Terör Örgütlerine Karşı Bilinç Oluşturmalıyız

Terör örgütlerinin genel amacı; Türk devletini bölüp parçalamak ve başka bir isim altında devlet kurmaya çalışmaktır.

Türkiye’de faaliyet yürüten sağ, sol ve bölücü terör örgütleri analiz edildiğinde, kuruluş ve örgütlenmeyle, eleman kazanma aşamaları; ilk önce, gazete, dergi ve kitap ile başlamaktadır. Sonrasında, silahlı eylemlere kadar devam etmektedir.

Bir terör örgütünün kurulabilmesi için, komünist, faşist, etnik veya dini bir ideolojinin olması gerekmektedir. Elzemdir.

Bu nedenledir ki; Türkiye’de faaliyette bulunan terör örgütleri, ideolojilerini geliştirebilmek ve örgütlerine taraftar bulabilmek için, işe ilk önce, gazete, dergi ve kitap ile başlamaktadırlar.

İdeolojileriyle birlikte, iç ve dış destek, para ve eleman, terör örgütlerini ayakta tutan başlıca unsurlardır.

Uluslararası faaliyette bulunan terör örgütlerinin de Türkiye içinde elemanları ve sempatizanları olabileceği gerçeği asla unutulmamalıdır. Yok sayılmamalıdır.

Şüphe yok ki; istihbarat faaliyetleri, teröre karşı başarının yegâne anahtarıdır.

Terörle mücadelede en önemli etken, halkın bilinçlendirilmesidir.

Gençlerin içinde bulundukları ortam ve mekân da denetlenmelidir. Aynı şekilde, çevreleriyle kurdukları ilişki de yakından gözlemlenmelidir.

Çeşitli ekonomik, sosyal ve toplumsal sorunlarla karşılaşan gençler de şunu iyi bilmeliler ki; terör örgütlerinin lider kadrosu dışındaki üyelerinin yaşamı, örgüte katıldıktan sonra, azami 5 ila 10 yıl kadar sürmektedir. Çünkü; teröristler, bu süreçte, ya güvenlik güçlerince etkisiz hale getirilmekte ya da örgütün kendisi tarafından çeşitli bahanelerle tasfiye edilmektedirler. Yani, ortadan kaldırılmaktadırlar.

Türk Genci Teröre Karşı Bilinçlenmeli

Terör örgütleri, üniversiteli gençleri saflarına kazanmak amacıyla, kültürel farklılıkları, sosyal katmanları, ekonomik imkanları, siyasal tercihleri, dini inançları ve benzeri olguları istismar etmektedirler.

Üniversiteli gençleri örgüt saflarına çekmede, hemşerilik gibi kültürel yakınlıktan da yararlanılmaktadır.

Bunun dışında, ekonomik zorluklar ve ailevi imkanlardaki yetersizlikler, temel istismar konularıdır.

Ailelerin siyasal tercihleri ve inanç yapısı, terör örgütlerinin üzerinde önemle durduğu ve öğrencilere yaklaşmakta kullandıkları bir başka sinsi yoldur.

Terör örgütlerinin öğrenci gençleri saflarına çekmek amacıyla geliştirdikleri yöntemlerden bir diğeri de üniversiteli gençlerin liderlik dürtüleri, okumaya düşkünlükleri, yazma hevesleri ve silaha ilgileridir.

Önceki ve Sonraki Yazılar