Kuddusi Baba

Kuddusi baba bulvarı, şehrimizde Kiler mağazasının önünden geçen caddenin adı.

Her gün gelip geçtiğimiz bu caddeye adı verilen “ Kuddusi Baba ”nın kim olduğunu çoğumuz bilmiyoruz, belki merak ta etmiyoruz.

 Peki, neden bu isim bu caddeye verilmiştir? Kuddusi Baba kimdir? Şehrimizle ne gibi bir ilgisi vardır? Kuddusi baba, yoksa şehrimizin bilinmeyen, gizli bir hazine simidir?

Evet, Ahmet Kuddusi babanın şehrimizin kültürel dünyasında, bilinmeyen bir kıymeti olduğunu, bir vesileyle gittiğim Niğde ilinin Bor kasabasında gördüm.

Mar’aşi-zade ve kuddusi lakapları ile anılan Ahmet Kuddusi hazretlerinin babasının, Maraş ulemasından şeyh ve seyyid hacı İbrahim hazretleri olduğunu, Bor’daki türbesinde, hayatını anlatan kitabede okuyoruz.  

 

Mar’aşi zade Ahmet kuddusi hazretleri;  Hicri 1183, miladi 1769 da dünyaya teşrif etmişler.  Hicri 1265 Miladi 1848 de ahirete irtihal etmişlerdir.

 

Ahmet Kuddusi hazretleri, şehrimizde en fazla alim, ulema yetiştiren Tekerek ailesine mensup şair, müderris ve mutasavvıf olduğunu,  Dr. Ali Tenik’in doktora tezi olarak hazırladığı ve kitaplaştırdığı “ Ahmet Kuddusi İbnül Maraşi “ adlı eserinden öğreniyoruz.

 

Tekerek ailesi bilindiği üzere şehrimizin en eski ailelerindendir. Dulkadirli’ler Anadoluya gelirken bu aileyi Türkmenistan’dan getirdikleri, şehrimizin Ekmekçi mahallesine yerleşen aile, sürekli, alim, müderris ve okumuş adamlar çıkardığı, Dulkadirli’ler kadılarını hep bu aileden aldıkları biliniyor.

Ahmet Kuddusi hazretleri de bu aileye mensuptur. Babası İbrahim efendi Kahramanmaraş’tan Bor’a bir memuriyet sebebiyle gitmiş ve oraya yerleşmiştir. Hazret orda doğmuş, ama aile şehrimizle irtibatını yitirmemiştir.

Evliyaullah hazeratından olup keramet sahibidir. Bir çok menkıbesi vardır.

İnziva hayatı yıllarında, bir gün Cuma vaktinden önce bir tanıdığı, misafir olarak onun evine gelir. Cuma vakti yaklaştığı halde Hz. Kuddusi, hiçbir acelecilik göstermez. O zat Cuma’ya gitmek için izin ister. Hz. Kuddusi, ona: “biraz daha beklersen iyi olacaktı. Lakin namazdan sonda seni beklerim.” Misafirini uğurlar. Cumadan sonda biraz gecikerek gelen misafir zat, yemekle beraber taze hurma ve o mevsimde Bor’da olmayan taze sebzeler ikram edilince çok şaşırır ve “Efendim! Bu hurma ve sebzeler buranın olamaz. Siz Cumayı nerede kıldınız” diye sorunca, Hz. Kuddusi; “Evladım! Söz dinleyip biraz daha beklesen, ihlasının karşılığını görecek ve bizimle birlikte sen de Cumayı Kabe-i Muazzama’da kılacaktın.” Buyurur.

Ahmet Kuddusi hazretleri, tasavvufta çok aranan ama, zor bulunan ideal bir mutasavvıftır. Şairdir, bilgisini, aşkını, ızdırabını şiire dökmüşür. O kapı ona açılmıştır. Şiirde sıhriyet olduğundan, sözü sineye çabuk ulaştırdığından, o nedenle Kuddusi divanı Anadolu’da tutmuştur. Kendinden sonrada dergahların baş kitabı olarak okunmuştur. Bir şiirinde,

Çille-i aşka griftar olmayan derviş mi olur

Gice gündüz dert ile zar olmayan derviş mi olur

Bir zaman Rum u Hicazı yalın ayak baş açık

İbn-i edhem gibi devvar olmayan derviş mi olur

Kuddusi divanı, Türk Tasavvuf edebiyatımızın ve musıkimizin önemli kaynaklarındandır. Şiirlerinin çoğu bestelenmiştir. Her yıl Niğde’nin Bor ilçesinde çeşitli etkinliklerle anılmakta, ilahileri icra edilmektedir.

Gönül isterdi ki Ahmet Kuddusi Mar’aşi hazretlerini de Kahramanmaraş olarak bizde sahiplenelim. En azından her yıl  Bor’luların yaptığı gibi çeşitli etkinliklerle,  sempozyumlarla analım. Konser salonlarında ilahilerini dinleyelim. Bizden birileri olduğunu bilelim.

Dr Ali Tenik eserinde, Kuddusi babanın ekmekçi mahallesindeki, aileye ait evlerini tespit etmiş, resimlemiş. Ailenin yaşadığı yerlerin tanıtılmasının da kültür turizmimiz açısından önemli olduğunu düşünüyoruz.      

Mahalle, cadde ve sokaklarımıza, şehrimizle ilgisi olmayan bir sürü isimler yakıştırılırken, Kahramanmaraş belediyesi “ Kuddusi Baba ” gibi bize ait bir kıymetin ismini, şehrimizdeki bir bulvara verdikleri için teşekkür ediyoruz.

Selam ve sevgilerle

Önceki ve Sonraki Yazılar