M.Fatih ERDOĞAN

M.Fatih ERDOĞAN

Akil İnsan HAYME Ana

(Oğlu Ertuğrul Gazi 'ye Öğüdü)

HAYME Anayı mutlaka bilirsiniz. O Oğuzların Kayı boyunun lideri ve Osmanlı Beyliği’nin kurucusu olan Osman Bey’in babası Ertuğrul Bey veya Ertuğrul Gazi diye anılan ecdadımızın annesidir. Hayme Ana, Kayı boyunun başına geçtiğinde oğlu Ertuğrul Bey’e verdiği öğütle ünlenmiştir. Türk tarihini önemseyen herkes Hayme Ana’nın öğüdünü mutlaka bilir.

Dün çok sevdiğim bir dostum beni arayarak şunları söyledi; “Fatih Hocam, açılım diye bir süreç başlattılar. Kürt kardeşlerimizle bizi birleştirme süreci mi yoksa ayrıştırma süreci mi bilinmez. Bu süreç bizce ayrıştırma sürecidir. Birde Türkleri ve Kürtleri bu sürecin doğruluğuna inandıracak ‘Akil’ Adamlar seçmişler. Bu akil adamların içerisinde çok ciddi anlamda Kürtçülük yapanlar var ama Allaha hamt olsun ki Türkçülük yapan kimse yok. Türk Milleti Akil adamlarını hiç unutmaz. Bin senede geçse onların sözlerini yerine getirir. Bunlardan bir tanesi de elbette HAYME Ana’dır. Lütfen Hayme Ana’nın Oğlu Ertuğrul Gazi için söylediği öğütleri köşende bir kez daha yayınla da Milletimiz okusun. Okusun da Akil Adamlık nasıl olurmuş anlasın.”

Dostumun arzusunu yerine getirmek için bu gün köşeme HAYME Anamızın Öğütlerini taşımayı uygun buldum. Bu metin inşallah Türk’e karşı kararan yürekleri aydınlatır. Cenab-ı Hak inşallah Vatanımızı, Devletimizi ve Milletimizi her türlü kötülüklerden korur.
OĞUL,
Anayurttan ayrılalı yıllar geçti. Deli rüzgârlar önünde oradan oraya savrulduk. Beylik otağını kurduğumuz şu yaylalar, artık son durağımız, son konağımız olsun.(Anadolu’ya gelene kadar çekilen çileleri hatırlatıyor.)
Oğuz'un yurtlarına diktiğimiz ağaçların kökleri kara yerin derinliklerine, dalları gökyüzünün yüceliklerine uzansın.(Oğuz’un yurtları derken bu toprakların Türk milletine ait olduğunu belirtiyor.)
Ak-boz atlara binip yağı üstüne yel gibi vardıkta Kadir Tanrı gözü pek yiğitlerimizi korusun.(Düşmanlara saldıran Türk gençleri için dua ediyor.)
Göğsü kaba yerli kara dağlar gibi duran erlerimiz ile kır çiçekleri gibi saf ve temiz, ak yüzlü, ala gözlü kızlarımız Kutlu Kayı Boyu'muza gürbüz evlatlar versinler. Altın başlı otağlarımız Çarşamba yaylasını bürüsün.(Dua)
Kayı'nın ve diğer bütün bayların oğullarını Ertuğrul'umla bir tutarım. Onların hepsini soyumuz için Hakk'ın Kutsal birer emaneti bilirim.

OĞUL,
Boyundan - soyundan olsun olmasın insanlara adil davran. Adaletten ayrılma ki, insanların birlik ve dirlik kazansın. Yurdunda, obanda herkes gezsin. Ululuk isteyen töreden ayrılmasın.
Bu dünya bir oturma yeri değildir. Yapacağın iyi ve doğru işlerle insanların hizmetinde bulunursan güzel övünçler senin olur.
Yüreğinden inancı, ağzından duayı, davranışından erdemi hiç eksik etme. Bir de sabırlı ol oğul, ekşi koruk sabırla tatlı üzüm olur.
OĞUL
Beylik dermekle, ağalık vermek iledir.
Sofranı ve keseni yoksullara açık tut...

Önceki ve Sonraki Yazılar