Abdulbaki GÜNIŞIĞI

Abdulbaki GÜNIŞIĞI

Rışvan (Reşan, Reşi,Rüşvan,Rişvan,İrişvan, Irışvan) Aşireti Kurultayı

13..11.2011 tarihinde sabah saat 7.30 da K.Maraş tan, Rışvan aşireti K.maraş derneği başkanı , Dadağlı köyü mensubu kıymetli Türkmen beği kardeşim sayın Arif Sarıtürk ve gene aynı köyden rışvan beğleri sayın Mehmet Sarıtürk, sayın Hüseyin Sarıtürk ve çobantepe köyü muhtarı ve gönlü genç ağabeyimiz yigit Türkmen beği Alaaddin Keklik beğler ile beraber yola çıktık.Saat 10.15 te Adıyaman pirin kaya mezarlarının olduğu mevkideki Yılmazoğlu dinlenme tesislerine vasıl olduk.

Çapar (rışvanoğlu) ile muhterem kardeşleri sayın Şerif Çapar (rışvanoğlu) teşrif ettiler. Gaziantep ten katılan diğer katılımcılar ile de tanıştık. Adıyaman dan katılanlar bizleri karşıladılar ve tek tek tanıştık. Atmalı aşiretinin birer mensubu olarak aynı zamanda vergi olarak bir çok oğuz boyu gibi bizde rışvan aşiretine bağlı olduğumuzdan aynı zamanda rışvan aşiretinin bir mensubu olmaktan şeref duyduk. Aşirete adını veren iğdir oğuz boyunun büyüğü Türkmen kocası atamız, dedemiz rışvan beğide bu arada rahmet ile andık. Urfa dan gelenler içinde rışvan aşiretinin dernekler federasyonunun genel başkanı Türkmen beği sayın Ali Avcı ve yönetim kurulu üyeleri geldiler ve herkesle tokalaşıp kucaklaştılar.

Aradan geçen yüzyıllar rışvan beğlerinin arasındaki sıcak kardaşlığı azaltmamış tam tersine büyük bir hasret ile kucaklaşıldı. Katılanların tamamının devlet ve millet meselelerinde ki müsbet ilgileri ve vatanperverlikleri inanın beni çok duygulandırdı. Herkesin birbirine çok benzediğinin altını da ayrıca çizmek isterim. Ayrıca başta büyük Türkmen kocası olmağa aday kardeşim ve Atmalı aşiretinin tarihini yazan sayın Mehmet Demir Atmalı beğ ve diğer atmalı mensubu olarak bu sene ağrı ilimiz Patnos kazasındaki atmalının cemine katılan bütün arkadaşlar ile de burada kucaklaşmak nasipmiş. Biliyorsunuz Atmalı Türkmen aşireti bütün diğer Türkmen aşiretleri gibi on iki boydur. Bu boyların yarısı Alevi ve diğer yarısı ise Sünni itikadında dırlar. Aradaki bu itikad meseleleri aşiretimizin bir ve beraber olmasına hiçbir zaman engel olmamıştır. Herkesle kucaklaştık ve hasret giderdik. Haydaran (haydarlar) oymağı olarak biz Avşar asıllıyız. Diğer onbir boy çoğunlukla oğuz beğdilli boyu mensubudurlar. Atmalı aşiretinin rışvana tabii olması dolayısı ile bundan sonraki toplantılarda herkesle görüşme imkanımızın olacağını tahmin ediyorum.

 Biz sohbet ederken misafirler tek tek gelmeğe başladılar. Aklımda kalanları sizlerle paylaşayım. Gaziantebin Araban ilçesini temsilen belediye başkanı sayın Mehmet Özdemir beğ ile yoldaşı Tahir Öztürk beğler teşrif ettiler ve tanıştık. Araban rışvan lısı olan bu beğler hepimizin beği ve ağası olan sayın büyüğümüz Dr.Mahmut Rışvanoğlunun akrabasıdırlar. Adıyaman dan Abid Çalgan beğ katıldılar. Bilgilerinden müstefit olduk. Adanadan atmalı aşiretinin mağıkan (mahkan) boyu mensubu değerli Türkmen beği kardeşim Coşkun Yurttutmaz beğ katıldılar. Malatyadan katılanlar geldiler ve tanıştık. Başka gelecekler olacağını tahmin ediyorduk ve Adıyamanlı ev sahiplerimizin daveti üzerine yemek salonunda yerimizi aldık. Yemek salonunda sohbet ederken misafirler gelmeğe devam etti. Bu arada 23 aralıkta K.maraş Türkocağının daveti ile Mehmet demir Atmalı kardeşimin kurtca(kurmanç) konuşan Türkmenler adlı bir semineri olacaktır, ilgilenenlere duyurmuş olalım. Devletimizin ve milletimizin birlik ve beraberliği için sayın Mehmet beğin çalışmalarını tarih kaydedecek ve aziz milletimizin gelecek nesilleri kendisini şükran ve minnetle anacaklardır. Sayın Mehmet demir beğ ile tanışmak ve kendisinden müstefit olmak herkese nasip olmaz Allah(c.c) tan tek isteğimiz bu gibi değerli kardeşlerimizin devlet yöneticilerimiz tarafından muhatap alınıp yanlış insanların yoldaşlığı ile araya koyulan bölücü fitnenin önüne geçilmesidir. Saat ll.30 sıralarında Adıyaman belediye başkanı sayın Mehmet Necip büyükaslan beğler teşrif ettiler. Kendilerine aşiretimize yaptığı misafirperverlik için teşekkür ediyoruz. Ana tarafından rışvan olduğunu kendi anlatımından öğrendiğimiz sayın Mehmet beğin bu ilgisini devamlı bekliyoruz. Sayın belediye başkanı kardeşim baba tarafında mirdas (mirdesi, mirdes, merde, merdes,mirdasoğlu, bulduklu, balduk) aşireti mensubu olduğunu söylediler. Kendisine aşireti hakkında biraz bilgi verelim. Mirdesi, oğuzun beğdilli boyuna mensup bir aşirettir. Şerefnamede ismi geçen önemli boylardan birisidir. Mardine ismini verdiğini tahmin ediyoruz. Harizmşahlar devletini kuran aşiretle aynı boydandırlar. Şerefnamede ismi sıkça geçen ve bilhassa Türkçe konuştukları yazılan bu aşiretin bazı beğlerinin isimleri şöyledir. Durak beğ, Eslemez beğ, Kaymaz beğ, kayıtmaz beğ, yağmur beğ, korkmaz beğ, Zeynel beğ, İbrahim beğ, Mehmet beğ, ürkmez beğ, timurtaş beğ, kılıç beğ, budak ve şahbudak v.s gibi isimlerdir. Tarihteki diğer isimleri ise bulduklu beğleridir. K.Maraşta mukim balduk ailesinin bu ismi taşıdığını özellikle bildirmek isterim. Bozan beğ gibi isimler bu insanların bozulus Türkmenlerinin ismini taşımaları onların zaman içerisinde diğer Türkmen boyları gibi Farsça ve arapçanın etkisi ile kurmançcayı geliştirdikleri ve konuştuklarını biliyoruz. Kurmançca, Türkmenden başka bir milletin dili değildir. Türkmenlerin Anadolu Türkmencesinden ayrı olarak geliştirdikleri farsi birer lehçesinden ibarettir. Tıpkı osmanlıcanın gelişmesi gibi.

Adıyamandan ve diğer illerden gelenlerin isimlerini yanımda oturan ve Adıyaman rışvan mensubu genç Türkmen yiğidi ve adıyamanda fırıncılık ile iştigal eden sayın Gaffari Küçüközer beğden aldım. Soyadı gibi özer olan bu kardeşimiz soyadının ne kadar güzel olduğunun farkındadır inşallah. Biliyorsunuz özerler büyük bir Türkmen boyunun ismidir. Bu özer boyu büyük ve küçük olarak ta varlardır. Bunlarında rışvana tabii olması dolayısı ile soyismi kanunu çıktığında  çok isabetli bir soyisim konulmuş, atalarını tebrik ederiz. Bütün bunlar olup biterken salona Adıyaman valisi sayın Ramazan Sodan beyefendi ile Rışvan derneği Adıyaman başkanı sayın Osman ölçer beğ geldiler. Bürokrasinin bu ilgisi çalışmalarımızın doğru yolda olduğunun göstergesidir.

Toplantı genel başkan sayın Ali Avcı beğin teklifi ile Mehmet Demir Atmalı beğin okuduğu Kuran ile başladı. Ali Avcı beğ tekrar söz alıp bu tanışma ve danışma toplantılarının her türlüsünün faydalarını ve bu yapılan işlerin Aziz Türk milletinin birlik ve beraberliğine katkı yapacağını söylediler. Dr.Mahmut Rışvanlı ağabek  ise hayallerinin gerçekleştiğini bu toplantıların aziz milletimizin bekası için elzem olduğunu söylediler. Dr.Mahmut ağabekin derin tarih bilgisinden ve getirdiği kitap çalışmalarından pasajlar büyük ilgi gördü. İmkanımız olsa da kitaplarını tekrar bol bol bastırsak ve aşiretimiz ve diğer aşiretler kimlikleri hakkında yalan yanlış bilgiler yerine bu güzel çalışmalardan faydalansalar, bölücü fitnenin önü kesilmiş olurdu. Adıyaman belediye başkanı bu toplantı için dernek yetkililerine teşekkür ettiler. Kahta dan katılanlara teşekkür ettiler. Urfadan katılan lar urfanın badıllı (beğdilli) aşiretinin cenazeleri dolayısı ile bu toplantıya  fazlaca katılamadıklarını ve herkese selamlarını ilettiler. Adıyaman valisi sayın ramazan Sodan beğ ise yapılan bu hayırlı işler ile amel defterlerimizin güzel olacağını ve bu toplantıdakilerin güzel niyetlerini bildiğini ve aziz milletimize hayırlar getireceğini söylediler. Kendisine teşekkür ederiz. Sayın belediye başkanı tekrar söz alarak yapılanlar için teşekkür ettiler ve bir olalım diri olalım ve iri olalım diyerek temennilerini söylediler. Araban belediye başkanı güzel temenniler ile katılan herkese teşekkür ettiler. Kahta belediye başkanı sayın Hacı Yusuf Turan beğ konuştular ve herkese teşekkür ettiler.

   Dr.Mahmut Rışvanlı ağabek ise Rışvan aşiretinin Oğuzların üçok  kolundan  ve iğdir boyundan olduğunu Türkoğlu Türk olduklarını hem Kürtçe (kurmanc ca) hemde Türkçe olarak söylediler. Aşiret mensuplarının eskiden kendilerini tanıtırken” Kürtçe olarak biz Kürtçe konuşuruz ama Türkoğlu Türküz” dediklerini veciz bir cümle ile anlattılar. Rahmetli babam da daima Türkmen asıllı olduğumuzu fakat konuştuğumuz kurmançcanın atalarımızın geliştirdiği  diğer Türk lehçeleri gibi bir lehce olduğunu söylerdi. Biz yıllarca Kıpçak kültürü ile büyüdüğümüzden acar kültürü şimdi ailede daha fazla kendini hissettiriyor. Dr.Mahmut ağabek yılların bilgi birikimi çalışmalarını bize selsebil dağıttılar. Kendilerine mensubu olduğumuz Aziz Türk milleti ve aşiretimiz adına teşekkür ediyoruz. Davamızın aşiretçilik değil aziz milletimizin birlik ve beraberliği için olduğunu tekrarladılar. Malatya dan katılan bacımız sayın Selma Güler hanım efendi konuştular. Akrabalarımı bulduğum ve toplantıya katıldığım için çok mutluyum dediler. Pınarbaşı belediye başkanı sayın Mehmet beğ söz aldılar. Doğudan batıya Türkiyenin ve balkanların her tarafında aşiret mensuplarının bulunmasına sevindikleri söylediler ve katılımın bu açıdan daha büyük olmasını arzu ettiklerini belittiler. Abuzer Kaman beğ konuşarak katılanlara teşekkür ettiler. Malatya rışvan dernegi mensubu sayın İsmet Çelik beğ hitap ettiler. Urfamızın Bozova  (eski adı bozabad, bozulus yani bozok boyunun oturduğu yer anlamında) belediye başkanı sayın İbrahim Halil Göçer beğ konuştular. Sait Bereketoğlu ağabek güzel ve veciz konuştular. Kendilerine teşekkür ederiz. Daha sonra K.Maraş rışvan derneği başkanı sayın Arif Sarıtürk kardeşim kürsüye gelip konuştular ve devlet ve millet olarak birliğe ihtiyacımız olduğunu ve tarihi çalışmaların yapılmasını ve aşiretimizin serencamının video çekimleri ile yapılmasını arzu ettiklerini anlattılar. Son söz Genel başkan Ali Avcı beğe verildi. Ali Avcı beğ hangi lehçede konuşursa konuşsunlar Türkiyede yaşayan herkesin aynı milletin ferdi olduğunu ve birlik ve beraberliğimiz her şartta savunacağımızı söylediler.Yemek yenirken söz alanlar oldu.

Bu arada Urfadan katılan arkadaşlar ile tanıştık.Sayın Halil Arslan beğ (Akp milletvekil aday adayı), Sayın Yusuf Aktaşoğlu (tic.erbabı), Sayın Kerem Öncel beğ (komisyoncu)  kendileri Esemkulu köyünden ve çok kültürlü bir insan. Urfaya gidip geldiğim günlerde kendisi ile görüşmeyi ümid ediyorum. Bu arada Mehmet demir Atmalı beğin teklifi ile kısa bir konuşma yapmak  fakire de nasip oldu. Seneye tekrar bir araya gelme arzumuzu belirterek herkesle vedalaşarak Adıyaman dan ayrıldık ve Adıyaman da yaşayan kundura toptancılığı ile iştigal eden  merhum Mehmetali Dayımın en küçük oğlu sayın Mahmut Durmazoğlu beğin misafiri olup kahve ve çay içtik. Aile efradı ile ve kendisi ile vedalaşıp geldiğimiz yoldan K.maraşa vasıl olduk. Tevaffuk allahtandır.  Vesselam. 

Önceki ve Sonraki Yazılar