Hicri Yılımız Hayırlı Olsun

Bu gün 4 Kasım Pazartesi, 1 Muharrem 1435.  “Şehrullah’ı Muharrem” in başlaması

Muharrem ayının İslam tarihinde yeri çok önemlidir. Hicrî takvimin başlaması ve Hz. Hüseyin ve evlatlarının Kerbela'da şehit edilmeleri, bu ayın önemli hadiselerindendir.

Muharrem ayının birinci günü hicri yılbaşımız. Ancak hicretin başlaması değildir.

Hicret 26 Safer Perşembe gecesi başlamış, 12 Rebiülevvel Cuma ikindi vakti bitmiştir. Bu tarihlere göre Hicretin Muharrem ayı ile bir ilgisi yoktur.

Bilindiği üzere hicri takvim, hicretten 17 sene sonra Hazret-i Ömer’in hilafeti zamanında tarih karışıklığına mani olmak için bir başlangıç olarak belirlenmiş. 

O zamana kadar rakamsal tarih olmadığından, senenin en önemli hadisesinin ismi yıla veriliyordu. Muharrem’in yılın ilk ayı oluşu ise asırlardan beri öyleydi.

Bu konuda günümüz mutasavvıflarından muhterem Ömer Tuğrul İNANÇER, Hicretin Muharremin birinci günü ile ilgisi olmadığını belirtir.

“Hz. Ömer efendimiz bir müşavere heyeti kurmuş; Hz. Ali efendimizin önerisi teklifi ile hicret başlangıç kabul edilmiş. Ancak, hicretin olduğu yıl birinci yıl kabul edilmiştir. Hicretin olduğu gün birinci gün değildir. Bu günümüzde bunu bilmiyorlar. Onun için Muharrem ayı geldiği zaman; yılbaşı geldi ve hicret oldu zannediyorlar, Hicri yılbaşı geldi doğru, ama hicret olmadı. Hicret Muharrem, Muharremden sonra safer ayı, Safer ayının yirmi altıcı gecesi, yatsı vaktinden sonra başladı. “

Ömer Tuğrul İNANÇER diyanet yetkililerini müteaddit defalar bilgilendirdiklerini, bu yanlışlığın düzeltilmesi hususunda uyarılar yaptıklarını, bu konu ile ilgili Konya’da başından geçen bir hadiseyi de şöyle anlatıyor.

Geçtiğimiz senelerde muharrem ayında Konya’ya gitmiştim. Ayağımda da bir ağrı çıkmıştı. Cuma namazını büyük bir caminin bahçesinde kıldım. İmam; “hicretin gerçekleştiği Muharrem ayı” deyince sinirimden yerimde zor durdum. Namazdan sonra imamın yanına gittim; “Bu hutbeyi siz kendiniz mi hazırladınız?” dedim. “Hayır, müftülükten geldi” dedi, çıkartıp kâğıdı gösterdi. “Peki, siz hicretin Muharremde olmadığını bilmiyor musunuz” dedim. “Hutbe hazır hutbe” falan dedi.

Hicret, 26 Safer Perşembe günü yatsı namazı vaktinden sonra başlar 12 Rebiyülevvel Cuma günü ikindi namazı vaktinde son bulur.

Bizim toplumumuz 12 Rebiyülevvel tarihini yalnızca Efendimizin dünyaya teşrifi olarak bilirler oysa ki Efendimiz’in ahirete irtihali de aynı tarihtedir. Hicretin bittiği gün de bu tarihtedir. Hz. Ömer hicretin olduğu bu yılı birinci yıl yapmıştır. Fakat muharrem ayında hicret olmuş değildir.”

İslam tarihini başta hoca efendilerimiz olmak üzere hepimizin çok iyi araştırması gerekiyor.

….

Muharrem ayı aynı zamanda bir matem ayıdır. İslam dünyasını yaralayan kerbela olayı ve Hz Hüseyin’in şehid edilmesi bu ayda vuku bulmuştur.

Muharrem ayında tekke ve dergahlarda yapılan meşklerde, bu aya hürmeten hüzünlü ilahiler okunur. Def, bendir gibi ritim sazlar çalınmazlar.

Osmanlı döneminde ve günümüzde, Muharrem ilahileri olarak bestelenmiş bir çok ilahilerimiz vardır. Bunlardan sadece birisi,

Şarkıları besteleri ile müziğimizin zirve isimlerinden biri olan Hacı Arif Beydir. Bestelediği Hüzzam İlâhisi ile bu acıya ortak olmuş ve Kahyazade Arif Bey‘in “Kurretül aynı Habibi Kibriyasın Ya Huseyn” şiirini bestelemiştir.
KURRETÜ'L-AYN-İ HABİB -İ KİBRİYASIN YA HÜSEYN
NUR-İ ÇEŞM-İ ŞAH-I MERDAN MURTAZASIN YA HÜSEYN
HEM CİĞERPARE-Yİ ZEHRA FATIMA HAYRÜ'N-NİSA
EHL-İ BEYT-İ MUSTAFA AL-İ ABASIN YA HÜSEYN
SANA GÜL İLE DOKUNAN HİÇ UMAR MI MAĞFİRET
GONCA-İ GÜLŞEN SARAY-İ KİBRİYASIN YA HÜSEYN
RÜZ-İ MAHŞER DEST-İ HAYDER'DEN İÇERKEN KEVSERİ
SEN SUSUZLUKLA ŞEHİD-İ KERBELA'SIN YA HÜSEYN

Bu vesile ile Hicri 1435. yılımızı kutlar, İslam dünyasına hayırlara vesile kılmasını Cenab-ı Allahtan niyaz ederiz.

Selam ve sevgilerle.

Önceki ve Sonraki Yazılar