Şinto

Televizyonda izlediğim bir belgesel, beni yeniden araştırma yapmaya yönlendirmiştir.

Akabinde, araştırdığım üzere, Şinto, dünyanın en eski dinlerinden birisidir. 

Ne var ki; İkinci Dünya Savaşı’ndan sonra, Şinto, Japonya’da, resmî din olma özelliğini yitirmiştir.

Keza, savaştan sonra silahsızlandırılmış Japonya’da, feodal kültürü yansıtan Şinto tatbikleri ve öğretileri, savaş sürecindeki önemini kaybetmiştir.

Değer Yitimi

Bilhassa, İkinci Dünya Savaşı’nda sürdürülmüş olan saldırgan politikadan kaynaklanan toplumsal yıkımların giderilmesi açısından Japonya’da, milliyetçiliğin öteki simgeleri gibi Şinto da değer yitimine uğramıştır.

ABD Etkisi

Şinto’nun resmî din olma özelliğini kaybetmesinde, ABD’nin Japon militarizmini yok etme girişimlerinin de etkisi vardır.

Günümüzde, Şinto

Günümüzde, Şinto, uygulanmıyor ve öğretilmiyor.

Diğer uygulamalar ve öğretiler ise, günlük faaliyetler olarak, varlıklarını sürdürüyor.

Budizm Hâkimiyeti

Şu anda, Japonya’da, daha çok Budizm hâkimdir.

Öyle ki; barışçı ve uzlaşımcı özellikler taşıyan Budizm, günümüzde, Batılılaşma ve liberalleşme eğilimiyle birlikte, güç kazanmıştır. Güçlenmiştir.

“Tanrıların Yolu”

“Şin” yani “tanrılar” veya “ruhlar” ve “to” yani “yol” olmak üzere, genellikle, “Tanrıların Yolu” diye tercüme edilen Şinto, Kami inancını içermektedir.

“Kutsal Ruhlar”

Kami, “yaşam için önemli olan rüzgâr, yağmur, ağaç, dağ, ırmak ve bereket gibi kutsal ruhlar” diye tercüme edilebilir.

Bazı Kamiler yereldir. Sadece belirli bir yerin ruhudur. Koruyucusudur.

Bazı Kamiler ise, büyük doğal oluşumları, objeleri ve uygulamaları temsil etmektedir.

Şinto Tapınağı

Kutsal objeleri saklamak için kullanılan Şinto Tapınağı, bir veya birden fazla Kami’yi barındırmaktadır. Zaten, bu amaçla, inşa edilmiştir.

Bir ibadet yeri ise, kesinlikle değildir.

ÖZET

Özetleyerek ifade etmek gerekirse, dünyanın en eski dinlerinden Şinto, II. Dünya Savaşı’ndan sonra, Japonya’da, resmî din olma özelliğini kaybetmiştir.

Öyle ki; bu yitirişte, ABD de bir etkendir.

Günümüzde, Şinto dininin artık tatbik edilmediği ve öğretilmediği Japonya’da, daha çok Budizm hâkimdir. Keza, Batılılaşma ve liberalleşme eğilimiyle birlikte, Budizm, güç kazanmıştır. Güçlenmiştir.

Şinto Tapınağı ise, kutsal objeleri saklamak için kullanılsa bile, bir ibadet yeri kesinlikle değildir.

İnanışa göre, tapınak içerisinde, “Kutsal Ruhlar” barınmaktadır.

Önceki ve Sonraki Yazılar