Çağımızda Durum

Değişen dünya düzeniyle birlikte hayat şartlarının ve tüm insanlığın değişen dünya düzeninden etkilenip; hayatlarını idama ettirirken globalleşen standartların, etkisi altında kalmıştır. Değişen dünya düzeni inançsal noktada ve pek tabi ekonomik, sosyal ve siyasal olarak da hayatımızın bir çok alanını etkilemiştir.

*

Medeniyetimizin ve insanlığın ilk yıllarında hasıl olan psikolojik ve sosyolojik etkleşimler daha akılcıl ve sosyalleşmiş insanlığın birer numunesi olarak da görülebilir. Her sorunun kolayca aşılabildiği ve teknolojinin etkisi altında kalmadan çözüme kavuşulmuş olup uzun yıllar böyle devam etmişlerdir.

*

 Yeni dünya düzeniyle birlikte teknolojinin gelişmesi, muhafaza edilen bu insan tipine ciddi bir zarar niteliğindedir. II. dünya savaşı ile birlikte algı operasyonları ile insanların beynini ele geçirmek isteyen uluslararası güçler bulunmaktadır. Bu küresel güçlerin etkisi altında kalan insanların tüm inançsal duygularının sömürülmesi çok kısa bir süre almıştır. Kendi menfaat ve çıkarları doğrultusunda hareket eden rakip milletlerin bu uğurdaki amaçları tek tip insan arzularıdır. Kendi manevi duygularından uzak ve batının maddeci insan algısını empoze eden batılı ülke veya milletler gerçekleştirmiş oldukları algı opersayonları ile birlikte insanoğlunun fıtrat dengeleri ile oynamış olup kendi çıkarları doğrultusunda empoze ettikleri insanları yönlendirmişlerdir.

*

Maddeci zihniyetin kölesi haline gelmiş insanoğlunun bunu hayatının bir parçası haline getirmesi çok ciddi bir sorun haline gelmiştir. Batı toplumlarında bu yabancılaşma ve algı yıllarca aşılanmış ve başarılı olunmuştur. Tahrip edilen batı toplumları kronik bir psikolojik tamvaya sahiptir.

*

 Batıyı var eden en büyük husus insani değerlere verdiği önemle ölçülür. Yıllarca kendi medeniyetimizin insanları bu değerleri kendisine bir hedef tayin etmiş olup bu hedeflare ulaşmak için çırpınıp durmuştur. Ancak biz batı toplumların da ki bu sistemi tam manasıyla anladık mı? Gerçekten bu değerler olçüsünde çabaladığımız ve ürettiğimiz her bir siyasi politikayı kavrayabildik mi?

Önceki ve Sonraki Yazılar