Mesut Bilal Buğday

Mesut Bilal Buğday

MARAŞ NÜKTELERİ

 Bazı meseleleri anlamak ve anlatmak için yaşanan hadiselerden ders çıkarmak gerekir. Zaman zaman çevremde gördüğüm ya da bazı arkadaşların aktardığı nükteleri paylaşıyorum.  

HOCANIN MİRAS TAKSİMİ
Hoca Efendinin kayınpederi vefat etmiş. Belli bir zaman sonra kayınpederden kalan mirası taksim etmeye karar vermişler.

Hoca Efendinin kayınları demiş ki:
"Hoca malları şeriata göre taksim et!"

Hoca kendine mal az düşeceği için hemen itiraz etmiş:
"Şeriat devletinin olmadığı yerde, ben parayı şeriata göre nasıl pay edeyim!"

Neyse hocanın kayınları hocanın bir bildiği var deyip hocaya itiraz etmemişler. Ve hocanın istediği şekilde taksim yapılmış.
Aradan belli bir zaman geçmiş hocanın babası vefat etmiş ve belli bir zaman sonra hoca kız kardeşleri ile miras bölüşmeye başlamışlar. Hoca şeriata göre kendisinin maldan daha çok alacağını bildiği için "şeriata gidek" demiş.
Hocanın kız kardeşleri demiş ki:
"Hoca! hoca! Allah görüyor.
Avrat hısımın ölünce hökümet mahkemesi,
baban ölünce şeriat mahkemesi,
bu senin yaptığın şeytan düzenlemesi"

MESAJ: İnsanlar genelde nefsi davranmakta ve kendi çıkarına göre haklılık aramaktadır. Oysa Müslüman’ın çıkarına göre değil, hakikate göre hareket etmesi gerekir.

GELİN KISMI ALTINI İLE AT KISMI YULARI İLE GİDER
Maraş fahısı birine eşek satmış. Ancak alışveriş bittikten sonra, eşeği satan kişi, hayvanın yuları için nizah etmiş:
"Ben eşeği sattım, yularını satmadım"
Maraş Fahısı itiraz etmiş:
"Eşek ziyneti ile satılır"
Maraş Fahısı müftüye gidek demiş ve eşek sahibi de hiç itiraz etmemiş.
Konu müftüye intikal edince, müftü sormuş:
"Pazarlık yaparken ziynetleri üzerinde miydi? "
İkisi de üzerindeydi demiş.
Müftü kararını açıklamış:
" Gelin kısmı altını ile at kısmı yuları ile gider "

MESAJ: Biraz önceki konumuzda olduğu gibi burada da bir nefsi davranış söz konusudur.

İKİ ESKİ KOMŞU KARŞILAŞIRSA
Yusuflar mahallesinde eskiden komşuluk yapmış iki kadın, uzun aradan sonra çarşıda karşılaşmışlar ve hal hatır sorduktan sonra kadının biri diğerine gelinini sormuş:
"Gelin ile aranız nasıl?"
Kadın hışımla cevap vermiş:
"Ocacığı batmasın, akşam yatmayı bilmez, gündüz kalkmayı bilmez, kazanı ocağa koyamaz!"
Komşu sormaya devam etmiş:
"Kızını da evlendirmişsin damadın nasıl biri? "
Kadın büyük bir iştahla cevaplamış:
"Ammanın bir damadım var nazar olmasın, kızımın elini sıcak sudan soğuk suya sokturmuyor. Kızımın yemeğini bile yatağına götürüyor."

MESAJ: Yine bir nefsi davranış söz konusudur. Kendi nefsine hitap eden davranışları iyi saymakta, diğerlerini ya yok saymakta ya da yanlış görmektedir.

Önceki ve Sonraki Yazılar