Ahmet Doğan İLBEY

Ahmet Doğan İLBEY

Ey İslâm dünyası! Doğu Türkistanlılar katlediliyor sağır mısınız?

Ey İslâm dünyâsı, Türk dünyâsı! Doğu Türkistanlılar katlediliyor, nüfus yapısı değiştiriliyor, haberiniz yok mu? Zulme karşı duran “İslâm dünyâsı” var mı gerçekten? “İslâm dünyâsı” ne kadar geçersiz bir isim bugün. Birbirini etini yiyen zavallı Müslüman devletler!

2009’da Doğu Türkistan'ın başkenti Urumçi’de Müslüman Uygur Türkleri katledildiğinde Türkiye de dâhil İslâm dünyâsından resmî bir itiraz çıkmamıştı. İslâm devletleri kâfir Çin'i ticarî müttefik olarak görmeleri ve Çin'in sözde Filistin’in bağımsızlığı yönündeki ikiyüzlü politikasına çıkar amaçlı yaklaşarak Doğu Türkistanlıları görmezden gelip sağır kaldılar…                                   

Suudi Arabistan, Mısır, Ürdün, Irak, İran, Suriye ve Körfez Arap devletçiklerinin hâfızlarında Doğu Türkistan Müslümanları diye bir varlık yok. Onlar için “yaşasın, saltanatlı ve petro-dolarlı iktidar

Bu saydığım sözde devletlere (devlet kelimesinin asli mânasıyla uzaktan yakından bir alâkası yok bu bedevîlerin) zevk, şaşaa ve konfor peşinde koşan sözde Müslüman devlet idaresi demek züldür, Müslüman kelimesine hürmetsizliktir. Müslümanların katledilmesi, soykırıma uğraması karşısında kılını kıpırdatmadı bu devletler. Bosna soykırımında da böyle yapmışlardı.

Batılılar, yâni Haçlılar bin küsur yıldır zaten Türk adından nefret ederler. Umurlarında değil mazlum Uygur Türkleri. İnsan bile saymazlar. Çin büyük müşteridir… Birleşmiş milletler denilen sözde savunmacı topluluğa sorulduğunda üç maymunu oynuyor: “Duymadım, görmedim, haberim yok.” 

Ortadoğu Arap devletleri lânetli muktedirler güruhudur… Resûller Resûlü Hazret-i Peygamber Efendimiz’in “Veda Hutbesi” ne riayet etmeyen, ihânet eden ve dolayısıyla Onun (s.a.v.) şefaatine mazhar olamayacaktır bu güruh. Affedersiniz belden aşağı zevk peşinde, haz ve konfor içinde yüzen Arap muktedirlerinin Doğu Türkistan hakkında Çin kâfirine karşı tek cümleleri yoktur.                                                                                                                 

MAZLUM VE MAZRUR UYGUR TÜRKLERİNE KİM SAHİP ÇIKACAK?

Çin kâfirinin, ucuz iş gücünden yararlanmak için asimilasyon politikalarına kanlı bir şekilde devam etmesi İslâm devletlerinin yüreklerine dokunmuyor. Çin askerleri tarafından Uygur Türklerinin katledilmesine duyarsız İslâm devletlerinin tavrı utanç vericidir… Çin vahşetine dair bir tek sözleri olmadı hiçbir zaman. Zavallı İslâm devletleri!.. Çoğu sarı kâtil Amerikan peykidir… Doğu Türkistan’da yapılan soykırıma ses çıkartmayan başta Suudi Arabistan, Irak, İran, Mısır, Pakistan, Afganistan ve diğerleri olmak üzere bu zavallı devletlere İslâm birliği denilebilir mi?

Sanıyorum 2014 yılı Ramazan ayında orucun yasaklanmasıyla binlerce Uygur Türklerinin telin yürüyüşü yapmasının ardından birçok Uygur Türk’ü katledilmişti ve binlercesi de yaralanıp tutuklanmıştı. Söz de Müslüman olan

Arap devlet muktedirleri bırakın bir “vay!” demeyi, o yaz Çin ve Amerikan mamulü klimalar altında sözde oruç tuttular, serin(!) “coca cola”larla iftar ettiler… Orda uzakta Doğu Türkistan’da Müslümanlar varmış yokmuş, katlediliyormuş ilgi duymadılar, kulak asmadılar, umurlarında bile olmadı…

Allah’ın da bir hesabı var. Elbet bir gün kendilerinin de başına gelecek. Çin ve Amerikan emperyalizmi bir gün petro-dolarla beslenen Suudi Arabistan’ı ve diğerlerini böyle bir soykırıma tâbi tutarsa diye düşünmek ne kadar acı!

TÜRK DÜNYÂSI DA DOĞU TÜRKİSTAN’A SAĞIR    

Zavallı ve âciz, fikirsiz ve şuursuz İslâm dünyâsı gibi Türk dünyâsı da aynı atalet içinde… Uygur Türk kardeşlerini sıra sıra idam eden, yutmaya çalışan Çin’e karşı ses çıkarmayışları kahredici bir vaziyet… Çin’in artan askerî ve ekonomik gücü karşısında Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan, Özbekistan daha ne kadar Türk dünyâsı dediğimiz Türkî devletler de Doğu Türkistanlı kardeşlerinin acılarına bigâne kalmaktadırlar.             

İslâm dünyâsı gibi Türk dünyâsının da, fikir adamlarından dinlediğimiz, kitaplar okuduğumuz vecdli tarihî, cesameti ve varlığından bir eser yok. İçimiz yanarak söylüyoruz; maalesef hâl ve gidişat böyle…

Bu nasıl bir dünyâ? Bir kardeş zulme uğruyor, diğer kardeş ise zâlimle yiyip içip, alışveriş ediyor… Ne kadar kahredici bir durum bu?   

Önceki ve Sonraki Yazılar