1. YAZARLAR

  2. Metin Acıpayam

  3. Oluklarından Mürekkep Akan Kurum Karacaoğlan İl Halk Kütüphanesi
Metin Acıpayam

Metin Acıpayam

Yazarın Tüm Yazıları >

Oluklarından Mürekkep Akan Kurum Karacaoğlan İl Halk Kütüphanesi

Kahramanmaraş’ın Kültür Bakanlığına bağlı tek kütüphanesi; Karacaoğlan İl Halk Kütüphanesi. Başarılı ve gayretli bir idarecisi ve kitapsever personelleri… İdare ve personel açısından bu ikili uyum gerçekleştiğinde ortaya birçok güzellik çıkmakta. Bu güzelliklerden birisi de ayda iki defa yapılan KİTAP ANALİZ programı. On yedincisi gerçekleşti. Yoğun katılım, ‘Han Duvarları’ ve yazarına yakışır nitelikteydi. 17. Kitap analiz programında ele alınan kitap “Han Duvarları” idi. Yazarı Ali Avgın ve bendenizde katıldı. Yazar okuyucu buluşması kapsamında ‘yazarın katıldığı ilk program’ oldu. “Han Duvarları”ndan hareketle kitabın içeriksel değerlendirmesi, majör yapı ve roman tekniği bakımından değerlendirmeler yapıldı. Programın moderatörü Özlem Kıraç kütüphanecilik Lisan programından mezun bir hanımefendi olmakla beraber, aynı zamanda Türk Dili ve Edebiyatı okuyan bir gönüllü kitap dostuydu…

52546685_570387033438751_4852101623184359424_n.jpg

Zihnim geldi ve gitti.

Kelimelerden bir kule yaptım kendime.

Beynimin en hassas taraflarından şimşekler çaktı…

Ve kendime sordum, Tanzimat’tan beri kitap merkezli bir hayatın neden ve niçin kurulamadığını…

Tanzimat’tan beri soruyoruz;

- Olmuyor, olmuyor; acaba niçin?

Meseleyi daima keyfiyet cephesinden ele alıyor, daima terkibi bizce meçhul bir keyfiyet eksikliği vehmediyoruz. Haklıyız; bir şey yalnız keyfiyetiyle var veya yoktur.

Fakat bence ve bize nisbetle bu, doğru bir usul değil…

Henüz kemmiyet yokuşunu sökememiş bir hamlenin, keyfiyet ufku üzerinde olması düşünülemez bile…

52582650_383537722462034_1653243988674609152_n.jpg

Keyfiyet tecellisini iki merhalede tamamlıyan bir sır:

Evvelâ kemmiyet ihtiyacını meydana getirir, her cismin fezadaki mekân ihtiyacı gibi, boşlukta yer işgal etme hassasına erer, ondan sonra kendisini ifadeye geçer.

(Radyom) madeninin bile, hiç değilse binde bir miligramlık bir külçesi olmalı ki, bir ifadesi ve tesiri bulunsun.

Tahayyüz hassası olmıyan, mekân işgal etmiyen maddenin ne kendisi vardır, ne de herhangi bir vasfı…

Madenleri teneke olduğu halde (radyom) taklidi yapan bu namevcutlara bildirmelidir ki, (radyom)un (radyom) olarak varlığı derecesinde var olmıya karar veren insan, cilt cilt fikir ve şiir mayalaştırmaya mecburdur.

(Radyom)u ve kesafet sırrını yaratan Allah bile kitaplık söz kadrosu içinde konuştu; kitaplık söz kadrosunu yarattı.

Sahtekârlığa metelik vermeyiniz!

Kitaplık hacmi olmayan mütefekkir, şair ve münekkit; riyazî bir kat’iyetle namevcuttur.

Binalaştıramadığı (sentez)in mütefekkirinden, örgüleştiremediği şiirin şairinden, ölçüleştiremediği tenkidin münekkidinden iğreniyorum!

Âlet ve iş diye iki şey tanıyoruz.

Âletin hakkı verilmezse iş öksüz kalır.

Ne diye mevhum bir takım iş nazariyeleri kuruyoruz? İşte mevhum olmayan hakikat:

Âleti kullanmaktan, âleti işletmekten âciziz!

Âleti işletmeğe savaşmayışımızın ve nefsimize boyuna mühlet verişimizin de hilesi açık:

Böyle bir işe kalkıştığımız ânda, bütün kifayetsizlik ve ayıbımız, suyu çekilmiş yosunlu havuz dibi gibi meydana çıkacaktır.

Bir miskal davul tozu ve bir miskal minare gölgesi peşinde gezercesine aradığımız ve bulamadığımız keyfiyet tılsımı, ona karşı istidatsızlığımız kadar, âletine gösterdiğimiz saygısızlık yüzünden ele geçmiyor.

52681104_2318654541513348_8821106933214740480_n.jpg

***

Her birinin kitabı halinde arıdan bal, inekten süt, koyundan yün istiyoruz da; mütefekkir, şair, münekkit makamlarına kurulmuş sahtekârlardan kitap istemiyoruz.

***

Tavuk mu yumurtadan çıktı, yumurta mı tavuktan?

Aynı sualin daha çetini var!

İnsan mı kitaptan doğdu; kitap mı insandan?

Kitap yazın, kitap!»

Evet, kitap yazalım…

Ve bol okuyalım…

Bu vesileyle programa emeği geçen;

İl Kültür Turizm Müdürü Seydihan Küçükdağlı ’ya

Karacaoğlan İl Halk Kütüphanesi Müdürü Bilal Horasan’a

Karacaoğlan İl Halk Kütüphanesi Müdür Yardımcısı Selma Yıldıran Atçı’ya

Programın kitap yazarı Ali Avgın’a

Mizah ustası Salman Kapanoğlu’na

Program moderatörü Özlem Kıraç’a

Ve tüm katılımcılara teşekkür ederiz.

Kitabın ateşiyle ısınalım…

52797052_2265892556983341_2067660611356983296_n.jpg

Önceki ve Sonraki Yazılar