1. YAZARLAR

  2. Esat BEŞER

  3. Düşünceyi Açıklama ve Yayma Özgürlüğü
Esat BEŞER

Esat BEŞER

Yazarın Tüm Yazıları >

Düşünceyi Açıklama ve Yayma Özgürlüğü

Herkes, düşünce ve kanaatlerini söz, yazı, resim veya başka yollarla tek başına ya da toplu olarak açıklama ve yayma hakkına sahiptir.

Ki; bu özgürlük, resmi makamların müdahalesi olmaksızın, haber veya fikir almak ya da vermek özgürlüğünü de kapsamaktadır.

Ki; bu fıkra hükmü, radyo, televizyon, sinema veya benzeri yollarla yapılan yayınların izin sistemine bağlanmasına kesinlikle engel değildir.

Özgürlüğün Sınırlanması

Gerçi, bu özgürlüklerin kullanılması, milli güvenlik, kamu düzeni, kamu güvenliği, Cumhuriyet’in temel nitelikleri ve devletin ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğünün korunması, suçların önlenmesi, suçluların cezalandırılması, devlet sırrı olarak usulünce belirtilmiş bilgilerin açıklanmaması, başkalarının şöhret veya haklarının, özel ve aile hayatlarının veyahut kanunun öngördüğü meslek sırlarının korunması veya yargılama görevinin gereğine uygun olarak yerine getirilmesi amaçlarıyla sınırlanabilir.

Haber ve düşünceleri yayma araçlarının kullanılmasına ilişkin düzenleyici hükümler, bunların yayımını engellememek kaydıyla, düşünceyi açıklama ve yayma özgürlüğünün sınırlanması sayılmaz.

Velhasıl, düşünceyi açıklama ve yayma özgürlüğünün kullanılmasında uygulanacak şekil, şart ve usuller kanunla düzenlenmiştir.

dusunceyi-aciklma-gorsel.jpg

 Bilim ve Sanat Özgürlüğü

Herkes, bilimi ve sanatı serbestçe öğrenme ve öğretme, açıklama, yayma ve bu alanlarda her türlü araştırma hakkına sahiptir.

Yayma hakkı, Anayasa’nın 1. 2. ve 3. maddeleri hükümlerinin değiştirilmesini sağlamak amacıyla kullanılamaz.

Ki; bu madde hükmü, yabancı yayınların ülkeye girmesi ve dağıtımının kanunla düzenlenmesine kesinlikle engel değildir.

 

Önceki ve Sonraki Yazılar