Ders Zili Çalarken!..

2009-2010 eğitim ve öğretim ders zili bu gün çaldı. Okula ilk defa giden öğrenciler anneleri yada babaları ile bu gün sınıflara kadar çocuklarını götürdüler.

Tatlı bir heyecan var.

Akşam baba soracak çocuğuna;

“Okulu beğendin mi?”

Çocuğun ne cevap vereceğini bilmiyoruz ama, son yıllarda olduğu gibi sancılı girdik yeni eğitim öğretim yılına.

Milli Eğitim Müdürü üç dört yıldır her ortamda söylüyor; “Kahramanmaraş’ta eğitim öğretimin normal seviyeye çekilebilmesi için en az 1000 dersliğe ihtiyaç var diye”

Ama bu yıl kaç yeni derslik yapıldı bilmiyoruz. En azından ben bilmiyorum. Bu konuda şu ana kadar kamuoyuna bir açıklama notu gönderilmedi.

Ağustos 2009’da Kahramanmaraş Valisi Mehmet Niyazi Tanılır başkanlığında eğitim ile ilgili bir toplantı yapıldı.

Ancak toplantıda ne gibi bir karar alındı, alınan kararlar neydi? Nasıl bir acil eylem planı ortaya konuldu bilmiyoruz. Şu ana kadar da takip ettiğim kadarıyla bir açıklamada yapılmadı.

Ama o toplantıya katılan Kahramanmaraş Sanayici ve İş adamları Derneği yöneticileri hazırladıkları bir raporu kamuoyu ile paylaştılar. KASİAD’ın resmi internet sitesinde rapor yayımlandı.

Raporu daha önce yayımlamış ve kamuoyunun dikkatini çekmiştik.

O aralar Kahramanmaraş İl Genel Meclisi borçlanma yoluna giderek kent merkezindeki derslik sorununu çözmeyi hedefleyecek bir adım atmıştı.

Ama ne olduysa bu işten vaz geçildi.

Kahramanmaraş’ın derslik sorununun çözülebilmesi için ciddi çalışmaların yapılması gerekiyor.

Milli Eğitim müdürlüğü ve Kahramanmaraş belediyesi okul ihtiyacı olan yerleri tespit ederek arsa sorununu çözmeli ve Bakanlıktan ödenek talebinde bulunmalıdır.

Şu anda Kahramanmaraş’ta okul yapılacak arsa bulunmuyor. Öncelikle hiç vakit kaybetmeden bu arsa sorunu çözülmelidir. Varoşlarda gerekirse istimlak yapılması yöntemiyle arsa bulunmalıdır. Üzülerek ifade etmem gerekirse son yıllarda eğitim konusunda sadece show yapıldığını düşünüyorum.

Birileri arsa bulmakta yavaş davranıyor, birileri proje yapmakta, birileri de bu işlerin ödeneğini takip etmekte yavaş davranıyor.

Dikkate değer bulduğum ve içinde ilginç tespitlerin yer aldığı KASİAD’ın eğitim raporunun ilk ders zili çaldığı bu gün yeniden gündeme getirmeyi uygun buldum. Sağlam bir kafa ile bu rapor okunduğunda bir çok soruna aslında çözümünde kolay olduğu anlaşılacaktır. İşte o rapor;

İLİMİZDE EĞİTİMİN DURUMU, SORUNLARI VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ

İlimizde Eğitimin genel durumunun, ülke geneli ile mukayese edildiğinde, ortalamanın çok altında olduğu bir gerçektir.

Son beş yılı esas aldığımızda, her türlü sınav sonuçları bu gerçeği açıkça ortaya koymaktadır. Gidişata bakılırsa herhangi bir iyileşme de görülemiyor. İl Milli Eğitim Müdürlüğümüz verilerine göre 2004 yılı ortaöğretim yerleştirme puan sırası 39 iken, 2009 yılında bu rakam 63 e gerilemiştir.

Kahramanmaraş Sanayici ve İşadamları Derneği (KASİAD) olarak, konuyu irdelediğimizde eğitimdeki başarısızlığın temel sorununun, kamuoyunda dillendirildiği gibi sadece derslik noksanlığı veya yönetici kusuru olarak algılamıyoruz. Konuya çok daha geniş bir açıdan baktığımızda, bu iki hususu, birçok temel sebepler içerisinden sadece ikisi olarak görüyoruz.

Bizim tespitlerimize göre, eğitimde içinde bulunduğumuz durumun başlıca temel sebeplerini şu şekilde sıralayabiliriz;

- Cumhuriyet Hükümetleri, birçok konuda olduğu gibi, eğitim yatırımlarında da Kahramanmaraş’ı çok ihmal etmiştir. (Bu gerçeği, Devletin Milli Eğitim Bakanı Prof. Dr. Mehmet SAĞLAM bizzat kendileri “Kahramanmaraş Devletteki alacağını alıyor” diye belirtmiştir.)

Sınavlardaki başarı grafiğinin, ilk 15 i içerisinde bulunan iller ile, kendimizi kıyasladığımızda okullaşma dahil, sınıf ortalaması öğrenci sayısı gibi temel unsurlarda bu illerin çok çok gerisinde eğitim yatırımı aldığımız bir gerçektir.

Durum böyle olduğuna göre başta siyasilerimiz ve yöneticilerimiz devlet yatırımlarının artmasını sağlamalıdır. Ayrıca İl Özel İdaremiz ile Belediyelerimiz bu konuda daha aktif hale gelmelidirler.

- Kahramanmaraş’ı başarılı iller ile kıyasladığımızda, hayırsever vatandaş yatırımlarının ilimizde çok az olduğu bir gerçektir. (Son bir yıl ayrık.)

Hayırsever vatandaşlarımızı teşvik etmek sureti ile yeni okullar kazanabilmek için, bürokratik engelleri asgariye indirerek kolaylıklar sağlanmalıdır. Özellikle arsa temininde, ilgili bütün kurumların her türlü kolaylığı göstermeleri gerekmektedir.

Tek başına okul yaptıramayacak olan hayırseverlerimiz ile ilgili olarak, mutlaka güvenilir bir vakıf kurularak, küçük katılımcıların isimlerinin, dersliklere veya salonlara verilmek sureti ile ayrı bir kaynak yaratılmalıdır.

- Özel okul konusunda da yatırım fakiriyiz. Bunun için özel sektör eğitim yatırımı konusunda özendirilmelidir. Özel eğitim kurumları desteklenerek yeni okulların ilimize kazandırılması sağlanmalıdır.

Özel okulların çoğalması rekabeti ve beraberinde kaliteyi getirecek olup, buna parelel olarakta fiyatların aşağı çekilmesi ile, durumu müsait olmayan birçok veli çocuğunu bu kurumlara vermeyi tercih edecektir.

- Ülkemiz eğitim olgusu içerisinde, vaz geçilmez bir gerçek olan dershaneler açısından ilimizin durumunu incelediğimizde, standartları yakalamış az sayıda dershane olduğunu görüyoruz. Bu sebepten dolayı birçok veli çocuğunu çevre illere veya Ankara, İstanbul gibi yerleşim birimlerine gönderiyorlar.

Öncelikle dershaneler açılış iznini alırken sıkı sıkıya denetlenmelidir. Olması gereken standardı yerine getirmeyenlere müsaade edilmemelidir.

Dershaneler birliği ile daima ilişki içerisinde olunarak, eğitim sorumluluğundaki görevlerini yerine getirmeleri hususunda katılımcı olmaları sağlanmalıdır.

- Okul öncesi eğitim, ilimizin eğitim ile ilgili en ciddi sorunlarından biridir. Derslik konusunda olduğu gibi bu konudada maalesef ülke ortalamasının çok gerisindeyiz.

Milli Eğitim Bakanlığının 2009 yılı verilerini esas aldığımızda, okul öncesi okullaşma oranında, ilimizi bazı iller ile karşılaştırdığımız takdirde Kahramanmaraş’ın, ne kadar ihmale uğradığını aşağıdaki örneklerden görebiliyoruz.

İşte bazı iller ile Kahramanmaraş’ın okul öncesi okullaşma rakamları;

 

Trabzon : % 76.28

Rize : % 60.96

Sakarya : % 57.00

Tunceli : % 56.61

Kocaeli : % 51.30

Siirt : % 41.80

Kahramanmaraş : % 24.20

Hakkari : % 20.00

Bu tablo eğitimde neden çok çok gerilerde olduğumuzu açık ve net biçimde ortaya çıkartıyor.

Okul öncesi eğitim, eğitimin temel taşı gerçeğinden yola çıkıldığında, bize göre temel sorun buradadır.

Bilimsel verilere göre insanın kişiliği üç yaşında şekillenmeye başlıyor. Çocuk altı yaşına geldiğinde beynindeki bağlantı temellerinin % 60 ı kurulmuş oluyor. Bu durum 10 – 12 yaşına kadar devam ediyor. 12 yaşından sonra ise zayıf bağlar silinerek güçlü bağlar korunuyor. 18 yaşına gelindiğinde beynin elastikiyeti azalıyor, fakat gücü artıyor.

Bu gerçekten yola çıkıldığında, okul öncesi eğitimin öneminin ne olduğu açıkça ortadadır. Öncelikle devletin, Özel İdarenin ve Belediyeler ile vatandaşın el ele vererek çözülmesi gereken sorun buradan halledilmelidir. “En verimli yatırım, en gence yapılan yatırımdır.” felsefesi ilimiz eğitiminin temel felsefesi olmalıdır.

- Kahramanmaraş Sanayici ve İşadamları Derneği (KASİAD) olarak temel sorunlarımızdan bir tanesinin de, başta okul yöneticileri olmak üzere, eğitim yönetici kadrolarındaki, vekalet veya geçici görevlendirme sisteminden kaynaklandığı kanaatindeyiz.

Acilen, müdür olma liyakatına sahip yöneticilerin ünvanlarının verilerek, görevlerine daha sıkı sarılmaları sağlanmalıdır. Geçici görevlendirme veya vekalet ile yapılan sistemde kişilerden başarı beklememek gerekir.

Ünvanı verilen yöneticilerin, okulları ile ilgili kısa ve uzun vadeli projeleri istenmeli, yöneticilerin ve öğretmenlerimizin hizmet içi eğitimine ağırlık verilmelidir.

- Eğitimdeki başarı oranımızı olumsuz etkileyen faktörlerden bir tanesinin de okul – veli işbirliği noksanlığından kaynaklandığını görüyoruz.

Velilerin önemli bir bölümü eğitimin önemini kavramış durumda değil. Akademisyenlerin bu konu ile ilgili vardıkları sonuç; tarım toplumundan, sanayi toplumuna geçişe ayak uyduramamak olarak izah edilmektedir.

Sebep ne olursa olsun, velileri eğitimin içerisine alacak projeler geliştirmeli, velilerin bu yönde bilinçlenmelerinin sağlanması için, okul – aile işbirliğine gidilerek, anne ve babaların bilinçlenmeleri sağlanmalıdır.

Kahramanmaraş Sanayici ve İşadamları Derneği (KASİAD) olarak, sorunun masaya yatırılarak görüşülmeye başlanmış olmasını, başarıya giden ilk adımın atılması olarak görüyor ve bu toplantılardan çok iyi projelerin ve yeni yatırımların çıkacağına inanıyoruz.

Fiziki eksiklikleri el ele vererek çözebiliriz. Bunu başaracağımızdan da kuşkumuz yok. Ama, biz asıl fedakarlığı ve gayreti, eğitimin temel taşı olan, sevgili öğretmenlerimizden bekliyoruz.

Büyük Atatürk’ün dediği gibi “Yeni nesli sizler yetiştireceksiniz, yeni nesil sizin eseriniz olacaktır. Eserin kıymeti, sizin beceriniz ve fedakarlığınızın derecesiyle orantılı olacaktır. Yeni nesli, bu özellik ve kabiliyette yetiştirmek sizin elinizdedir. Sizin başarınız Cumhuriyetin başarısı olacaktır.” (1924)

Kahramanmaraş’ta da, bundan sonra elde edilecek eğitim başarısının temel mimarları hiç şüphesiz; SEVGİLİ ÖĞRETMENLERİMİZ olacaktır.

Evet… iyi bir özeleştiri mahiyetinde kaleme alınan bu rapor umarım birilerinin dikkatini çeker.

Bu gün minik yavrularımız okula başladılar. 2009-2010 eğitim öğretimin yılının başarılarla geçmesini dilerim.

Önceki ve Sonraki Yazılar
YAZIYA YORUM KAT
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Mehmet TAŞ Arşivi