Şeb-İ Arus (Düğün Gecesi)

İrfan ve sevgi güneşi, Aşk Sultanı Hz. Mevlana, 17 Aralık 1273 yılı, bir Pazar günü gurub vaktinde, bütün parlaklığı ile, bütün güzellikleriyle, gülerek ebediyet âleminin asumanında doğdu.

Bu geceye, Şeb-i arus ( Düğün gecesi ) diyoruz.

“ Ölümümüzden sonra, mezarımızı yerde arama. Bizim mezarımız arif kişilerin gönülleridir “demesine rağmen, yüz yıllardır Onun sevenleri mübarek merkâtine ve Konya şehrine gelmekteler.

Bu gün Konya da düğün var. Bu gün Şeb-i arus.

Ölüm günü Onun için doğum günüydü. Derin bir aşkla Hakka vuslatın doğumuydu. Vuslat günü, sevgilinin sevgiliye kavuşma günü, yani düğün günüydü.

Her yıl 17 Aralık günü Konya’da düğün günü, şeb-i arus merasimleri yapılır.

Dünyanın her tarafından 742 yıldan beri sevenleri bu düğüne icabet ederler.

Semalar yapılır. İlahiler, kasideler ve Kuran-ı kerimler okunur. Gönüller fethedilir.

Aşk sultanı son günlerinde şöyle diyordu.

“ Yere hangi tohum atıldı da bitmedi.

Neden insan tohumuna gelince bitmeyecek zannına düşüyorsun,

Hangi kova kuyuya salındı da dolu olarak çıkmadı,

Can Yusuf’u kuyuya düşünce, niye ağlasın.

Bu tarafta ağzını yumdunmu. O tarafta aç..

Çünkü artık, hay huydan uzak. Mekansızlık âlemindesin ” diyordu.

Şeb-i Arus Hz Mevlanayı sevenlere, Mevlevilere, muhibbilerine ve gönül dostlarına kutlu olsun.

Vakti şerifler hayrola,

Hayırlar fethola, şerler def ola,

Allahu Azimüşşan esması ile kalplerimiz pürnur ola,

Şeb-ü arus mübarek ola,

Dem-i Hazreti Mevlana,

Sırr-ı Cenab-ı Şems-i Tebrizi,

Kerem-i İmam-ı Ali,

ve şefaatı Muhammedin-nebi

Hu diyelim huuu...

Önceki ve Sonraki Yazılar