Ahmet Doğan İLBEY

Ahmet Doğan İLBEY

Kurtlar kuzuların, darbeci generaller milletin düşmanıdırlar

Kurtların üniformalı olanlarına darbeci general denir. Din-i mübin’den beslenmediği için kâbil karakterli ve insanlığın en aşağısıdır, yâni esfel-i sâfilin... Kurtlarla aynı geni taşır; haşin ve yırtıcıdır. Merhamet, sevgi ve emin kişilik gibi meziyetleri olmaz. Kurtlar gibi kendi gücünü en üstün güç bilen, hak-hukuk tanımayan zorbalığın ve parçalayıcılığın adıdır.

Kurtlaşmak: Kendinden olmayanı sevmemek, kabullenmemek ve saldırmaktır. Lânete uğramışlığı temsil eder ve insanlıktan düşmüş olan mânasına gelir. Eski çağlarda cezalandırılacak kötü insana “kurt adam” cezası verilir ve ölünceye kadar kurt olarak kalırmış. Darbeci generaller de kurtlaşan kötü adamlar gibi Hakka tapan millet güçlendikçe kurtlaşıyorlar.

Kurtlar koyunların, darbeci generaller de hürriyet içinde yaşamak isteyen milletin ezelî düşmanıdırlar. Kurtlar çobanın sürüsüne, darbeci generaller de millete zarar verirler. Kurtlar ön hazırlık yaptıktan sonra avlarına saldırırlar. Darbeci generaller de tepeden inme darbe yoluyla idareyi ele geçirirler.

KURTLAR PARANOYAKTIR, DARBECİ GENERALLER DE PARANOYAKTIR

Kurtlar paranoyaktır, dolayısıyla darbeci generaller de paranoyaktır. Hak edilmeyen gurur ve iktidarın, kuşku ve güvensizliğin, bencillik ve hezeyanın beslediği megalomanik davranışlarla ortaya çıkan bir ruh hastalığıdır bu... Bundandır ki darbeci generaller daima patolojik bir hâkimiyet krizi çeker ve sürekli “iç düşman, dış düşman” kâbusu görürler. Dolasıyla evhamlı ve teyakkuz hâlindedirler.

Kurtların ormana, darbeci generallerin de millete mensubiyet şuuru yoktur. Kurtlar için ormanda kendi cinsinden başkası düşmandır. Darbeci generaller için de kendi vesayetlerine girmeyen herkes düşmandır. Aralarına başkalarını almazlar. Sınıf şuuru taşırlar. En üstün kurt generalin başkanlığında hep muktedir olmak isterler. Hür iradeleriyle idarecilerini seçen toplumdan nefret eder, askerî militarizme bağlı toplumdan hoşlanırlar. Kurtlar gibi puslu havayı sever, günlük güneşlik havayı sevmezler.

DARBECİLERİN KANUNU KURTLARIN KANUNUNA BENZER

Kurtlar ormanın hâkimiyetini ele geçirmek isteyen başka kurt sürüleri çıktığında, darbeci generaller de iktidarlarını paylaşmak istemeyen karşı darbeci generaller çıktığında aralarında savaş başlar.Bu genden dolayıdır ki bir darbeci general bir darbeci generalin daima kurdudur. Kurtlar gibi kuzuyu da kendinden pay isteyen benzerlerini de yerler. Hz. Peygamberimiz, “İnsanlar öyle bir zamanla karşılaşırlar ki, herkes kurtlaşır ve kurt olmayanları ötekiler yer” buyuruyor.

generallerin kanunu kurtların kanununa benzer. Kemal Tahir’in romanının adı olan “Kurt Kanunu” her darbe sonrasında yürürlüğe girer. Bu zorba kanuna göre kurtlukta düşeni yemek kanundur. Kurtlar açlık dönemlerinde av yapamadıkları zaman bir araya toplanırlar ve kendi etraflarında bir daire oluşturarak dönmeye başlarlar. Bu dönme sırasında ilk yorulup yere düşen kurt diğer kurtların avı olur.

Kurtlaşan generallerin kanunu her darbe sonrasında bu şekilde işletilir. 27 Mayıs’ta, 71 Muhtırası’nda, 12 Eylül’de, 28 Şubat’ta, Ergenekon ve 15 Temmuz darbelerinde kurtlar gibi birbirlerini saf dışı etmeye çalıştılar. Meselâ 1926’da İngilizci generaller kurt kanunu gereğince Almancı-İttihatçı generalleri yemişlerdir. Bu ülkenin selâmete çıkması için kurtlaşan darbeci generallerin birbirini yemesinde fayda var. Böylelikle millet yanlısı generallerle kucaklaşma imkânı doğar.

Bu ülke için en büyük tehlike Tanzimat’la başlayıp Kamalovist Cumhuriyet’le çoğalarak kurtlaşan darbeci general geninin devam etmesidir. Bu taifenin kurtlaştığı ülkede dirlik ve düzen olmaz. Apoletlilerin kurtlaşması en çok ordunun zararınadır. Kamalov, Gürselov, Madanoğluoviç, Evrenoviç, Çevikbiroviç kurtlaşan generalliğin yakın târihteki şedit birer nümunesidir.

Bu güruhun en sevdiği kelimeler: Laikçilik, vesayetçi cumhuriyetçilik, darbecilik, Kamalov ilke ve inkılâpları... En nefret ettikleri kelimeler: Hâkimiyet kayıtsız şartsız milletindir, İslâm, câmi, hoca, başörtüsü, namaz, oruç, hac, sakal, imam hatip…

Önceki ve Sonraki Yazılar