Mesut Bilal Buğday

Mesut Bilal Buğday

Kahramanmaraş Personel Seçme Sınavı Soruları (Kpss)

Kahramanmaraş'ın tanıtımını kolaylaştırmak, tarihimizi ve  kültürümüzü tanıtmak adına hazırlamış olduğumuz KPSS sorularımıza devam ediyoruz.

Bakalım Maraş tarihini ne kadar biliyoruz.

NOT: Aşağıdaki soruların tamamını yapan tam Maraşlıdır.  Bir yanlış cevapla bitiren eh Maraşlı sayılır.  İki yanlışla bitiren gurbetçi sayılır.  Üç yanlışla bitiren Maraşlılığı da bitirmiştir.

SORU-1 Aşağıdakilerden hangisi Kahramanmaraş'ın eski isimlerinden değildir?

A) Maraj      B) Markasi     C) Markaji     D) Maltası

SORU:2- Aşağıdaki eski uygarlıklardan hangisi Maraş'ta bulunmaz?

A) Hititler        B)Asurlular       C) Persler       D)İbraniler

SORU:3- Aşağıdaki kahramanlarımızdan hangisi Maraş'ın kurtuluşunda şehit düşmüştür?

A)Arslan Bey       B)Evliya Efendi       C)Sütçü İmam       D)Şeyh Ali Sezai

SORU:4-Maraş Mutasarrıfı Mümtaz Bey, Ermenilerin üzerine asker sevk etti. Zeytun Ermeni isyanını bastırmak için buraya gönderilen Maraş Jandarma Bölük Komutanı kimdir?

A)Yüzbaşı Arif  Bey            B)Binbaşı Süleyman Bey      

C) Yüzbaşı Sinan Bey           D) Albay İbrahim Bey

SORU:5- İngilizler hangi anlaşmayı öne sürerek Maraş’ı işgal etti?

A) Sevr             B) Lozan            C) Mondros            D) Kütahya

SORU:6- Maraş’ın fethi hangi sahabenin liderliğinde olmuştur?

A) Cafer Bin Tayyar             B) Cafer Bin Ebu Talip

C)Halit Bin Velit                   D) Abdullah Bin Mesut

SORU:7- Maraş Fransızlar tarafından işgal edildikten kısa bir süre sonra kaleden Türk bayrağı indirilir. Bu olay üzerine bir beyanname yazıp birçok cami ve duvara astıran kişi kimdir?

A) Avukat Mehmet Ali Bey                  B) Mutasarrıf Ata Bey 

B) Şeyh Ali Sezai                                       D) Arslan Bey

SORU:8-  3 Şubat 1920 Perşembe; Kuyucak mıntıkasında düşmanla göğüs göğüse savaşan, Kümbet Kilisesi'ne yapılan baskın sırasında karnından yaralanarak şehit olan kahraman kimdir?

A) Evliya Efendi                                   B) Mıllış Nuri       

C) Göllülü Yusuf Çavuş                        D)Muallim Hayrullah

SORU:9- Maraş’ın kurtuluşu sırasında yaşlı, kadın ve çocuklar çevre köylere gönderildi. Bu hadisenin adı nedir?

A) Koş koş        B) Saklan saklan       C) Kaç kaç          D)Yat yat

SORU:10- Maraş’a kahramanlık unvanı ne zaman verilmiştir?

A) 7 Şubat l973         B) 6 Ocak 1925          C) 6 Ekim 1971         D) Hiçbiri

SORU:11- Maraşlılar Fransızlarla kaç gün çatıştı?

A)12 Gün 12 Gece   B)50 Gün 50 Gece  C)22 Gün 22 Gece   D)15 Gün 15 Gece

SORU:12- Maraş'ta Ermenilerin yoğun yaşadığı yer neresi idi?

A) Pazarcık        B) Bertiz        C) Afşin       D) Zeytun (Süleymanlı)

                                 CEVAP ŞIKLARI

1-D   2-D  3-B  4-B   5-C  6-C  7-A  8-B  9-C  10-A  11-C  12-D

Önceki ve Sonraki Yazılar