2019 Türk Dünyası Kültür Başkenti

Üç bin yıllık tarihi ve ihtişamıyla, bugün hâlâ ayakta duran Oş, Kırgızistan’ın ikinci büyük şehri; Fergana Vadisi’nin ise, en büyük şehridir.

Şüphesiz; kulağa tuhaf gelse de Oş, kervanların buluşma noktası anlamına gelmektedir.

Ziyaretçilerine keşfi ve huzuru birlikte hissettiren 2019 Türk Dünyası Kültür Başkenti Oş, refah ve bolluğu simgelemektedir.

Keza, Hazreti Süleyman’ın ziyaret ettiğine inanılan Süleyman Dağı’yla, bu dağdaki mağaralarıyla, dini mabetleriyle, tarihi ve kültürel yapılarıyla, geleneksel yaşamıyla ve çeşitli efsaneleri ile öne çıkan Oş, tarihi İpek Yolu kavşağında yer almaktadır.

Şehirdeki yapılar, Sovyet Dönemi’nin ruhunu; bina süslemeleri de geleneksel Özbek mimarisini yansıtmaktadır.

Kahramanlarının ve devlet adamlarının heykelleri ise, Kırgız halkının cesur ve özgürlüğüne düşkün karakterlerini simgelemektedir.

os-i.jpg

Öyle ki; Kırgız Manas Destanı’nın başkarakteri Manas’ın heykeli, şehrin girişini süslemektedir.

Dahası, Orta Asya’da, bin yıl önce, İslamiyet’i kabul eden ilk Türk devleti Karahanlılar Dönemi’nde inşa edilen minare ve türbe, bölgede, bugün varlığını halen korumaktadır.

Oş Ünlüleri

Karahanlıların İslamiyet’i kabul eden ilk Karahanlı hükümdarı Satuk Buğra Han, Türkçe’nin ilk sözlüğü kabul edilen Divanü Lugati’t-Türk’ü yazan Kaşgarlı Mahmut ve Türk İslam tarihinin büyük şairi ve düşünürü Yusuf Has Hacib ile Türkistan coğrafyasında İslam dininin yayılmasına büyük katkıda bulunan İmam Serahsi, bu şehirde, bu bölgede yetişmişlerdir.

os-ii.jpg

Şehir Nüfusu

Yaklaşık 500 bin kişinin yaşadığı Oş şehrinde, nüfusun büyük çoğunluğu Kırgızlar, Özbekler, Tacikler, Uygurlar ve Stalin tarafından Gürcistan’dan sürülen Türkler ve Azerbaycan Türkleri oluşturmaktadır.

3 Bininci Kuruluş Yıldönümü

2000 yılında, kuruluşunun 3 bininci yıldönümünü kutlayan 2019 Türk Dünyası Kültür Başkenti Oş, 5 Ekim’i Şehir Günü olarak kutlamaktadır.

Önceki ve Sonraki Yazılar