Ahmet Doğan İLBEY

Ahmet Doğan İLBEY

Himmeti millet olan, şeriat üzere yol tutan Türkler gerek

Said-i Nursi Hazretleri “Kimin himmeti milleti ise, o tek başına bir millettir” der ve “Kişinin himmeti ne derece yüce olursa o insanın da o derece yüceleceğini” ifade eder. Kişi, Allah yolunda gayret edip nefsini arıtabilirse kendini kurtarmıştır ve tek başına millettir.

Bu sözün zımnında millet din mânasında kullanılmaktadır. Kişinin, himmeti sâyesinde murat ettiği millet, dininin vecibeleriyle bütünleşerek sâlih bir mümin olmasıdır.   

Himmet, hamiyet ve gayret duygusunun inkişâfı ile ortaya çıkar. Ulvî, yâni dînî gayeler istikâmetinde gayretli olma mânâsına gelen himmet yüksek bir ruh hâlidir. Nefsanî ve dünyevî olana meyletmeyenlerin ahlâkıdır. Kalbin ulvî olanı aşk ve vecd içinde arzu etmesi, kalbin ve imanın Allah’a ulaştırmayan meşguliyetlerden uzak durması, mâsivadan gönlünü çekip sadece Allah’a yönelmesidir. Hz. Peygamberimiz s.a.v.’ın “Himmet yüceliği imandandır” buyurması bu sebeptendir. 

Tasavvuf, millet olmak isteyene “Nefsin yücelmesini istersen himmet kanatlarını aç. Zira kuşu semalara yükselten kanadı olduğu gibi insanı da yücelten himmetidir” düsturuyla nasihat eder. Abdulkadir Geylânî Hazretleri, himmeti “Nefsini dünya sevdasından, kalbini mâsivadan uzaklaştırıp bütün maddî ve manevî duyguları ile Allah’ın emrine ve rızasına yönelmek” olarak târif eder.

ESKİDEN HİMMETİMİZ MİLLETİMİZDİ…                                                                      

Hamiyet ise din ve vatan gibi gibi ulvî değerleri korumak, imanda yücelmek, sâlih mümin olmak, zamanını malâyânî meşguliyetlerle geçirmeden din yolunda tamamlamak için gayret göstermektir ki, himmetin kemâl mertebesidir.

Kur’ân’da “Hamiyet-i cahiliye” den bahsedilir. Kavmini övmek, kahramanlıklarını göstermek için gösterilen gayret ve taassubu ifade eder. Buna “asabiyet-i cahiliye” de denilir. Hamiyet, millet olmak gayesinden, yani din ve imandan neşet ederse nur, kavmiyetten kaynaklanırsa taassup şekline dönüşür.

                                                                                                                                            Kalplerimizin, fikirlerimizin âcilen ihtiyacı olan himmetin mânasını Türkiye’de yeniden “millet” olma tâlimine teşmil etmenin zamanı şimdi. Himmeti millet olan tek başına millettir. Eskiden himmetimiz milletimizdi. Himmetimiz milletimiz olduğu için de her birimiz tek başımıza millet hüviyetini hakkıyla taşır ve vecibelerini yerine getirirdik. Sonra himmet ve gayretimizi Batılılaşma ve uluslaşma uğruna heba ettik.                                          

“HİMMETİM MİLLETİMDİR” DİYEN VE ŞERİAT ÜZERE YOL TUTAN TÜRKLERE İHTİYAÇ VAR

  Fâsıklığın resmî devleti Cumhuriyet’ten önceki İslâmlaşmış çağların siyaset, ilim ve medeniyetteki hamiyete, yâni himmeti millet olan ve Şeriat üzere yol tutan Türklere ihtiyacımız var. Üstadlar, “Kişinin himmeti dağları yerinden oynatır” demişler. Tutun himmetinizi. Himmetiniz, din üzere milleti yeniden ihya etmenin tâlimini kuşanmak olsun.

     Bugün yeniden “millet” olabilme çârelerini göstermek, millet vecibelerini anlatmak zamanıdır. Hz. Peygamberimiz s.a.v. “Müslümanların derdini dert edinmeyen onlardan değildir” buyurmuştur. Müslümanların derdini dert edinmek kişinin himmet sahibi olduğunu gösterir.

 

HİMMETLERİMİZİ TOPLAYIP ASLÎ MÂNASIYLA MİLLET OLMAK MECBURİYETİNDEYİZ                

 

Hâdim ve hamiyet vasfı gereğince Türkiye İslâm Cumhuriyetinin rüyasını gören Türklerin himmeti millet üzerine olmalı, tam mânasınca millet olmaya odaklanmalı. Fâsıklığın asrî yüzü olan laikçi Cumhuriyet zihniyetiyle bulaşan menfî milliyetçilik veya ulusalcılık duygularından sıyrılıp Müslümanların dertlerine târihin en yüksek himmetini göstererek bir daha millet olma cehdini kuşanmalı.                                              

                                                                                                                                         Türkiye, Şeriat üzere yol tutması gereken Türklerin Müslüman kavimlerle millet olmasına ve ümmete önderlik etmesine muhtaç. Türkler, Devlet-i Âliye oldukları çağlardaki gibi emin şahsiyetini tekrar kazanmalı.

 

TÜRKİYE’NİN EMNİYETİ, HİMMETİ MİLLET OLAN TÜRKLERDEDİR

 

Türkiye’nin emniyeti, himmeti millet olan Türklerdedir. Emniyet, birlik ve huzur demektir. Türkler, Türkiye’de Müslümanların birlik ve emniyetini din, yani millet üzere sahiplendiği gün huzur tamam olacaktır.                                                                                             

Bunun içindir ki bünyesindeki kavimlere millet hüviyetiyle himmet, yani hamiyet gösterecek, toparlayacak ve adâletle idare edecektir. Bu vasıf Şeriat üzere yol tutması gereken Türklerde mevcuttur ve bu vazife onundur.

  Allah’ın dini üzere millet olmayı bir daha himmet edecek olan Türkler Türkiye’yi iyilikle, merhametle ve asırlarca sürüp gelen din ü devlet tecrübesiyle idare edecek şahsiyete sahip olduğunu bir daha ispat etmeli. Ümmet içinde İslâm’ın millet hüviyetini taşımak asaletine sahip olan Türkler himmetlerini toplayıp, asıl mânasıyla yeniden millet olmak mecburiyetindedir.                                                                      

                                                                                                                                                                                     

Tek başına millet olmuş insan-ı kâmillerin izinde siyaset ve fikretmeyen millet olamaz. Allah dostlarının, himmetleriyle Anadolu’yu nasıl millet yaptıklarını tâlim etmek gerek bir daha. Zaman, milleti bozan zehirli bir çağ. Bundandır ki himmeti millet olanlar çoğalmalı.

Âlimanın sözüdür: “Bir adamın kıymeti himmeti nisbetindedir.” Türk’ün değeri himmeti millet üstüne olmasıyla ölçülür. Türklerin himmeti milleti olabilmesi için milleti meydana getiren İslâm’ın vecibeleri üzere siyaset etmeli ve medeniyet hamlesi yapmalıdır.                                                               

                                                                                                                                                   Sırat-ı müstakim üzere Hakka tapan millet olmayı himmet ettikleri gün muradı millet olan Türklerden Türkiye’nin sahipliğini kimse almaya cesaret edemeyecek ve tabii olarak böyle bir fiilin işlenmesine ihtiyaç da hissedilmeyecek.

Önceki ve Sonraki Yazılar

YAZIYA YORUM KAT

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.