MESNEVİ ŞERİF’İ RESİMLEŞTİREN KAHRAMANMARAŞLI SANATÇI RESSAM SAİT IŞIK

Anadolu’nun kadim medeniyetlerinden günümüze miras gelen kültürel değerlerimizi üreten üstatlar, sanatkarlar, yaşadıkları çağın kimliğini ve ruhunu eserlerine yansıtan model insanlardır.

Kahramanmaraş’ımızın da birçok kültür adamları, yazarları, şairleri, düşünürleri, ressamları, hattatları, ahşaba şekil veren ustaları ve daha niceleri geçmişte olduğu gibi günümüzde de vardır.

SANAT, ALLAHI ARAMAKMIŞ. GERİSİ ÇELLİK ÇOMAK.

Sanatçı olmak kolay değildir. Doğuştan gelen kabiliyetle birlikte; donanım, araştırma ruhu, pratik yapma alışkanlığı, iştigal ettiği sanatın eğitim aşamalarından geçmesi, akademik vizyonu, kişisel tarzı, sanatçılar için gereklilik şiarı olduğu gibi, sanatını icra ederken, ona ruh katabilmesi, estetik ve felsefi derinlik vermesi belki de işin en sanatlı tarafıdır.

Üstad Necip Fazıl, Sanat isimli şiirinde; gerçek sanat ve sanatçıyı şöyle tarif etmişti:

Anladım işi, Sanat, Allahı aramakmış

Marifet bu, gerisi çelik çomakmış.

 Sanatçılar, eserlerini özgürce üreterek kendi dünya görüşü duygu ve düşünce tasarımlarını sanat eserine dönüştürdüklerinde, aynı zamanda yaşadıkları çağın kimliğini eserlerine yansıtan model insanlardır.

İLHAM KAYNAĞIM; HZ. MEVLANA VE MESNEVİ-İ ŞERİF

İşte bu donanımları üzerinde taşıyan, bu toprakların yetiştirdiği sanatçılarımızdan biri de Hz.Mevlana’nın Mesnevi’sin den ilham alarak, Aşkın Renk Dili’ni eserlerine yansıtan, hemşerimiz ressam Sait Işık’tır.

Ressam Sait Işık’a bu sanatı nasıl yaptığını? İnceliğini, ilham kaynağını ve ruhunu sorduğumda şunları söyledi:

“Resimlerimi ortaya çıkarmadan önce, Hz.Mevlana Celaleddin-i Rumi’nin “Mesnevi-i Şerif” ve Şems-i Tebrizi’nin “Makalat” isimli eserlerinden istifade ettim. Tasarım aşamasında, tasavvuf etkisiyle başlayan, hayal gücümün alabildiğine çalışarak sunumlandırdığım; orijinal sanat ürünlerini, izlenim, görüş ve görsel algınıza takdim ediyorum. Fantastik sofist tarzda yaptığım resimlerde semboller kullandım. Bu sembollerin vermek istediği mesajlar, öyküler barındıran yapıtlarım; iman ışığıyla, irademin mihrak bilgisini renk renk nakşettim. His ve şuur sahibi insan için renklerin ve biçimlerin dili çok anlamlı sırları açığa çıkartacak mana ve maddede ufkumuzu genişletecektir”

AŞKIN RENK DİLİ, GÖĞE AĞARIZ YERE YAĞARIZ

Ressam Sait Işık’ın eserleri bugünlerde hafta sonu 28-30 Aralık 2017 günlerinde, Necip Fazıl Kültür Merkezinde, Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesinin, Hz. Mevlana Celaleddin-i Rumi’nin hakka vuslatının 744. sene-i devriyesini anma etkinlikleri çerçevesinde, “Aşkın Renk dili, GÖĞE AĞARIZ YERE YAĞARIZ “Kişisel resim sergisiyle sergilenmektedir.

Sanatçılarımız özel insanlardır. Özellikle bu toprakların yetiştirdiği sanatçılarımızın her zaman desteklenmesi gerekliliğine inanıyoruz.

MARİFET İLTİFATA TABİ

Kahramanmaraşlı sanatseverlerin bu özel sergiyi ziyaret ederek destek olmaları, sanatçılarımızın yeni eserler üretmelerine gayret vereceğini düşünüyorum. Zira kültürümüzde “Marifet İltifata tabidir” diye güzel bir söz vardır.

Selam ve sevgilerle.

Önceki ve Sonraki Yazılar