Türk Tarih Eğitimi Dergisi –TUHED-

Dokuz Eylül Üniversitesi’nden Prof. Dr. Salih Özbaran ve Gazi Üniversitesi’nden Prof. Dr. Mustafa Safran hocalarımızın öncülük ettiği Tarih Eğitimi alanı son yıllarda önemli bir gelişim süreci içerisindedir. Prof. Dr. Mustafa Safran’ın Gazi Üniversitesi’nde Tarih Eğitimi Yüksek Lisans Programını açması bu alanda önemli akademisyenlerin yetişmesine vesile oldu. Değerli bu iki akademisyenimizin yanında Tarih Vakfı da Prof. Dr. İlhan Tekeli’nin öncülüğünde bu alana yönelik önemli çalışmalara imza attı.

Prof. Dr. Muammer Demirel, Prof. Dr. İsmail Hakkı Demircioğlu ve Yrd. Doç. Dr. İbrahim Turanın katkılarıyla İlki 2010’da Atatürk Üniversitesi’nin ev sahipliğinde Erzurum’da ikincisi ise Karadeniz Teknik Üniversitesi’nin ev sahipliğinde Trabzon’da gerçekleştirilen Uluslararası Tarih Eğitimi Sempozyumu bu alanda ciddi bir birikim ve alt yapı oluşmasını sağladı. Doç. Dr. Ahmet Şimşek'in öncülüğünde 25-27 Haziran 2014'te Sakarya Üniversitesi'nde gerçekleştirilen 3. Uluslararası Tarih Eğitimi Sempozyumu  ''Tarih Eğitimi'' alanı gelişimine kurumsallaşma bağlamında büyük bir ivme kazanmıştır.

Gazi Üniversitesi-Dokuz Eylül Üniversitesi-Marmara Üniversitesi-Atatürk Üniversitesi- Selçuk Üniversitesi- Çanakkale 18 Mart Üniversitesi- 19 Mayıs Üniversitesi - Sakarya Üniversitesi ve Karadeniz Teknik Üniversitesi’nde Tarih Eğitimi Yüksek Lisans Programı bulunmaktadır. Bunların içinden Gazi Üniversitesi-Dokuz Eylül Üniversitesi ve Marmara Üniversitesi ise Tarih Eğitimi alanında Doktora Programıyla bu alanın akademisyen ihtiyacını karşılamaya devam etmektedir. Önemli akademisyenlerin organizatörlüğünde gerçekleştirilen Bilimsel dergiler de bu alanın gelişmesi ve ilerlemesine yeri doldurulamaz katkılar sunmaktadır.

Bu dergilerden birisi Sakarya Üniversitesi’nden Doç. Dr. Ahmet Şimşek’in önderliğinde çıkartılan Türk Tarih Eğitimi Dergisi (TUHED)’dir. TUHED, Türkiye’deki tarih eğitimcilerin odağında uluslararası düzeyde yayın yapan ve kâr amacı gütmeyen disiplinler arası, bilimsel, akademik bir dergidir. Ekim ve Mayıs aylarında olmak üzere, yılda iki kez, çevrim içi (online) yayınlanan TUHED'in ilgi alanı tarih eğitimi/öğretimi, tarihyazımı ve tarih-sosyal bilimler ilişkisidir. Dergi, Tarih eğitimi/öğretimini temelden etkileyen tarihyazım süreçleri ve tarih alanının sosyal bilimlerle ilişkili durumlarını dikkate alan çalışmaları önemsemektedir.

TUHED, Türkiye’deki tüm tarih severlerin ve tarih eğitimcilerinin dergisi olmaya çalışmanın yanısıra tarih eğitimi alanında ulusal ve uluslararası gelişmelerin paylaşıldığı, tartışıldığı ve kritik edildiği bir platform olma amacını taşır.Tarih Eğitimi- Eğitim Tarihi- Tarih Yazımı alanlarında araştırma-inceleme-kritik ve çeviri çalışmalarını içeren dergi; ulusal ve uluslararası düzeyde alanda önemli bir boşluğu doldurmaktadır.

Kaynakça:

Şimşek, A. ‘’ Türk Tarih Eğitimi Dergisi,Cilt 1- Sayı 1

Şimşek A. ‘’ Türk Tarih Eğitimi Dergisi, Cilt 2, Sayı 2

Dergi Web Adresi: http://www.tuhed.org/

Doç.Dr. Ahmet Şimşek Sahibi ve Editörü

E-posta: editor@tuhed.org

Önceki ve Sonraki Yazılar