı.
Yeni cazibe merkezi oluşturabilmek içinde başta resmi kamu kurumlarını farklı bölgelere dağıtmalıdır.
Adliye Sarayının Şehrin batı tarafına gitmesi o bölgede konut dışında ticaret değerinin de artmasına sebep olacaktır.
Şehrin doğu tarafı ile ilgili bilindiği gibi iki yıl önce imar değişikliği yapılmıştır.
Küçük Sanayi sitesi ile Doğu kente kadar olan bölgede Ticaret Borsasının bir projesi var. Ayakkabıcılar Merkezi, Kuyumcular merkezi gibi birkaç sektör için o tarafta proje ortaya konulduğunda o bölgede de bir cazibe merkezi oluşacaktır.
Kahramanmaraş’ta “yatay” değil “dikey” büyüme var. Bu da kenti dar bir alana hapsetti.
Eski Andırın yolu ve Avşarlı köyü, Barajın karşı sırtları ve baraj üzerine bir köprü yapılması.
Şehrin Kuzey tarafları yani Ahırdağ yamaçlarına TOKİ bir proje başlattı. Kuzey çevre yolu yeni açıldı. Rehabilite edilmesi gerekiyor. O bölgede daha fazla istimlak gerekli. Kuzey Çevre yolu bir çekim merkezi haline gelebilir. Kadın Doğum ve Çocuk hastanesinden itibaren bu yol Kılavuzlu parkına kadar mümkün olduğunca yüksek kısımlardan geçirilmek suretiyle bağlantısı yapılmalıdır. Şimdiki hali ancak bir pansuman tedbir olarak görülüyor.
Trabzon caddesi trafiğe hemen kapatılmalıdır. Meydan diyoruz. Meydan olmaya en müsait yer bu caddedir.
Azarbaycan bulvarı ve Şeyhadil bulvarı için yeni bir proje geliştirilmelidir. Sarayaltı caddesi genişletilmeli, gerekirse kanlı dere köprüsü üzerine köprü yapılarak o taraftan postaneye yol verilmelidir. Sarayaltı caddesi gidiş, Azerbaycan ise geliş olarak değerlendirilerek Trabzon caddesinin yükü azaltılabilinir. Gerektiğinde ise Trabzon caddesinin bir tarafına tünel açılarak Şeyhadil caddesi ile Azarbaycan caddesine bir çıkış verilebilir.
Velhasıl olmaz diye bir şey yoktur.
İstenilmesi halinde çok farklı bir Kahramanmaraş ortaya çıkar. Yeter ki kaygılardan uzak bir proje ortaya konulsun.
Kaygı ve endişe duyularak ortaya proje çıkması halinde ise yollarımız hep yılan eğrisi olarak kalmaya mahkumdur. O zaman de belediye başkanının adı ne olursa olsun sorunlar çözülmez.
Umarız yeni dönemde Belediyemiz radikal adımlar atar. Umarız kaygılardan uzak projeler ortaya konulur.
Yoksa; değişen bir şey olmaz.
Ben Belediye başkanı Sayın Poyraz’da bu hırsı ve şevki gördüm.
Kahramanmaraş’ın geleceğinden umutluyum!...

Önceki ve Sonraki Yazılar