Abdulbaki GÜNIŞIĞI

Abdulbaki GÜNIŞIĞI

 Onur Adı Ve Hatırlattıkları Üzerine Etimolojik Çalışma

Aziz ve necip Türk milleti islam ile müşerref olduktan sonra, dilimiz, farsça ve Arapçanın büyük etkisi ve baskısı altına girmiştir. Orhun abidelerinde dilimizi, töremizi çok çabuk unuttuğumuz ve başımıza gelen onca belaya rağmen bundan ders almadığımızı ikaz ve ihtar eden büyük atamız Bilge Hanı haklı çıkartan gelişmeler maalesef devam etmiştir.

Selçuklu büyük hanı Alp arslanbeg’e kadar oğullarına ve kızlarına Türkçe adlar veren atalarımız, Alp arslanbegin şehadetinden sonra, devletin dilini ve töresini teslim ettikleri Farsçaya, çocuklarının adlarını da teslim etmişlerdir. İslam ile müşerref olan atalarımızın, sahabilerin güzel adlarını almaları, dünyada hiçbir Müslüman milletin sevmediği kadar sevdiğimiz Hz. Muhammed efendimizin adlarını almamız bir yana, işi o kadar ileri götürmüşüz ki, arapların ve farsların islamdan önce taptıkları putlarına varıncaya kadar çocuklarımıza ad vermede yarışır hale gelmişiz.

 Son zamanlarda yapılan film ve dizilerin etkisi ile, aslımıza uygun, üstelik şehid ve gazi olarak bizlere vatan emanet eden atalarımızın güzel Türkçe adlarına bir dönüş olmaya başlamıştır. Bu bağlamda adlar üzerinde ihtilaf olan bazıları hakkında bilgi vermek için bu yazıyı kaleme alma ihtiyacı duydum. Çocukluğumdan itibaren onur adını her işittiğimde, bilen ve bilmeyen öğretmen ve bazı kişilerin bu onur adındaki insanlara adlarının Fransızca onör adından geldiğini söylediklerine şahit oldum. Uzun yıllar bende öyle zan etmiş iken, 1974 senesinden itibaren tarihte yaşamış, bize büyük miraslar bırakmış atalarımızın güzel adlarını yazmaya başladığımda, onur beg adının da bir Türk beyinin adı olduğunu okuyunca, anlamı ve Fransızca ile bir ilgisi olup olmadığına araştırmak zaruret olmuştu.

Bu onur beg, şam atabeylerinden Tuğtekinbegin kölemeni ( yani kıpçak askeri) muiniddin onur beg idi. Şam atabeyleri olan böriler den bir beg olan muiniddin onur beg, haçlılar ile yapılan mücadele yıllarında yaşamış kuman kıpçak boylu bir Türk begi bir böri idi. Oğuz boylu Türklerin Türk adlarını terk ederek, hem adlarında ve hem ünvanlarında yoğun bir farsça ve arapça kullandıkları zamanda, kuman kıpçak boylu Türkler taa yavuz han zamanına kadar süren yıllarda daima Türkçe ad ve unvan almışlardır.

Böylece tarihte bir onur beg adının varlığı bu adın Fransızca onör sözcüğünden alınma olmadığını gösteren en büyük delil olmuştur.  Onur sözcüğümüz, arapça karşılığı olan haysiyet, şeref  sözcükleri ile yarışarak zaman içinde Arapçaya mağlup olarak unutulmuş idi. Sonradan oğullarına onur adını verenlerde tarihinden dilinden ve kültüründen köksüz güya ilim adamlarımız tarafından işin kolayına kaçarak her zaman yaptıkları gibi efendim Fransızcadan, yok olmaz ise latince veya Arapçadan gelmiştir iddiasına maruz kalmıştır.

 Bu günlerde kuzey ırak içlerinde sincar (aslı sancar iken, arap harflerinin okunması ile sincar söylenerek sancardan ayrı imiş gibi algılanan) bölgesinde karaçuk dağı civarında teröristler ile çatışmalar olmaktadır. Milliyetçi hareket partisi gibi Türk milliyetçiliği iddiasındaki partilerin dahi bu husustaki bilgisizliği dikkat çekiyor. Geçenlerde Devlet beyin konuşmasında karacak v.s gibi sözler sarfetmesi inanın çok üzücü idi. Oysa mendeliden başlayan ve derbent te biten bu bölgenin adı azerbaycandır. İçine dört devlet sığmış bu coğrafyanın dede korkut gibi bir hatırası vardır. Dede korkutta adı geçen alp uruzun yaslandığı dağa cahilce elburuz dağları diyenler, gene aynı destanda adıgeçen karaçuk dağından habersizler miş meğer. Karaçuk dağımıza karacak, karaçak, karaçok diyenler, afrin operasyonu ile misakı millimize dahil olmadan önceleri elimizden alınan coğrafyadaki cahilliklerini tekrar etmişlerdir. Hatırlayınız ordumuzun zorla girdiği bir yer olan cinderesi mevkiini bizim televizyon kanallarımız ve siyasilerimiz, cindere,cinderes,cenderesv.s gibi komik söylemler ifade etmişler idi.

Konumuza onur adına tekrar döner isek, o adın Fransız adı olduğunu söyleyenlere  bir sözümüz olacak. Tarihe baksınlar Fransız diye bir kavim varmı imiş. Romanın kuzey batı sınırlarından kavimler göçü ile gelen germen boylarının slavlar, büyük ölçüde kuman kıpçak boylu Türkler ile karışarak yerleştikleri ve Roma devletine paralı askerlik yapan bu insanlara romalıların paralı adam anlamında frank man dediklerin her kes bilir. Para adı olan frank adının daha sonra bu toplama halkın adı olması ile frenk, yani franklar ayrı bir millet haline gelmişlerdir. Dillerinde kilisenin etkisi ile Latincenin etkisi olmasına rağmen en az iki yüz yıl Türk olduklarını ispat ile geçiren bu günkü Fransızların dillerinde de muazzam Türkçe sözcükler vardır.Yani onur adını onlardan almamızı gerektiren bir hal yoktur. Onur adının anadoluda bir benzeri de kullanılır .Kongur adının manası gururlu, kendini beğenmiş manasında dır. Onur adından türediği  malumdur. Onur adımızın Fransızcadan geldiğini iddia eden frenk mukallitliği yapanlar tek bununla kalmamışlardır. Bir örnek te okul adımız iledir. Okul adımızın okumaktan türetildiğini unutup, Fransızca ekol adından türetildiğini söyleyenler gibi kolaycılar hep vardır. Oysa ekol, bölüm,branş,fark,kademe gibi anlamlar içerir iken, okul okumak sözcüğünde türetilmiştir.

 Suriye meselesi oluştuğundan bu zamana kadar, bilerek ve isteyerek suriyearap cumhuriyeti diyerek, arap düşmanlığı üzerinden güya Türk milliyetçisi iddiasındaki kişilerin cahilliği de ayrı bir konudur. Suriye, orhun abidelerinden en az üç yüz yıl öncesine tarihli, Attila hanın torunu kursık hanın mezar taşının bulunduğu yurt bölgemizdir. Göktürk harfleri ile yazılan mezar taşı gösteriyor ki, buralarda araplardan çok önceleri kuman kıpçak boylu Türkler yurt tutmuşlardır. Dünya mirasına giren mezar taşından Türk tarihini araştıranların az bir kısmının haberi olmuştur. Bu bölgeleri teröristlerden temizleyen ordumuzun adım adım ilerlediği yıllarda her köy ve her beldenin adının Türkçe olduğunu gösteren uzun bir yazı yazmıştım. Yetkililerimizden istirhamım buraların adları söylenir iken lütfen daha dikkatli olmalarıdır.

 Onur adını oğullarına veren sevgili kardeşlerimize gelince, içleri rahat olarak bu adı verebilirler. Rabbim bizleri onursuz hallere düşürmesin inşallah. Her şey Rabbimin rızası içindir. Vesselam.

Önceki ve Sonraki Yazılar