TÜRK POLİS TEŞKİLATI, 173 YAŞINDA

Polis, kamu düzenini ve vatandaşın canı, malı ve temel hak ve özgürlüklerini korumakla görevli, yasa uygulayıcı bir çeşit kamu görevlisidir.

Tüm ülkelerde polis kuvvetlerine veya polise benzer yetkilerle donatılmış diğer güvenlik birimlerine rastlanır.

Birimine bağlı olarak polisler üniformalı veya sivil kıyafetli olabilir. Görevin türüne göre, tabanca gibi hafif silahları veya ağır askeri silahları kullanma yetkisine sahip olabilir.

Ülkeler arası ve birimler arası farklılıklar olmakla birlikte, polisler genellikle şu hizmetleri yerine getirir:

    Kamu düzenini ve güvenliğini sağlamak

    Yasaların uygulanmasını sağlamak

    Suçları önceden tespit etmek, gerçekleşmesini önlemek ve soruşturmaları gerçekleştirmek

    Çeşitli belge ve lisansları düzenlemek

Tarih boyunca pek çok medeniyette günümüzdeki polis teşkilatına benzer oluşumlar görülür.

Roma İmparatorluğu Dönemi’nde İrenark olarak isimlendirilen, törelerin uygulanmasını gözeten, toplumsal disiplini ve haydutların takibatını yapan görevliler bulunmaktaydı. Ancak, polis tabiri modern devlet anlayışının ortaya çıkmasıyla kullanılmaya başlanmıştır.

Modern anlamda polis teşkilatının ilk örnekleri 1800‘lü yıllara doğru ortaya çıkan Londra Deniz Polisi, Glasgow, İskoçya ve Paris Polis Teşkilatları sayılabilir. 1829 yılında kurulan Londra Metropolitan Polis Teşkilatı, suçla mücadele yanında, önleyici polislik anlayışının ortaya konulduğu ilk polis örgütüdür.

Türk Polis Teşkilatı modern anlamda 10 Nisan 1845 tarihinde İstanbul'da kurulmuştur. Halen 1937 tarihli ve 3201 sayılı Emniyet Teşkilat Kanunu'na dayanarak örgütlenmiş ve 1934 tarihli 2559 sayılı Polis Vazife ve Sâlahiyet Kanunu ile yetkilendirilmiş bir teşkilattır. İçişleri Bakanlığı'na bağlı bir genel müdürlüktür. Merkezde Daire başkanlıkları, taşrada İl ve İlçe Emniyet Müdürlükleri olarak örgütlenmiştir. Daha çok suç olmadan önce önleme işi ön plandadır. Yaklaşık olarak 250.000 personeliyle görev yapmaktadır. Sahil Güvenlik Teşkilatı (Sahil ve Denizlerde) ve Jandarma Teşkilatı (köy ve kırsal alanlarda ) ile bölge paylaşımı yapılmış ve sadece il ve ilçe merkezlerinde (polis) görev yapmaktadır.

unnamed.png

Önceki ve Sonraki Yazılar