Asuman SOYDAN ATASAYAR

Asuman SOYDAN ATASAYAR

Aklın ilmin ışığında Atatürk

 Geçen gün bir videoda sakallı cübbeli bir zatı muhterem(!) kendini dinleyenleri irşad ediyordu(!) kendi aklınca. Kendisini nasıl bir mertebede görüyorsa elindeki ayetleri  güya açıklıyor, bir taraftan da Farabi ve İbni Sina’nın dahiyane akıllarına rağmen Kuran-ı Kerim’i anlayamamış olduklarını alaycı bir uslupla anlatıyordu. O zata göre bu ünlü alimler bile  aklın  peşine takıldıkları için hataya düşmüşler . Allah’ın ayetlerini onlar bile anlayamamışken sizler nasıl anlayacaksınız demeye getiriyordu lafını.. Yani her iman edenin bir mürşide ,yol göstericiye ihtiyacı var diyerek insanları Kuran ışığından alarak kendi gibi birinin dizinin dibinin karanlığına gömme gayreti içindeydi.

 Asrın müceddidi, mürşidi, lideri ,şeyhi v.s.. gibi  sıfatlarla  kendilerini din alimi  saydırıp el etek öptürmeyi becermişlerin eline teslim olmak ne büyük bir gaflet yarabbim! Bu gafletten uyanılmadığı için hala  dinbaz  toplum mühendisleri türüyor mantar gibi. Ve bunlar aklın ve bilimin ışığını söndürerek  kendi kör zihniyetleriyle aydınlatmaya çalışıyorlar ve ihtiraslı yürekleriyle kaoslar yaratıyorlar her dönemde.

Aklın, ilmin ve bilimin ışığında bir millet oluşturma gayretlerinde olan aydın insan Mustafa Kemal Atatürk’e saygı duyacakları yerde onu eften püften meselelerle, iftiralarla  yıpratma gayreti içinde bulunanlar; bizi yukarıda bahsettiğim gibi  bir takım aklı evvelllerin peşine takılan ilkel bir topluma dönüştürme niyeti içinde olanlardır bence.

Onun çizdiği yolda aydınlanmaktan nasibini alamayanlar malesefki bu zevatların cafcaflı sözlerinin tuzağına düşüyorlar.

Yeryüzünde ot sayısı ağaç sayısından milyon misli kadar fazladır. Ama sayıca otlardan daha az olsalar da havamızı temizlemeye bir ağaç belki bir milyon ottan daha etkilidir. Nitelik nicelikten her zaman üstündür. İnsanlar için de geçerlidir bu söz. Sayıları oldukça az olsa da medeniyetleri kuran, ilimi, bilimi, sanatı yaratan kuran her zaman akıl ve gönül dehalarıdır. Yani nitelikli insanlardır. Tarihimize mal olmuş en nitelikli insanlardan biridir Mustafa Kemal Atatürk. Çünkü onun askeri ve siyasi alandaki üstün başarılarının yanısıra;  insana insanca bakabilen bir yaşam biçimini bizlere armağan etmiştir. Kadının insan mı değil mi diye tartışıldığı bir dünyada ona seçme seçilme hakkını vermeyi düşünebilen bir toplum dehasıdır o. Kadının, erkeğin, çocuğun, öğretmenin, işçinin, köylünün değerini açığa çıkarabilme gayretiyle yaşamış bir dünya düşünürüdür herşeyden önce.  Bir kez daha ruhu şad olsun.

Önceki ve Sonraki Yazılar