Ahmet Doğan İLBEY

Ahmet Doğan İLBEY

İnsan Yüzlü Bir Kitap: Hasan Ejderha’nın “Maraş’ın Cezbeli Gülleri”

 

      Şehr-i Maraş’ın yarım asırlık cebeli delillerinin hikâyeli portresini anlatan hikâyeci ve şair Hasan Ejderha’nın “Maraş’ın Cezbeli Delileri” adlı kitabı çıktı.

     "Maraş'ın Cezbeli Gülleri çıktı" haberini okuyunca, uzun süre tutulduğum yerden kendimin çıktığını yazan müjdeli havadisi okumuş gibi oldum. Uzun bir gurbetten gelen dost gibi, sîmasını, yani kapağını görünce çokça sevindim. Şehr-i Maraş'ın mâzisinden çıkıp gelen cezbeli delilerin hüzünlü gözleri ve dillerini gördüm kitapta.  Sevinçle, coşarak okudum. 

      Hasan Ejderha, üç kuşak Maraşlıların şakalaşıp muhabbet ettiği cezbeli delillerini kitap etmiş. Unutulmaya yüz tutan bir mâziyi önümüze sermiş. Maraşlıların gönlünde yer tutan cezbeli delilerini yanıbaşımıza oturtmuş ve konuşturmuş. Sırlı delilerini, yani meczuplarını unutanlar, âlimlerini, âriflerini de unuturlar. 

      Erbabı bilir ki sırlı deliler, İslâm medeniyetimizde “mecnun” mânasıyla da kullanılır. Deliliklerinden topluma asla zarar gelmez. Davranışlarında süflilik ve saldırganlık bulunmaz. Sırlı davranışlar gösterir ve çarpıcı sözler ederler. Bu yönleriyle toplumun ve ailenin bir parçasıdırlar. Onlar kaçılacak, korkulacak, tiksinilecek ve dışlanacak insanlar değillerdir. Modern ve kapitalist dünyanın zihniyetiyle toplumdan tecrit edilecek, akıl hastanelerinde çürütülecek vazgeçilmiş insanlar değillerdir.     

       Sage Yayıncılık’tan çıkan, (Ankara, Ocak 2013) “Maraş’ın Cezbeli Gülleri”, “otobiyografik hikâye” özelliğinde bir kitap. Üç kuşak Kahramanmaraşlıların yakından tanıdığı, şakalaştığı, hoş sohbet olduğu, kimi zaman da sırlı ve mânalı davranış ve sözlerinden kalben korkup temenna ettiği delilerini, yazarın ifadesiyle “Cezbeli Güllerini” bir bir hayatımız taşımış, hikâyeli ve hâtıralı bir anlatımla portreler sunmuş. Hacaslan’ın Delisi, Hortum, Çakmak, Küllük, Çürük, Kamıncı Ali, Salman, Osos Osman, Cip Ali, Deli Bahar, Ahraz Mustafa, Deli Mıstık… kitapta anlatılan delilerden bazıları…

      Kitabın, Türkçesi ve üslûbu güzel ve akıcı. Şehr-i Maraş’a aidiyet hisseden herkesin bir çırpıda gönül coşkunluğuyla, geçmişte bu cezbeli delilerle yaşadığı üçbeş hâtırası hafızasına yeniden oturarak okuyabileceği hem hüzünlü, hem şirin bir Maraş kitabıdır. 

      Âcizanemce, Maraş kitabı hüviyetini taşıyan bu kitabı K. Maraş Belediyesi, K. Maraş Millî Eğitim Müdürlüğü ve sivil kültür kuruluşlarınca ilköğretimden liselere kadar öğrencilere ulaştırılmasının faydalı olacağı kanaatindeyim. Çünkü kitap, diliyle, konusuyla toplumun değerlerine bağlılığı ve şahsiyetlerine vefayı öğretiyor.

Önceki ve Sonraki Yazılar