Haberleşme Özgürlüğü

Herkes, haberleşme özgürlüğüne sahiptir ve haberleşmenin gizliliği esastır.

Haberleşme, kesinlikle engellenemez ve gizliliğine dokunulamaz.

Öyle ki;

Milli güvenlik, kamu düzeni, suç işlenmesinin önlenmesi, genel sağlık ve genel ahlakın korunması veya başkalarının hak ve özgürlüklerinin korunması sebeplerinden biri veya birkaçına bağlı olarak usulüne göre verilmiş hâkim kararı olmadıkça;

Yine bu sebeplere bağlı olarak gecikmesinde sakınca bulunan hallerde de kanun ile yetkili kılınmış merciinin yazılı emri bulunmadıkça;

Haberleşme, kesinlikle engellenmez ve gizliliğine dokunulamaz.

Yetkili merciinin kararı, 24 saat içinde görevli hâkimin onayına sunulur.

Hâkim, kararını 48 saat içinde açıklar.

Aksi halde, karar, kendiliğinden kalkar.

İstisnaların uygulanacağı kamu kurum ve kuruluşları kanunda belirtilir.

Herkes, düşünce ve kanaat özgürlüğüne sahiptir.

Her ne sebep ve amaçla olursa olsun, hiç kimse, düşünce ve kanaatlerini açıklamaya zorlanamaz.

Aynı şekilde, hiç kimse, düşünce ve kanaatleri sebebiyle kınanamaz. Suçlanamaz.

Önceki ve Sonraki Yazılar