M.Fatih ERDOĞAN

M.Fatih ERDOĞAN

Türk Tarihinde Ağustos Zaferleri

‘Zafer Ayı’ diye adlandırdığımız Ağustos ayında kazanılan askeri başarılarımızı söyle sıralayabiliriz.

1. Malazgirt Meydan Muharebesi (26 Ağustos 1071) Büyük Selçuklu Hükümdarı Alparslan ile Bizans İmparatoru IV. Romen Diyojen arasında gerçekleşen bir savaştır. Alparslan'ın zaferi ile sonuçlanan Malazgirt Muharebesi, ‘Türklere Anadolu'nun kapılarını açan zafer’ olarak bilinir.

2. Otlukbeli Muharebesi (11 Ağustos 1473) Osmanlı padişahı II. Mehmet Akkoyunlu Devleti sultanı Uzun Hasan arasında yapılmış ve Fatih Sultan Mehmet’in kazandığı bir meydan muharebesidir. İki Türk hükümdarın Cihan Padişahlığı mücadelesi de denilebilir. Zafer Osmanlı Sultanının olmuştur.

3. Çaldıran Meydan Muharebesi (23 Ağustos 1514) Osmanlı padişahı I. Selim ile Safevi hükümdarı Şah I. İsmail arasında 23 Ağustos 1514'te, günümüzde İran sınırları içinde olan Maku şehri yakınında yer alan Çaldıran Ovası'nda yapılan savaştır. Muharebe Osmanlı Ordusu'nun kesin zaferiyle sonuçlanmıştır.

4. Mercidabık Zaferi (24 Ağustos 1516) Yavuz Sultan Selim, 5 Haziran 1516’da Mısır seferine çıktı. 27 Temmuz günü Osmanlı Ordusu Mısır sınırına dayanmıştı. Ancak asıl savaş 24 Ağustos 1516'da Mercidabık'da oldu. Mısır Ordusu Osmanlıların ezici top ateşi karşısında fazla dayanamadı. Mısır hükümdarı Gansu Gavri ölü olarak bulundu. Kazanılan Mercidabık zaferi sonunda Suriye'nin kapıları Osmanlılara açılmış oldu.

5. Belgrat’ın Fethi (29 Ağustos 1521) 1520 Eylülünde I. Süleyman (Kanuni) Osmanlı Padişahı olmasının ardından Macaristan Kralı II. Lajos'a gönderdiği elçinin hakaret görmesi veya katledilmesi üzerine Süleyman, Belgrat üzerine sefer düzenlemeye karar verir. 18 Mayıs 1521 tarihinde Belgrat üzerine sefere çıkan Kanuni Sultan Süleyman önderliğindeki Osmanlı Ordusu, bir ay kadar süren kuşatma sonrasında aldığı Belgrat'ı Osmanlı topraklarına kattı.

6. Mohaç Zaferi (29 Ağustos 1526) Osmanlı İmparatorluğu ve Macaristan Krallığı orduları arasında meydana gelen ve Macaristan'ın büyük bölümünün Osmanlı hakimiyetine girmesiyle sonuçlanan savaştır. İki saat kadar süren savaş, Macar yenilgisi ile sonuçlanmış, Osmanlı Ordusu, Macar Ordusu'nu hezimete uğratmıştır.

7. Kıbrıs’ın Fethi (1 Ağustos 1571) Kaptan-ı Derya Kılıç Ali Paşa, 13 Haziran 1572’de büyük bir donanmayla Venedik üzerine hareket etti. Venedik Fransa aracılığıyla barış istedi. 7 Mart 1573’te imzaladığı antlaşma ile Kıbrıs’ın Osmanlı Devletine ait olduğunu kabul etti.

8. Sakarya Meydan Muharebesi (23 Ağustos 1921) Kütahya- Eskişehir Muharebesinden sonra bir süre duraklayan Yunan ordusu, hazırlıklarını tamamladıktan sonra 23 Ağustos 1921 günü Sakarya Irmağı’nın gerisinde bulunan Türk mevzilerine saldırıya geçerler. Başkomutan Mustafa Kemal Atatürk’ün emriyle taarruza kalkan Türk Ordusu, Yunan ordularını bozguna uğratarak büyük bir zafer kazanır.

9. Büyük Taarruz (26-30 Ağustos 1922) Kütahya'ya bağlı Dumlupınar yakınında 30 Ağustos 1922'de Türk ve Yunan orduları karşı karşıya gelir. Savaş, Başkomutan Mustafa Kemal Paşa tarafından şahsen yönetildiği için Başkomutanlık Meydan Muharebesi olarak anılır. İstiklal Savaşı'nın kesin bir Türk zaferiyle sonuçlanmasını sağlayan bu çarpışmanın yıldönümü Türkiye'de ulusal bayram olarak kutlanmaktadır. Kurtuluş Savaşı'nın son evresi 26 Ağustos 1922'de Afyonkarahisar - Kocatepe'de başlayan Büyük Taarruz ile açılmış ve 9 Eylül 1922'de Türk Ordusu'nun İzmir'e girmesiyle sonuçlanmıştır.

Ağustos ayında kazanılan zaferlerimizin yıldönümlerini gururla kutluyorum. Bizler için Anadolu’yu Vatan yapan Sultan Alparslan’ı ve o tarihten beri Vatanı muhafazaya çalışan, bu uğurda can veren şehitlerimizi rahmetle gazilerimizi şükranla anıyorum.

Başta 1. Dünya savaşı ve sonrasında verilen İstiklal Mücadelesinde Vatanın Kurtuluşu adına verilen mücadelenin Başkomutanı Mustafa Kemal Atatürk ile Ceddimizi gönülden saygı hürmet ve rahmet ile yâd ediyorum. Cenabı Mevla’m hepsinden razı olsun…

Önceki ve Sonraki Yazılar