Mü’minin Özellikleri

Değerli kardeşlerim Yüce Allah kullarını dünyaya imtihan için göndermiş, imtihan etmek için gönderdiği  dünyada başıboş bırakmamış bizlere yaptığımız her hareketin her adımın hesabını bizlere soracaktır.Mü’minleri uyarmak ve doğru yolu bulmalarına vesile olması için peygamberler göndermiştir.

Olgun müminin özelliklerini şöyle özetleyebiliriz:

1Namazı huşu ile kılmak

Namaz mü’minin üzerine farz olan ve yapması gereken ibadetlerden biridir. Günde beş vakit namazı kılmak zorundadır. Namazı huşu ile kılmak; farz, vacip, sünnet ve âdabına uyarak, Allah'ı görüyormuş gibi ihlasla kılmak şeklinde yorumlanabilir. Namazın huşu ile kılınması Kur'ân'da şöyle ifade edilmektedir:

“Müminler gerçekten kurtuluşa ermişlerdir.Onlar ki, namazlarında (huşu) derin saygı içindedirler” (Müminûn 23/1-2 )

2. Allah yolunda infak etmek.

Allah’u tealanın varlıklı Müslümanlara emrettiği özelliklerinden biride elindeki malın bir kısmını ihtiyaç sahiplerine vermesidir. İnfak dinimizde çok önemli bir sosyal yardımlaşma ve dayanışma  şeklidir. Kur'ân-ı Kerim’de en çok yer alan kavramlardan biri infaktır. Yüce Allah şöyle buyurmaktadır:

“Ey İman edenler! Kazandıklarınızın iyilerinden ve rızık olarak yerden size çıkardıklarımızdan hayra harcayın. Size verilse, gözünüzü yummadan alamayacağınız kötü malı, hayır diye vermeye kalkışmayın. Biliniz ki Allah zengindir, övgüye layıktır” (Bakara 2/267).

“...Hayır olarak verdiğiniz ne varsa, karşılığı size tam olarak verilir ve asla haksızlığa uğratılmazsınız" (Bakara 2/272)

“Mallarını gece ve gündüz, gizli ve açık hayra sarfedenler var ya, onların mükafatları Allah katındadır. Onlara korku yoktur, üzüntü de çekmezler” (Bakara 2/274).

Peygamberimiz (a.s.) Allah için muhtaç kimselere yardımı tavsiye etmiştir

Sadece şu iki kişiye gıpta edilir. Bunlardan birincisi, Allah’ın kendisine verdiği malı Hak yolunda harcamayı başaran kimse, diğeri de, Allah’ın kendisine verdiği hikmet ile yerli yerince hükmeden ve onu başkalarına öğreten kimse

Her Allah’ın günü iki melek iner. Bunlardan biri: Allah’ım! Malını verene yenisini ver! diye duâ eder. Diğeri de: Allah’ım! Cimrilik edenin malını yok et! diye bedduâ eder

3.Sabırlı olmak.

Sabırlı olmak kişinin musibetlere karşı Rabbine sığınıp ondan musibetlerden kurtulmak için onun rahmetine sığınmasıdır. Allah insanı çeşitli musibetlerle imtihan eder. Bu imtihanda başarı ancak sabırla mümkündür. Sabreden, ilâhî mükafat ile müjdelenmeyi hak eder:

“Andolsun ki sizi biraz korku ve açlıkla, bir de mallar, canlar ve ürünlerden eksilterek deneriz. Sabredenleri müjdele” (Bakara 2/155)

“... Sabredenlere mükafatları elbette hesapsız olarak verilecektir” ( Zümer 39/10).

4. Olaylar karşısında aceleci davranmamak

akıl ve kültür ile kazanılan, sosyal ilişkilerde sabırlı, hoşgörülü, bağışlayıcı, uzlaşmacı ve medenî davranışlar sergilemeyi sağlayan ahlakî bir olgudur. Peygamberimiz ( a.s) bir sahabiyi överken,

“Sende Allah’ın sevdiği iki haslet vardır; bunlardan biri hilim, diğeri de teennîdir.”[6] buyurmuştur.

Yüce Dinimiz İslam’da hilim ile davranmanın kişiyi güzel sonuçlara ulaştıracağı ifade edilmektedir:

“İyilikle kötülük bir olmaz. Kötülüğü en güzel bir şekilde sav. Bir de bakarsın ki, seninle arasında düşmanlık bulunan kimse sanki sıcak bir dost oluvermiştir” (Fussılet 41/34)

5.Öfkesine hakim olur

Öfkesine hakim olabilmek mü’min için önemli vasıflardan biridir. Toplumsal hayata baktığımızda, bir anlık öfkeyle nice hayatların söndüğünü, yuvaların yıkıldığını, kalplerin kırıldığını görürüz. Peygamber efendimiz:

Yiğit dediğin, güreşte rakibini yenen kimse değildir; asıl yiğit hiddet anında öfkesine hakim olan adamdır[7] ifadesiyle, gerçek güçlü kimsenin, karşılaştığı problem ve beklenmedik davranışlara, sekinet ve sabırla göğüs geren kimse olduğunu bildirmektedir.

Değerli kardeşlerim mü ‘minin özelliklerini sıralamaya çalıştım.Mü’min bu dünyada başı boş olmadığının bilincinde olursa ve her an ölümün kendisini bulabileceğinin farkında olmalıdır. Bu şekilde yaşayan mü’min kötülüklere bulaşmaz. Kendini kötülüklerden alıkoyar. Rabbim bizleri Namazı hakkıyla kılan, infakta bulunan, sabırlı olan, Başına gelen olaylar karşısında metin olan.Öfkesine hakim olan kullarından etsin. Rabbim bizleri kendisine layık kul Peygamberimize layık ümmet etsin. AMİN.

Önceki ve Sonraki Yazılar