M.Fatih ERDOĞAN

M.Fatih ERDOĞAN

Yeni Anayasa

12 Şubat haftası ve sonrası düzenlenen konferanslar birçok konuda aydınlanmamı sağladı. Olaylara olan algım ve bakış açım değişti. Değerli konuşmacıları bizlerle buluşturan kişi ve kuruluşları tebrik ediyorum. 

17 Şubat Cuma günü akşam Kahramanmaraş Türk Ocağı tarafından düzenlenen 'Uluslararası Hukuk Açısından Milli Devlet ve Anayasalar' konulu konferansa katıldım. Sabancı Kültür Sitesi'nde düzenlenen konferansın konuşmacısı, Devlet Eski Bakanı ve Türk Ocakları Eski Genel Başkanı Sadi Somuncuoğlu’idi.

Hükümet tarafından hazırlıkları yürütülen ‘Yeni Anayasa’ ile ilgili kaygılarını dile getiren Sadi Somuncuoğlu; "Türkiye yıllardır mevcut anayasalarıyla dövüştü durdu. Anayasaları yapanlarla yapmayanların kavgası hiç bitmedi. 1961 Anayasası kavgası 20 yıl sürdü. 1982 Anayasası kavgası ise 30 yıldan beri devam ediyor. Şimdilerde ise sıfırdan bir anayasa yapma niyetiyle mecliste birtakım çalışmalar yapılıyor. Bu çerçevede tartışmalar bir araya getirilemeyecek kadar zıt ve temel iddialarla yürüyor. Bu bakımdan milletimizin her ferdinin bu sıfırdan anayasa meselesinde doğru bilgi sahibi olması gerekir diye düşünüyoruz.

Hazırlıkları yapılan anayasanın öncekilerden bir farkı var. Bu anayasada Devletin kuruluş esaslarını değiştirmeye yönelik yoğun çaba sarf ediliyor. Bu güne kadar kabul edilen anayasalarda devletin kimliği yani Türk milletine ait olduğu gerçeği hiç değiştirilmemiştir. Anayasa maddeleri hep değişmiş iyi kötü bir şeyler yapılmış ancak devletin kimliğine, egemenliğine sahip hükümlere hiç dokunulmamıştır. Daha açık bir dille ifade edecek olursak Anayasamızın başlangıç bölümünde yer alan ilk dört maddesi değişmemelidir. 1876, 1921, 1924, 1961 ve 1982 Anayasalarında benzer hükümler hep yer almıştır” dedi.

Sayın Somuncuoğlu’nun bu kaygılarına aynen katılıyorum. Bir anayasada elbette devletin adı yazılmalıdır. Bu ad, devleti kuran milletin adı ne ise elbette o olacaktır. Devletin dili elbette o milletin dili olacaktır. Kısacası, anayasamızın 3. maddesindeki;
— Türkiye Devleti, ülkesi ve milletiyle bölünmez bir bütündür. Dili Türkçedir.
Bayrağı şekli kanunda belirtilen, beyaz ay yıldızlı al bayraktır. Milli marşı "İstiklal Marşı" dır. Başkenti Ankara'dır.

Hükümleri yeni anayasada mutlaka yer almalıdır. Sayın Somuncuoğlu’nun dediği gibi bu hususta herkes uyanık olmak zorundadır.

Programın düzenleyicisi olan Türk Ocağı Yönetim Kurulunu bu etkinliğinden dolayı kutluyorum. Ancak hoşgörülerine sığınarak davet (mesaj) listelerini biraz daha zenginleştirmelerini öneriyorum.

Kent Konseyi 

Zeynep Arıkan Hanımefendinin Başkanlığını, Tuncay Kazancı Beyefendinin ise Genel Sekreterliğini yürüttüğü Kahramanmaraş Kent Konseyi yeni dönemde gerçekten takdire şayan işler yapıyor.

18 Şubat Cumartesi günü yapılan Genel Kurul Toplantısına Yerel Yönetimler ve Kent Konseyleri Çalışmaları Konularında uzman olan Hitit Üniversitesi Öğretim Üyesi Yrd. Doç.Dr. Nur Şat’ın konuşmacı olarak katılması harikulade bir şeydi. Sayın ŞAT Genel Kurula katılan çok sayıdaki kanaat önderine çok önemli mesajlar verdi. Kent konseylerini ‘konuların eylemlere dönüştürüldüğü yer’ olarak tanımladı. Kent yönetiminin sadece belediyelere bırakılamayacak kadar önemli olduğunu dile getirdi. Yerel yöneticilerin yapacağı çok iş olduğunu ve Kent Konseyi marifetiyle gönüllü kişilerin de onlara yardımcı olması gerektiğini ifade etti. Türkiye’de adından söz ettiren birkaç kent konseyinin içinde yer alan Kahramanmaraş Kent Konseyi’nin Sayın Başkanına ve Yönetim Kurulu Üyelerine her fırsatta teşekkür etmeliyiz.

Türk Eğitim Sen

11 Şubat Cumartesi günü yapılan olağanüstü Genel Kurul'da mevcut Şube Başkanı Mustafa Gökhan yeniden başkan seçildi. Sayın Gökhan’ı ve Yönetim Kuruluna seçilen değerli eğitimci kardeşlerimizi tebrik etmek için 18 Şubat Cumartesi günü sendikaya gittim. Sayın Başkan hem çok deneyimli bir eğitimci hem de çok deneyimli bir sendikacı. Görüşmemizde kimseye kırgın olmadıklarını ifade etti. ‘Türk Eğitim Sen üyelerine hizmet etmek için yola çıkan karşı listedeki kardeşlerimizle ilişkilerimizin eskisinden daha güçlü devam edeceğinden kimsenin kuşkusu olmasın’ dedi ve ekledi; ‘Etin tırnaktan ayrıldığı nerde görülmüş. Ayrılık bir yana daha da yakınlaşacağız.’ Sayın Gökhan’a ve çok değerli Yönetim Kurulu Üyelerine başarılar diliyorum.

Önceki ve Sonraki Yazılar