Abdulbaki GÜNIŞIĞI

Abdulbaki GÜNIŞIĞI

Mihmadlı Yörük Türkmenleri 7. Kurultayı

              MİLLİ   KÜLTÜR   3.  KURULTAYI

              KIZIK BOYU  5.  KURULTAYI

              MİHMADLI YÖRÜK TÜRKMENLERİ  7. KURULTAYI

               Daima yapıldığı gibi bu kurultayda Gaziantep ilimizin Şehitkamil ilçesi Karayusuflu köyü, Memik Kiya köy odasında yapıldı. Aziz Türk milletinin geleceği için yüreği titreyen yörük ve Türkmenler yurdun her yerinden bu kutlu kengeşe iştirak ettiler. Güzel Türkmen begi Nafi Çağlar kardeşim bütün meşakkati kendisi ve yakın aile efradı ile omuzlayarak mensubu olduğu büyük Türk milletinin bekası için varını yoğunu ortaya koyarak bu kurultayları tanzim etmeye devam etmektedir. Bu kengeşlerin devam edeceğinden de zerre kadar şüphemiz bulunmamaktadır. Kendisine teşekkürü borç bilirim. Aynı zamanda işini ve tatilini düşünmeden, mesaisini bu toplantılar için harcayan ve kilometrelerce yol teperek gelen bütün Türkmen beylerine teşekkür ederim. Hiç kimse bu yapılanların gadrini bilmesede bizleri yaratan Rabbimin indinde yerini alacaktır.  Bu kurultay yukarıda yazdığım sıra ile hem mihmadlının, hem kızık boyunun ve hemde milli kültür derneklerinin kurultayıdır. Kurultay aşağıda yazılı olduğu şekilde sıra takip edilerek yapılmıştır.

  1. Teşkilatlanma
  2.  Komşu ülkelerdeki Türklerin teşkilatlanmaları
  3. Siyaset politikalarımız
  4. Söğüt kurultayına katılım
  5. İletişim.

Saat altıda karayusuflu köyü, memik kiya obasında başlaması gereken Kurultay elektrik arızası sebebi ile yapılması gereken  yerde ve zamanda yapılamadı. Mum ışığında yenilen yemekten sonra, topluca istirahat etmemiz için tahsis edilen öğrenci yurduna vasıl olup kurultayı oradaki salonda yapmak zorunda kaldık. Gene her zaman ki gibi ilk konuşmayı, yani açılış konuşmasını değerli kardeşim ve Türkmen begi Mehmet Demir Atmalı beg yaptılar. Şehit karayılan dedemizin torunu olan mehmet Beg açık ve güzel lehçesi ile gelenlere teşekkür ederek kurultayın hayırlı olmasını temenni ettiler.

      Ardından yapılan teklifler ile divan seçildi. Divan başkanlığına kerküklü can dostumuz ve Türkmeneli yurt parçamızın ses teli Dr.Semra Kerküklü hanım efendi seçildi. Divan üyeliğine gönlümüzün ve derneklerimizin en kıdemli begi ve başkanı değerli kardeşim Ahmet Kuş beg ve diğer bir yörük derneği başkanımız ve fedakar kardeşim Orhan Akcan beg seçildiler. Ahmet Kuş ve Orhan Akcan beg nerede ise en uzak yerlerden ege ve akdenizin uzak sahillerinden daima buralara teşrif eden yiğit Türkmen begleri olarak bizleri şerefledirmeye devam ediyorlar.Kendilerine mensubu olduğumuz aziz Türk milleti adına teşekkürü borç bilirim.

        Divan başkanı olarak Semra hanım veciz bir konşuma irad ettiler. Kerküksüz bir konuşma eksik olurdu. Hem kerkük ten ve hem yurdun yaralı bir çok yerinden mevzuu ettiler. Bizler yurt olarak Türk milletinin yaşadığı bütün coğrafyayı kabul ettiğimizden ayrıca coğrafik isim yazmaya gerek görmüyorum. Kerkük veya nahcivan olsun daima aziz yurt parçalarımızdır ve orada olan biten maraş ve antep te olmuş gibidir.

     Daha sonra Ahmet Kuş beg gündem maddelerini tek tek açıklayarak herkesi bilgilendirdi. Bu tür kurultaylara çok katılan ahmet beg burada farkını idareciliği ile ortaya koydu.Bizleri daima yalnız bırakmayan Ahmet Kuş begime teşükkürleri borç biliriz.

Daha sonra ev sahibi sıfatı ile Nafi Çağlar begimiz, oğuz begleri ifadesi ile konuşmasına başladılar ve katılım için herkese teşekkür ettiler. Daha sonra söz alan bütün katılımcılar  derneklerin federasyon ve konfederasyon altında toplanmasının faydaları hakkında konuştular ve tartışma bu minval üzre oldu. İyi ve kötü örnekler dile getirildi bu konuda araştırmalar yapılması ve daha önce kurulan fedarasyon ve konfederasyonların nelere faydalı olup olmadığı ve kuruluş gayelerine ulaşıp ulaşılmadığı araştırılmalı ve öyle karar verilmeli diye söz bağlandı sayılır. Konuşma üslubu ve olgunluğu gösteren Türkmen beyleri, her fırsatta birbirinin boğazına sarılan milletvekillerimize güzel örnek olurlar inşaallah.

       Son günlerin iç siyaseti yörük ve Türkmenleride etkilemiş ve aralarındaki fikir farklılıklarını ortaya çıkarmış ve hatta öncelik vermiş görünmektedir.Türkmen birliğinin bütün siyaset meselelerinin üstünde olmasını herkes gönülden  istediler ve konuşmalarında bunu ortaya koydular. Türklük meselelerinin iç siyasete malzeme olmaması ve iç siyasetin bu mevzuu etkilememesi  herkesin ortak arzusu oldu. Bu arada maddi sıkıntıları olan konfederasyonların işlevinin olmadığı serdedildi, fakat yapılan oylamada 3. Olsada hazır bulunan derneklerin bir konfederasyon çatısı altında toplanmasına karar verildi. Memleketimize ve aziz Türk milletine hayırlar getirmesini dileyelim.

          Bütün bu konuşmalar yapılır iken bendeniz de katılımcı dernek ve Türkmen beglerinin isim ve oymaklarını yazarak bu kültürün yerleşmesi için çalıştım. Tevfik Allah tandır.

         Bu kengeşe ilk başta K.maraş ta daima yanımda bulunan ve gönül daşlığımız olan yeğenlerim kıymetli Türkmen begleri, sayın Burak Yanar beg, sayın Sıddık Aslantürk beg, sayın İsmail Akcan beg( Orhan Akcan beğimin yeğenidir.) ve sayın Adem  Bozyiğit  beg ile beraber katıldım. Bu gençler gönlü Türk ve İslam davası için çarpan büyük yüreklere sahipler ve memleket meselesinde ellerini taşın altına koymak için ön sırada yer almak istemektedirler. Türk milletinin uyuduğunu zan edenlere, Türk gençlerinin uyumadığını ve milletimizin aleyhine ve lehine olan bütün meselelere vukuf olduklarını göstermiş oldular. Kendilerine teşekkür ederim.

         Katılımcı Türkmen beglerini yazar iken herhangi bir sıraya tabii tutmadım. Kimseye öncelik ve sonralık vermedim. Oturduğum yerin hemen yanıbaşımda bulunan kardeşlerimden itibaren gezerek tek tek isimleri aldım ve yazdım. Katılan ve katılayaman büyük yörük ve Türkmenler baştacımızdır.

         Sayın Yaşar Ali Zeynel beg -Kerkük Türkmeneli temsilcisi ve semra Kerküklü bacımın eşi, Dr.Semra Kerküklü hanım efendi biliyorsunuz kerküklü olup kerkük Azerbaycanın güney kısmıdır.  Azerbaycan Türk milletinin bu büyük  coğrafyaya verdiği addır. Bu coğrafya körfezde mendeliden başlar içine bizim doğu ve güneydoğu anadolumuzuda alarak kafkasyada derbentte biter. İranın kuzeyinin tamamıda bu azerbaycan coğrafyamızın içindedir. Azerbaycan denilince sadece şimdiki azerbaycan devletinin olduğu coğraya akla gelmesin. O sadece bu coğrafyanın küçük bir bölümüdür. Elin adamlarının kürdistan kurmak için çabaladığı yurt parçamız aslında bizim azerbaycan dediğimz can parçamızdan başka bir yer değildir.

          Sayın  Abdurrahman Uygur beg- Adana çukurova oğuz boyları karaahmetli aşireti, oğuzun salur boyundan.

         Sayın Veli Boz beg- Çukurova oğuz boyları derneği karaahmetli aşireti avşar oyundan.

         Sayın Mehmet Yıldırım beg- Çukurova yörük ve Türkmenleri derneği Honamlı avşarı.

         Sayın Mehmet demir beg- Çukurova oğuzboyları derneği, Horzum aşireti, oğuz beğdilli boyu.

         Sayın Hayrullah Şahin beg- Kayseri Türkmenler sosyal yard.derneği begdilli boyu.

         Sayın Suat Toprak beg- Kayseri Türkmenler derneği begdilli boyu.

         Sayın Zeki Şahin beg- Kayseri Türkmenler derneği, begdilli boyu.

         Sayın Adnan Süleyman beg- Suriye (mahzun Türk yurdu) ordusu eski subaylarından, Karatekeli yörük oymağından, Kayı boyu mensubu.

         Sayın Yusuf Uzun beg-Akdeniz Yörük ve Türkmen derneği, kay boyu- karakoyunlu oymağı

         Sayın Refik Sıpkı beg- Akdeniz yörük ve Türkmen derneği, Kayı boyu karakeçili oymağı

          Sayın Ahmet Yaraş beg- Ceyhan Yörük ve Türkmen derneği karakoyunlu oymağı

         Sayın İrfan Yıldız beg-Akdeniz yörük ve Türkmen derneği karakoyunlu oymağı

          Sayın Nusret Kaya beg- Şanlıurfa  karacadağ Türkmen derneği başkanı- Oğuz beğdilli boyu, Türkanlı oymağı. Nusret beg başta urfa olmak üzere yurdun her yerindeki Türkmenlerin gözbebegi ve başkanıdır. Yaşından büyük işler başaran cevval bir Türkmen beği olarak temeyyüz etmiştir. Şanlıurfa Haliliye belediyesi encümeninde üyedir. Minik oğuzhanın babasıdır. Şanlıurfada ki bütün oğuzboylarının bir araya gelmesinde ve batıdaki kardaşları ile kucaklaşmasında katalizör etki yapmaktadır. Aziz Türk milleti bu güzide evladını  bağrına basmıştır. Kendisine Hz.Allahtan yardım temenni ediyorum.

         Sayın Ömer  ışık beg- Şanlıurfa  Eyyübiye ilçesi Türkmen derneği başkanı, oğuz beğdilli boyu, Türkanlı oymağı Sayın ömer ışık begi tebrik ediyor ve yeni derneğinin hayırlı olmasını temenni ediyoruz. Ömer beg yıllırdır Nusret beyin yanında ve yardımındadır. Vefakar bir dosttur.

        Sayın   Kamil Aktemir beg- Şanlıurfa Hilvan ilçesi Türkmen derneği başkanı oğuz beğdilli boyu, Türkanlı oymağı kamil begimin de derneğini ve başkanlığını kutluyorum. Allah yardıncısı olsun.

         Sayın Ali Avcı beg- Rışvanlar Türkmen dernekleri federasyonu genel başkanı, Oğuz iğdir boyu, Sayın Ali avcı beg onaltı oğuz boyunu içinde barındıran rışvan teşekkülünün meydana getirdiği büyük Türkmen nüfusun güzide temsilcisidir. Nerede bir Türkmen kengeşi olsa Ali beg bilgisi ve büyük kişiliği ile orada bulunmuştur. Kendisi aziz Türk milletinin inkişafı için mesaisini harcayan kişiliğe sahip bir gönül eridir.

         Sayın Mehmet Demir Atmalı beg- Gönlümün büyük begi, Şehit dedemiz atmalının yiğit delikanlısı karayılanın torunu kardeşim de daima yanımızda ve yardımımızdadır. Mehmet begimsiz bir Türkmen kengesi düşünemiyorum. Oğuz begdilli boyu atmalı oymağı mensubudur. Bütün tpolantıların hatibi ve kuran tilavetinin değişmez kişisidir.

        Sayın Serdar Güneş beg- karacadağ Türkmenlerinin emmisioğlu, Bütün yörük ve Türkmenlerin emmisioğlu, karacakurt Türkmenlerinin güzide dernek başkanı ve yegenim. Kırşehirin yiğit temsilcisi ve oğuz beğdilli oymağı.kendisine katılımlaarı için teşekkür ediyoruz.

       Sayın Esma Öztürk hanım. Nevşehir Türkmen derneği, oğuz beğdilli mensubu. Sedar beğim ile beraber katıldılar kendisine teşekkür ediyoruz.

       Sayın Emine Güven hanım- İzmir yörükleri, kayı boyu-Sarıkeçili oymağı sancaklı obası mensubu.

        Sayın Hasan Aytaç beg- Rışvanlar federasyonu genel başkan yardımcısı. Oğuz iğdir boyu.

        Sayın Mehtap Karamanoğlu hanım-Osmaniye Türkocağı yönetiminde, oğuz Avşar boyu.

        Sayın Muzaffer Tilki beg- Kuva-ı milliye temsilcisi, Kayı boyu-Karakeçili oymağı.

        Sayın Bekir Durna   beg-“        “                           “          “                    “                     “

        Sayın Mehmet Hançer beg-   “                           “                  “                        “          “

        Sayın Yusuf Ezel beg- Isparta-Yalvaç sücüllü kasabası, oğuz ;Avşar boyu.

        Sayın Ali Arslan beg-      “            “              “                    “                    “

        Sayın Ramazan Türe beg- Mersin Yörük ve Türkmen derneği başkanı, oğuz avşar boyu.

        Sayın Durdu Ali Horoz beg- Bekmezli köyleri dernek başkanı, oğuz  kızık boyu.

        Sayın Sait Çağlar beg- Mihmatlı Türkmenleri mensubu. Gönlümüzün başkanı sayın Nafi begimizin ağabeyi . Oğuz Kızık boyu.

       Sayın Aydın Türkoğlu beg- Yumurtalık köyü Türkmen derneği. Tekeli mensubu. Kayı boyu.

       Sayın Aykut Onar  beg-       “                  “                         “                              “                         “

       Sayın Ramazan Arslanap beg- Dede Korkut-Yörük ve Türkmen federasyonu başkanı. İzmir karamanoğlu oymağı, oğuz avşar boyu.

       Sayın Süleyman karacan beg- Oğuzeli sevdalıları derneği, kayı boyu mensubu

       sayın Yaşar Çetin beg-MHP Şahinbey ilçesi teşkilatı. İlçe başkanı, oğuz avşar boyu.

       Sayın Cahit Çıkmaz beg-      “                        “                          “yönetimi. Oğuz kayı boyu.

       Sayın Murat Dal beg- Şahinbey MHP teşkilatı mensubu oğuz-avşar boyu.

       Sayın Fahrettin Altıntaş beg-Şahinbey MHP teşkilatı Picanlı Türkmen boyundan. Bu boy hakkında biraz bilgi vermek icab eder ise. Bu bican, becan, olarakta söylenen bir boydur. Aslında peçenek olup sonradan oğuz boyu Türkmen olmuşlardır. Pecan ismide pican olarak söylenmiş ve pec, peç ismi unutulmuştur. Pecanlı ve pec an peçenekler demektir.

     Sayın Muhittin Arar beg-Fahrettin beg gibi kerkük Türkmenlerinden.

     Sayın Çetin Özkan beg- Şahinbey Mhp  teşkilatı. Kerkük Türkmenlerinden.

     Sayın Mesut Taşüzümü beg- Gaziantep MHP il teşkilatı 2. Başkanı, kayıboyu, kaarakeçili oymağı mensubu.

     Sayın Erdal Yanar beg-Gaziantep MHP şahinbey ilçe teşkilatı başkanı.

     Sayın Mesut Durak beg- Gaziantep kızık pekmezciler derneği. Oğuz-kızık boyu.

     Sayın Resul Ünal beg- Gaziantep kızık pekmezciler derneği oğuz-kızık boyu.

     Sayın Mehmet Horoz beg- Gaziantep kızık pekmezciler derneği başkanı, oğuz-kızık boyu.

     Sayın Şerif Özdemir beg- Ahmet Yesevi derneği başkanı. Kayı boyu, karakoyunlu oymağı.

     Sayın Muhittin Taşdoğan beg- Dr. Karakoyunlu oymağı dernek başkan yardımcısı.Kayı boyu.

     Sayın Orhan Akcan beg- Muğla yörük ve Türkmen derneği başkanı.

     Sayın İsmail Akcan beg- Muğla yörüklerinden ve orhan begin yeğeni.

     Sayın Mlustafa Kuş beg- Serik yörük ve Türkmen derneği başkanı ve Dünya yörükve Türkmen dernekleri  federasyon genel başkanı.

      Sayın Ahmet Çetinkaya beg- karataş obası yörük ve Türkmen derneği başkanı, bozdoğan yörüklerinden.

     Sayın Osman Albayram beg- Albayram oğulları derneği başkanı, oğuz kayı boyu-karakeçili oymağı.

    Sayın İzzet Şevketoğlu beg- Erciş karakoyunlu Türkmen derneği başkanı. Oğuz-yıva boyu. Bu kardeşim Van bölgesi karakoyunlarından olup yıva boyu mensubu olduğunu bilecek kadar kültürüne sahip bir beydir. Kendisin tebrik ediyoruz. Ben bu beg ile görüşünceye kadar karakoyunlu Türkmenlerini kayı boyu olarak biliyordum. Şimdi doğrusunu kendisinden öğrenmiş oldum. Kendisine çok teşekkür borçluyum.

      Sayın Turan Özbay beg- Gaziantep karakoyunlu Türkmenleri dernek yönetiminde. Oğuz –yıva boyu mensubu.

     Sayın Halil Horoz beg- Gaziantep Kızık pekmezciler derneği , oğuz kızık boyu.

     Sayın Recep Özdemir beg- 11 Kasım derneği başkanı, Teke ilimiz kayı boyu, kızılkeçili oymağı mensubu. Recep beg uzak yakın bütün toplantılara katılan bir kardeşimiz.

     Sayın Bünyamin Cincik beg- Adana sarıçam yörük ve Türkmen derneği başkanı. Kayı boyu karakeçili mensubu.

     Sayın Hüseyin Yıldırım beg- Akdeniz Taşeli oğuz boyları derneği başkanı oğuz beğdili mensubu. Bu taş eli ismi aynı zamanda taş manası dışında , oğuzun dış oğuz dediğimiz oymaklarının bir diğer ismidir. Oğuznamelerde bunlara taşoğuz, yanı dışoğuz begleri denilir. Bu taşeli ismi dışeli, yani dış oğuz beğlerinin iskan olduğu yer manasında olabilir.

     Sayın Aykut Şahra beg- Adana taşeli oğuz boyları derneği. Oğuz beğdilli boyu mensubu.

     Sayın Adem Yörük beg- Adana yörük ve Türkmen derneği , oğuz beğdilli, karakoyunlu oymağı mensubu. Karakoyunlu oymağı hem kayı, hem yıva ve hen beğdilli boyları arasında bulunmaktadır. Daha bir çok boyun arasında olması ihtimalide var.

      Sayın Üstad Kürşat Günez beg- Kozan yörük ve Türkmen derneği , oğuz beğdilli boyu, ceritli Türkmenlerinden.

      Sayın Ululbat Günez beg- Kozan yörük ve Türkmen derneği mensubu. Oğuz beğdilli boyu ceritli oymağı mensubu. Bu kardeşlerimizin babaları kendilerine güzel isimler vermiş.

     Sayın Yakup Özbay beg- karakoyunlu dernek başkanı. Gaziantep  oğuz- yıva boyu karakoyunlu oymağı mensubu.

     Sayın Cengiz Çetinöz beg-  Güney Azerbaycan Türkleri kültür derneği başkanı. Bozdoğan oymağı mensubu. Bu kardeşimizide kurduğu çok özel isimli ve manalı derneği için tebrik ediyoruz. Güney azerbaycanın büyük bir kısmı İran işgalinde bulunmaktadır. Diğer yarısı ise ırak devleti sınırları içinde olup ırak sınırı içinde olanın kuzeykısmıda barzani ve onun destekçisi batı ülkelerinin işgali altındadır. Ne zaman güney ve kuzey Azerbaycan birleşir, işte o zaman tekrar İslamın kılıcı olan aziz Türk milleti bütün islam alemi için kurtuluş ordusu olur. İnşaallah. Oğuz birliği kurulmadan, Türk birliği kurulmaz. Türk birliği kurulmadan ümmet birliği olmaz. Ümmet birliğini samimi olarak isteyenlerin bu birliğin vurucu ve destekleyici gücünün daima Türk milleti olduğunu unutmaması lazımdır. Tarih bunun ispatı için yeterdir. O bakımdan bu büyük bir iddia değildir. Bu bir gerçektir.Bu kurultaya katılan bütün dernek başkanlarına ve üyelerine teşekkür ediyorum.

       Kurultay ertesi gün kalvaltı ile devam etti. Öğlen yemeğini yediğimiz karayusuflu köyü, memik kiya obasından büyük bir huzur  ve aziz Türk milletinin geleceğine olan güvenimiz ile ayrıldık. Ayrılık daima hüzünlü olur. Türkmen begleride aynı hüzün ile bir dahaki kurultayda görüşmek üzere vedalaşıp yurtlarına döndüler. Kurultaydan ayrılan Serdar Güneş begim ve arkadaşları beni Kahramanmarştaki evimde ziyaret ettiler. Kendilerine bu ziyaretlerinden ötürü ayrıca teşekkür ederim. İnşaallah en kısa zamanda iadeyi ziyaret yapacağım. Bu kurultayları tertip eden ve zamanımızın dedekorkutu olan Nafi begime sonsuz teşekkürler ederiz. Kendisine Ulu Tanrıdan uzun ve faydalı bir ömür temenni ederiz.

Önceki ve Sonraki Yazılar