Tarımdan Sanayiye Geçişin Sancıları

Kahramanmaraş 1980 öncesinde sadece tarım ile geçinen insanların büyük çoğunluğunun 6 ay çalışıp 6 ay boş gezdiği bir kent görünümündeydi.

O yıllarda Kahramanmaraş’ta 1000 civarında kahvehane, çayhane, lokanta ve pastahane gibi yerler vardı.

Aradan 35 yıl geçen Kahramanmaraş’a baktığımızda çok hızlı bir şekilde tarım toplumundan sanayi toplumuna geçmiş, köyden kente göç oluşurken, kendi içinde bu göçü de geleneklerine uygun bir tarz oluşturmuştuk. Kentin asayişi, sosyal dokusu çok az bir değişim göstermiş. Genel olarak aynı muhazakarduruşu koruyabilmiştir. 1980’de 1000 kahve neredeyse kapanmış, millet altı ay boş gezme dönemi sone ermiştir.

1984 yılından bu yana devlet teşviği alan ve bunu doğru kullanan Kahramanmaraşlı Sanayiciler, aldığını yatırıma dönüştürerek iktisadi manada bir mucize gerçekleştirmişlerdir. Türkiye’de ilk 500 ve ilk 1000 sıralarda yer alan onlarca firmamız yer almış ve Kahramanmaraş Kipaş gibi büyük bir holdingi oluşturmuştur.

Kahramanmaraş’ın 2014 yılına baktığımızda işsizlik dert olmaktan çıkmış. Neredeyse bütün işletmeler kapılarına işçi aranıyor şeklinde ilanlar asmıştır.

Daha 35 yıl önce yılın altı ayı yatan insanlar bu gün 24 saat çalışarak hem ülkemize ve hem de Kahramanmaraş’a katkı yapmaktadırlar.

Kahramanmaraş 30 Mart 2014 Yerel seçimleri sonrasında Büyükşehir Belediyesi olacaktır.

Yaklaşık 1 milyar (katrilyon) Tl yıllık bütçesi ile aynı zamanda en büyük kamu sektör yatırım işlevi de görecektir.

Kahramanmaraş’a il genelinde yıllık bazda gelen para bu şehirde yaşayan insanların refahını artırdığı gibi sosyal yaşam kalitesini de aynı oranda yükseltecektir.

Her geçen gün doğalgaz kullanan ev sayısı artmakta, yapılan yeni binalar, apartmanlar ile bu hayat standardı kalitesinin yükselişine tanık olmaktayız.

Kahramanmaraş geçen 35 yılda tarım toplumundan sanayi toplumuna hızlı geçişi başarırken beraberinde gecekondulaşmayı da getirdi. Büyükşehir kentsel dönüşüm projeleri ile de bu sorunu yenecektir.

Kahramanmaraş’ın bu denli hızlı büyümesinde emeği olan bütün özel teşebbüsü kutluyorum.

30 Mart 2014 tarihinden sonra Kahramanmaraş’ta yeni bir dönem başlıyor. Ve bu yeni dönemin tanıkları da bizlerin çocukları olacaktır!...

(Not: bu yazı bir ekonomi dergisi için yazılmıştır)

Önceki ve Sonraki Yazılar