Abdulbaki GÜNIŞIĞI

Abdulbaki GÜNIŞIĞI

Ey Şanlı  Ordu  Ey  Şanlı  Asker

Ey şanlı ordu, ey şanlı asker

Haydin Gazanfer, ummanı safter

Bir elde kalkan, bir elde hançer

Serhadde doğru ey şanlı asker.

Ya Rabbim, bu ordu senin ordundur inşallah. Bu ordu islamın son ordusudur. Bu ordu şairin, bedrin arslanları ancak bu kadar şanlı idi dediği ordudur. Ya Rabbim benim ve benim gibi işe yaramazların canını al, askerimin tırnağına taş değmesin. Ya rabbi, aziz islamın kılıcı olan, ümmetin ümidi olan, mazlumların beklediği olan, dünyada merhametin timsali olan aziz ordumuzu, ordumuzu meydana getiren bozkurtların milleti olan aziz Türk milletini sen koru.

Görünürde karşımızda bir çapulcular sürüsü var gibi. Oysa, 22 kafir devletin desteklediği, dünyanın en modern silahlarının verildiği bu sürü, aziz Türk milletini ısırmak için yetiştirilmektedir. Ya Rabbi sen bunlara fırsat ve izin verme. Eyy büyük Allahım, gençlerimizi, ordumuzu meydana getiren subay astsubay ve erlerimizi kalleş düşmanın kalleşliklerinden koru. Şehadet ve gazilik rütbesinin sahibi ey Allahım bizi bu rütbeler ile süsledin gene süsleyeceksin, sen adüve fırsat verme ya Rabbim.

 Eyy Allahım, dini mübini islamın sahibi sensin. Bizi bekçi kıldın ise, bekçini mağdur ve perişan eyleme.Bizi bu bekçiliği hakkı ile yapan eyle. Bizi dostlarımıza mahcup, düşmanımıza zelil eyleme. Bütün dünyanın mağdur ve mazlumları onlar için kalkan kılıcımızın keskin olması için sana dualar etmektedirler sen bu duaları yanında kabul ve karin eyle.

Ey Allahım, Murad hanın, gür erkek sesi ile seslendiği, taş duvarlara vurduğu sille ile duvarlar arkasından seslendiği yoldaşına, yetiştim doğan begim, yetiştim dediği gibi yetişen, bastığı yerde düşmanı bitiren ordumuzu muzaffer eyle Allahım.

Ya Rabbim Suriye milli ordusunu yetiştiren kumandanlarımızın eseri olan Türkmen bozkurtları da yanımızda daima yanımızda tut, onların vatanlarına sahip çıkmasına yardım et. Bu coğrafyanın tek mazlumu olan, Türkmen kardaşlarımızın haklarını savunacak gücü onlara ver. Bu güne kadar islama hizmette kanlarını su gibi akıtan bu kardaşlarımızı devletsiz bırakma.

Eyy oğul, vade geldi artık sıra sende, Bozkurtlar nasıl vuruşur, nasıl ünlermiş, özleyen dünya bir daha görsün.Hacı bayramı veli, Hacı Bektaşi veli, Türkistannın piri hz.ahmet yesevi seninle, Sahabe-i kiram efendilerimiz seninle, Peygamberler peygamberi, Peygamber efendimiz, Ahmed-i mahmud, Muhammed Mustafa seninle. Yürü yolun açık olsun.Hz.Cebrail yardımcın olsun. Vur Allah aşkına vur.

Ur Hz.Allah (c.c) aşkına,Hz.Peygamber aşkına ur.

Ur,ki cehlin ejderi bir daha dirilmesin

Ur,ki Meş’um yüzü bir daha hiç gülmesin,

Ur,ki titresin karşısında Türkün, yer ile gök,

Ur,ki Türk ile İslam ufukta vahdete ersin.

Aziz ve necip Türk milletinin, Bozkurtlar timsali ordusu, Peygamber ocağının gülleri, gene serhadde doğru yola çıktılar.Misak-ı milli sınırlarımız içinde aziz islama havlayan, Türk milletinin bahtına saldıran düşmanı yer ile yeksan eylemek için yola çıktılar.Ya rabbi onları muzaffer eyle….

Önceki ve Sonraki Yazılar