İletişim Özgürlüğü

*İletişim özgürlüğünü, ülkemizde insanca yaşamanın, saydam bir yönetime kavuşmanın ve demokratik sistemin temel koşulu sayan biz gazeteciler, kanun koyucunun veya öteki kurum ve kişilerin iletişim özgürlüğünü kısıtlamalarına her zaman ve her yerde karşı çıkacağımıza kendi özgür irademizle söz vermekteyiz.

*İletişim özgürlüğünü, halkın gerçekleri öğrenme hakkının bir aracı saymaktayız.

Ki, bu görüşlere Türkiye’de uygulanmakta olan Basın Konseyi Basın Meslek İlkeleri’nin önsözünde yer verilmiştir.

Türkiye Gazetecileri Hak ve Sorumluluk Bildirgesi’nde ise, “İnsan ve Yurttaş Hakkı” başlığı altında şöyle denilmektedir:

Herkes bilgi edinme, haber alma, özgür düşünce, ifade ve serbest eleştiri hakkına sahiptir.

Düşünce ve ifade özgürlüğünün kullanılmasının başlıca yolu olan basın ve yayın özgürlüğü temel insan haklarındandır.

Bu hakların demokratik hukuk devletinde anayasal güvence altında olması esastır.

Sigma Delta Chi Yasası

Sigma Delta Chi Yasası’nda ise, şu hüküm vardır:

ABD Profesyonel Gazeteciler Birliği, Sigma Delta Chi, gazetecilerin görevinin gerçeğe hizmet etmek olduğuna inanmaktadır.

Kitle iletişim araçlarının, Anayasa’nın kendilerine tanıdığı gerçekleri öğrenme ve bildirme hakkı çerçevesinde hareket ederek, kamuoyunu ilgilendiren tartışmaları ve enformasyonu taşıdıklarına inanmaktayız.

Kamuoyunun aydınlatılmasının, adaletin önkoşulu olduğuna ve halkın gerçeği bilme hakkının bir parçası olarak gerçeği araştırma konusundaki anayasal rolümüze inanmaktayız.

Önceki ve Sonraki Yazılar