M.Fatih ERDOĞAN

M.Fatih ERDOĞAN

Hapı Yuttuk Sıra Tablet’te

Her biri yıllık ücret olarak velilerden 30, 40 bin lira alan özel okul sahipleri tarafından kurulan Özel Okullar Birliği Derneği 26 – 28 Ocak Tarihlerinde Sheraton Otelde üç gün süren “Dijital Çağda Eğitimde Fırsatlar ve Sorumluluklarımız” konulu bir sempozyum düzenlediler.

Sempozyumun açış konuşmasını yapan Türkiye Özel Okullar Birliği Derneği Başkanı Cem Gülan, konuşmasında özetle şunları söyledi. “Öğrenciler dijital çağın eğitim ortamlarına yönlendirilmeli ve kendilerine teknolojiyi sorumlu bir şekilde kullanarak yetkin dijital yurttaşlar olmaları konusunda rehberlik edilmelidir. FATİH Projesi'nde dağıtılacak tablet bilgisayarların özel okullarda okuyan öğrencilere de verilmesi gerekir. Çocuklarını Özel Okullarda okutan aileler ve çocuklar hizmeti özelden alıyor diye suçlu kabul edilemezler. Pilot uygulamada olmasa da sırası gelince bu çocuklara tablet bilgisayar verilmeli. Bu çocuklar vatan haini değil, bölücü değil, Fransız vatandaşı da değil” Bireh… Bireh… Bireh… Bu sözleri duyanlar zanneder ki konuşan, milliyetçi bir partinin gençlik kolları başkanı…

Toplantıya katılan ve Bakanlığında başlatılan yeni yapılanmalar hakkında bilgiler veren Sayın Bakan Dinçer ise toplantı çıkışında bu konuyla ilgili olarak sorulan soruya cevaben; “Tablet bilgisayarların devlet okullarına dağıtımının 4 yılda tamamlanacağını bu sürenin sonunda özel okullara da dağıtılabileceğini” söylemiş.

Hâlbuki konuyla ilgili Özel Okullarda okuyan çocuklara tablet bilgisayar verilip verilmemesinden çok daha önemli sorunlar var. Türkiye Özel Okullar Birliği Derneği Başkanı Cem Gülan, Sayın Bakanın ve Ulusal Basın temsilcilerinin huzurunda, özel okullarda okuyan öğrencilere tablet bilgisayar isteyeceğine keşke bu sorunları dile getirmiş olsaydı… Yoksa Sayın Cem Gülan özel okullarda okuyan çocuklarımıza 35- 40 lira tutarındaki ders kitaplarının dahi ücretsiz olarak verilmediğini de bilmiyor mu ki Sayın Bakandan Tablet bilgisayar istiyor? 

Nedir bu Fatih Projesi diyenler için bir kez daha anlatmakta yarar var. Projenin açılımı için ‘Eğitimdeki Fırsatları Arttırma ve Teknolojiyi Daha İyi Kullanma Eylemi’ denilebilir.

Proje 2010 yılında başbakan, milli eğitim bakanı ve ulaştırma bakanı tarafından açıklandı.

Projenin amacı okullarda bilişim teknolojisinden faydalanmak.

Proje ile 620 bin dersliğe dizüstü bilgisayarlar ve projeksiyon cihazları konulacak.

Fatih projesi ile birlikte her öğrenciye tablet bilgisayar verilecek,

Bakan Ömer Dinçerin açıklamalarına göre 2012 yılından itibaren tablet bilgisayarların dağıtımına başlanacak. Pilot okullarda proje uygulanmaya başladı.

Fatih projesinin maliyeti ise yaklaşık 13 milyar dolar olacak.

Öğrenciler ders kitabı yerine e-kitapları tablet PC lerden takip edecekler

1. yıl ortaöğretim okulları, 2. yıl ilköğretim ikinci kademe, 3. yıl ise ilköğretim birinci kademe ve okulöncesi kurumlarının BT donanım ve yazılım altyapısı bitirilecek. 3 yıl içerisinde e-içerik ihtiyacı, öğretmen kılavuz kitaplarının güncellenmesi, öğretmenler için hizmet içi eğitimler ve bilinçli, güvenli, yönetilebilir BT ve internet kullanımı ihtiyaçlarının tamamlanması hedeflenmekte.

Buraya kadar her şey iyi güzelde uzmanlar tarafından Tabletli eğitimde bizi bekleyen önemli bir sürü sorunlar olduğu da söyleniyor. Dünya Sağlık Örgütü, Uluslararası Elektromanyetik Güvenlik Komisyonu gibi birimlerce özellikle çocukların cep telefonu kullanımlarının kısıtlanması gerektiği uyarıları yapıldığını biliyoruz. Ortada bu uyarılar bulunurken ve dünyanın birçok ülkesinde okullarda 3G veya Wifi cihazlarının kullanımı engellenirken, 15 milyon öğrenciye Fatih Projesi'nde sadece teknik açıdan değil, öncelikle sağlık ve güvenlik açısından da nasıl bir altyapı sağlanacağı merak edilmektedir?

FATİH PROJESİ kapsamında öğrencilere ücretsiz dağıtılması öngörülen ve bir tanesinin fiyatının yaklaşık 1600 TL olduğu söylenen TABLET PC lerin yerine neden fiyatı 400 TL ye kadar düşmüş olan dizüstü bilgisayarların tercih edilmemesinin nedeni de bir başka merak konusudur?

Bu proje eğitimimiz için gerçekten can simidi ise Tanesi 300 TL hadi 500 TL olsun diyelim dizüstü bilgisayarlar zaten ailelerin çoğunun alabileceği alamayanların sosyal yardım kanalları ile desteklenebileceği açıkça ortada iken bu proje neden zamana yayılarak sürüncemeye bırakılmaktadır?

Soruları çoğaltmak elbette mümkündür. Tabletli eğitim modelin bugün tam anlamıyla gerçekleştirildiği başka bir ülke de yok. Yalnızca İngiltere, Portekiz ve Güney Kore’de tabletle eğitim modeline yönelik küçük pilot uygulamalar bulunuyor. İnsan sormadan edemiyor; dünyada bir örneği yokken bize ne oluyor da 15 milyon öğrencinin tamamını Tabletli yapıyoruz? İlköğretimde OKS, LGS, SBS Orta Öğretimde ise ÖSS, YGS, LYS diye sistemden sisteme atlayarak eğitimde zaten hapı yuttuk şimdi ise sıra tablette mi?

Önceki ve Sonraki Yazılar