Dağınık sanayiye ıslah OSB

Kahramanmaraş’ta sanayi yatırımları Gaziantep yolu ile Adana yolu üzerine serpiştirilmiştir.

Kavlaklı Bölgemizde oluşturulan Organize Sanayi Bölgesinde yatırım yapılacak alan kalmamıştır.

Türkoğlu ilçemize yapılacak olan 2. Organize Sanayi Bölgesinde de yatırımcılar arsaları almışlar, yer teslimi ve bölgenin alt yapısı bittikten sonra da fabrikalarını yapmak için inşaata başlayacaklar.

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı sanırım 3 Ağustos 2011 tarihinde Organize Sanayi Bölgeleri uygulama yönetmeliğinde değişiklik yapılması ile ilgili bir yönetmeliği yayınlandı.

Bu yönetmelik ile ilgili gazetelerde çıkan haberlere göz attığımızda, Kahramanmaraş’ta olduğu gibi sağa sola yapılan fabrikaların yapıldığı alanlarında Organize Sanayi Bölgelerine sağlanan bir takım imkanlardan faydalanılması için bir değişiklik öngörülmüştür.

5 Ağustos 2011 tarihli Bugün gazetesinde yayımlanan habere baktığımızda;

“ Dağınık sanayiye Islah OSB kimliği” başlığı altında verilen haberde; Organize Sanayi Bölgeleri uygulama yönetmeliğinde değişiklik yapılmasına dair yönetmelik resmi gazetede yayımlayarak yürürlüğe girdi. Denilmektedir.

Bu yönetmeliğin ayrıntıları ise şu şekilde ifade edilmektedir. “Organize Sanayi Bölgeleri içinde yer almayan Belediyeler yada Valilikler kontrolünde, meri plana göre yapılaşarak kendiliğinden oluşmuş sanayi alanlarının bulunduğu, bu alanlarda yapılan tesislerin, ortak altyapı tesisleri kurma ve işletme gibi avantajlardan yoksun oldukları ve bu bölgelerin ıslah edilmesi planlanmaktadır.

Bu çıkartılan yeni uygulamanın mantığına baktığımızda; Ovaya yayılan bu işletmelerin alt yapı ve diğer sorunlarının belli bir plan dahilinde çözülmesine olanak sağlandığı gibi, OSB tarzı bir yönetim de söz konusudur.

Kahramanmaraş’ta bu yönde bir adım atılması söz konusu fabrikaların çevre ile uyumu gibi sorunları çözmesinin yanı sıra OSB’lere de verilen imkanlardan da istifadesi söz konusudur.

Bu konuda Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odasının bir çalışma yapması, o bölgede söz konusu yeni yatırım alanları açacağı gibi mevcut fabrikalarda da iyileştirme imkanları oluşturacaktır.

Bizden hatırlatması….

****                                            ******                                            *****

Şahin Balcıoğlu ve şehir vizyonu

1991 yılından bu yana tanıdığım, şehrin gelişmesi adına hep mutfakta gördüğümüz Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odası Meclis Başkanı Şahin Balcıoğlu’ndan bahsetmek istiyorum.

1995 yılında bu şehrin gelişmesinde ana mimar olarak gördüğüm Mehmet Balduk ve bir grup arkadaşıyla Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odası yönetimini teslim almalarının üzerinden 16 yıl geçmiş.

Geçen bu 16 yılda Kahramanmaraş’ta sanayi yatırımı, işsizlik ve kentin vizyonunun değişmesi adına bu ekibin yaptıkları ortadadır.

Ayın başarı kent yönetimi ve siyaset alanında da yapılabilinmiş olsaydı, bu gün gece kondu şehri görünümü biteli yıllar olurdu.

Ne yazık ki aynı başarı siyaset ve kent yönetimi alanında gösterilemedi.

Şehir trafik açısından bir keşmekeşlik içindedir. 1980 sonrası kent yönetimine talip olan ekip ve kadrolar, kente yeni bir kimlik ve vizyon vermekten yoksun kalmışlar, karmakarışık bir şehir görünümü ortaya çıkmıştır.

Bu gün alt ve üst geçitler kasabalarda bile yapılırken, Kahramanmaraş’ta trafik ve ulaşım adına yönetim radikal tedbirler almaktan ve buna benzer uygulamalar yapmaktan adeta korkmaktadır.

Kahramanmaraş’ta sanayi alanında yapılan bu hızlı gelişmenin mutfak kısmında var olan ve öne çıkmayan Şahin Balcıoğlu, bizim gözlemlerimize göre uzunca yıllardan beri ortaya konan ciddi çalışmaların tam orta yerinde durmaktadır.

Planlı ve projeli bir o kadarda titiz çalışmalarına tanıklık ettiğim bu değerli işadamının bu şehirde sanayi alanında ne gibi katkılar yaptığını ancak sanayiciler bilir. Kambiyo, ihracat, ithalat gibi kavramlar o günün ortamında bir çok yatırımcı için bilinmeyenler denklemini oluştururken bunların hayata geçirilmesinde bu ekip ve kadronun çabalarını biliriz.

Bu gün kahramanmaraş’ta örme sanayi dediğimiz bir sektör var ise bu sektörde ilk yatırımı kimin yaptığı da bilinen bir şeydir. Cesaret, araştırma ve takip sonucu bu gün Kahramanmaraş sanayisi sadece iplik üreten değil, tekstilin bütün kollarında faaliyet gösteren bir merkez haline gelmiştir…

Bu şehrin gelişmesinde gizli bir kahraman olduğuna inandığım Şahin Balcıoğlu, atık tesislerin kurulması noktasında da bir çaba gösterdi. Ama ne var ki Kahramanmaraş Belediyesini geçemediler. Şimdi bir çok fabrikada ayrı ayrı arıtma tesisi var ise bunun suçluları kimler, bunları biz iyi biliyoruz.

İnşallah yukarıda izah etmeye çalıştığım ıslah OSB projesi Kahramanmaraş’ta ovaya yayılan fabrikalar için uygulama olur ve bu görüntü kirliliğinden de kurtuluruz.

Velhasıl.. bu şehirde gelişme noktasında bir çok isimsiz kahramanlarımız vardır. Ve bunlardan bir tanesi de Şahin Balcıoğlu’dur.

Bu kahramanları tanımalıyız ve sahip çıkmalıyız diye düşünüyor, bu kent için bir çivi çakana dua ediyor, başarılar diliyoruz.

Önceki ve Sonraki Yazılar