Bir Muhabbet Neşesi

Güzel bir şarkımız var; “Geçti sevdalarla ömrüm, ihtiyâr oldum bugün / Ak pak olmuş saçlarımla bî-karâr oldum bugün” diye.

Çoğumuz bu şarkıyı bilir, severek dinleriz. Gençliğimizi, sevdalı günlerimizi aklımıza getirir, ihtiyarlamış halimize efkarlanır, ak-pak olmuş saçlarımıza, ah, vah ederek içlenerek duygulanırız.

Şarkının güftekarı Hüseyin Siret bey acaba bu şarkının sözlerini, nasıl bir duygu ile yazmış? Bu şiiri yazmasına hangi sevdaları sebep olmuş? Acaba nasıl bir sevgili için, huzurunda yer öperek tac-ı dar olmuş?

Merak edenlerimiz belki olabilir diye, şarkının güftekarı Hüseyin Siret bey hakkında biraz biraz ilgilenmek  istersek.

Hüseyin siret bey ; Istıraplı bir ruh sahibi. Servet-i Fünûn okulunun hassas, çaresiz, karamsar ve içli şairi. Tekke ve Zaviyelerin kapatılmasından sonra Karagümrük`teki Cerrâhî Âsitanesi Postnişîni İbrahim Fahreddin Efendi`ye intisap eder.

İbrahim Fahreddin Efendi`nin sohbetlerinden etkilenir. Meşhur Naat-ı Şerifini kaleme alır. Ahir ömründe bağlandığı şeyhini üstün vasıflarla anar.  Sırr-ı Nûreddîn-i Cerrâhî`yi takdis eder. “Geçti sevdalarla ömrüm ihtiyar oldum bugün” matlalı bestelenmiş kıtasını Hüseyin Sîret bey, intisap ettiği şeyhi Fahreddin Efendi için yazar.

Geçti sevdalarla ömrüm, ihtiyâr oldum bugün

Ak pak olmuş saçlarımla bî-karâr oldum bugün

Bir muhabbet neş'esiyle ilkbahâr oldum bugün
Ben huzurunda yer öptüm, tacidâr oldum bugün

Tarikatlarda, şeyh efendinin huzuruna girildiğinde yer öpülmesi adabdandır. Bu bestenin “Ben huzurunda yer öptüm, tâcidâr oldum bugün” mısrası buna işaret ediyor.

Hüseyin Siret bey, ahir ömründe Şeyh Fahreddin efendinin huzuruna ak - pak olmuş saçları ile bi-karar olurken, aynı zamanda bir muhabbet neş’esiyle gönlü ilkbahar olarak, çok sevdiği şeyhinin huzurunda yer öpmekle şeref duyuyor. Bir nevi tac sahibi, tac-ı dar oluyor.

Daha sonra bu güfteyi, bestekar Şükrü Tunar bey, hüseyni makamında besteliyor. Her mekanda zevkle dinlenilen bu şarkı Türk müziğinin en güzel şarkılarından biri oluyor.

Türk musıkisinde mana yüklü nice şarkılarımız vardır.  Şarkılarımız söyleyene ve dinleyene göre değişir. Türk müziğini sadece eğlenceye dönük olduğunu kabul etmek de mümkün değildir.

Selam ve sevgilerle.

Önceki ve Sonraki Yazılar