Sosyal Güvenlik Kurumu 344 personel alacak! Kahramanmaraş’ta da alım var!

Sosyal Güvenlik Kurumu 344 personel alacak! Kahramanmaraş’ta da alım var!
Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), merkez ve taşra teşkilatlarında çeşitli pozisyonlarda istihdam edilmek üzere, Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) sonuçlarına göre 344 sözleşmeli personel alımı yapacak.

İlan kapsamında Kahramanmaraş’ta da bir personel alımı gerçekleşecek.

Bu alım, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4/B maddesi kapsamında gerçekleştirilecektir. İlgili sınavlar, Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı (ÖSYM) tarafından 2022 yılında belirli tarihlerde gerçekleştirilmiştir.

İŞTE BU ALIM SÜRECİNE DAİR DETAYLAR:

Sosyal Güvenlik Kurumu merkez ve taşra teşkilatında ihtiyaç duyulan yerlerde istihdam edilmek üzere Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı (ÖSYM) tarafından 18 Eylül 2022 (KPSS Lisans), 9 Ekim 2022 (KPSS Ön Lisans), 6 Kasım 2022 (KPSS Ortaöğretim) tarihlerinde yapılmış olan Kamu Personel Seçme Sınavı sonuçlarına göre 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4/B maddesi kapsamında 260 Büro Personeli, 69 Destek Personeli, 14 Koruma ve Güvenlik Görevlisi ve 1 Teknisyen olmak üzere toplam 344 sözleşmeli personel alınacaktır.
Sözleşmeli personel alımına başvuracak adaylarda son başvuru tarihi itibarıyla aşağıdaki genel ve özel şartlar aranır.

A)GENEL ŞARTLAR
1- 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48’inci maddesinde belirtilen genel şartlara haiz bulunmak.
2- 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4/B maddesine eklenen; “..Bu şekilde istihdam edilenler, hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmelerinin tek taraflı feshedilmesi veya sözleşme dönemi içerisinde Cumhurbaşkanı kararı ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmeyi tek taraflı feshetmeleri halinde fesih tarihinden, sözleşmeyi yenilememeleri halinde sözleşmenin bitim tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe kurumların sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilemezler…” şartını sağlıyor olmak.
3- Sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak. (dul ve yetim aylığı hariç)
4- Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı (ÖSYM) tarafından 18 Eylül 2022 (KPSS Lisans P3), 9 Ekim 2022 (KPSS Ön Lisans P93) veya 6 Kasım 2022 (KPSS Ortaöğretim P94) tarihlerinde yapılmış olan Kamu Personel Seçme Sınavı sonuçlarına göre en az 60 puan almış olmak.
5- 7315 sayılı Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Kanunu hükümleri doğrultusunda yaptırılan Güvenlik Soruşturması ve/veya Arşiv Araştırması olumlu sonuçlanmak.
6- Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek hastalığı bulunmamak.
7- Son müracaat tarihi itibariyle başvuru yapılan pozisyon için istenilen bölümden mezun olmak, (başvurduğu sözleşmeli personel pozisyonu için belirlenen öğrenim düzeyinin üstü bir öğrenim düzeyinde mezun durumda olup, bu öğrenim düzeyinde KPSS puanı bulunan adayların başvuruları kabul edilmeyecektir.)

B) ÜNVANLAR VE ÖZEL ŞARTLAR
1) POZİSYON ÜNVANI: BÜRO PERSONELİ (BP1) POZİSYON ADEDİ: 189
KPSS PUAN TÜRÜ: KPSS-P93 Ön Lisans
KONTENJAN: Adana (2), Antalya (9), Balıkesir (2), Bolu (1), Bursa (3), Çorum (1),
Denizli (3), Eskişehir (3), Hakkâri (2), Mersin (3), İstanbul (112), İzmir (12), Kastamonu (1),
Kayseri (1), Kocaeli (1), Konya (4), Kütahya (1), Kahramanmaraş (1), Mardin (4), Muğla (3),
Niğde (1), Ordu (2), Sakarya (2), Samsun (1), Tekirdağ (6), Şanlıurfa (4), Aksaray (1), Ardahan
(1), Yalova (1), Kilis (1)
ARANAN NİTELİKLER:
a) 2022 yılında yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavında KPSS-P93 puan türünde en az 60 puan almış olmak.
b) [Nitelik Kodu: 3004] Sosyal Güvenlik ön lisans programından mezun olmak, [Nitelik Kodu: 3384] Sosyal Hizmetler ön lisans programından mezun olmak.
2) POZİSYON ÜNVANI: BÜRO PERSONELİ (BP2) POZİSYON ADEDİ: 71
KPSS PUAN TÜRÜ: KPSS-P3 Lisans
KONTENJAN: Ankara (Merkez) (40), Gaziantep (5), Ankara (Taşra) (26)
ARANAN NİTELİKLER:
a) 2022 yılında yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavında KPSS-P3 puan türünde en az 60 puan almış olmak.
b) [Nitelik Kodu: 4177] Sosyal Hizmet, Sosyal Hizmetler, Sosyal Çalışmalar lisans programlarının birinden mezun olmak,
[Nitelik Kodu: 4463] Sigortacılık, Sigortacılık ve Aktüerya, Sigortacılık ve Aktüerya Bilimleri, Sigortacılık ve Risk Yönetimi veya Sigortacılık ve Sosyal Güvenlik lisans programlarının birinden mezun olmak.
3) POZİSYON ÜNVANI: KORUMA VE GÜVENLİK GÖREVLİSİ POZİSYON ADEDİ: 14
KPSS PUAN TÜRÜ: KPSS-P93 Ön Lisans
KONTENJAN: Ankara (Taşra) (2), Balıkesir (1), Diyarbakır (1), Mersin (1), İstanbul (2),
İzmir (1), Kırşehir (1), Sakarya (1), Tekirdağ (1), Trabzon (1), Batman (1), Yalova (1) ARANAN NİTELİKLER:
a) 2022 yılında yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavında KPSS-P93 puan türünde en az 60 puan almış olmak.
b) [Nitelik Kodu: 3389] Özel Güvenlik ve Koruma, Savunma ve Güvenlik, Güvenlik, Kamu Güvenlik ve Asayişin Sağlanması veya Güvenlik ve Koruma ön lisans programlarından birinden mezun olmak.
c) 10.06.2004 tarihli ve 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanunun 10’uncu maddesinde yer alan şartları taşıyor olmak.
d) 18 yaşını doldurmuş olmak.
e) Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanunun Uygulanmasına İlişkin Yönetmelik’in 18’inci maddesinde belirtilen şartları taşıyor olmak.
f) Gece ve gündüz, iç ve dış mekânlarda vardiyalı sistemde çalışmaya engel durumu olmamak.
g) Tercih işlemlerinin son günü itibarıyla özel güvenlik görevlisi kimlik kartına sahip olmak.
4) POZİSYON ÜNVANI: TEKNİSYEN (ELEKTRİK-ELEKTRONİK) POZİSYON ADEDİ: 1
KPSS PUAN TÜRÜ: KPSS-P94 Ortaöğretim KONTENJAN: İstanbul (1)
ARANAN NİTELİKLER:
a) 2022 yılında yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavında KPSS-P94 puan türünde en az 60 puan almış olmak.
b) [Nitelik Kodu: 2023] Ortaöğretim Kurumlarının Elektrik-Elektronik Teknolojisi Alanı ve Dallarından, Endüstriyel Otomasyon Teknolojileri Alanı- Endüstriyel Elektronik Dalından veya Endüstriyel Otomasyon Teknolojileri Alanı- Endüstriyel Kontrol Dalından mezun olmak.
5) POZİSYON ÜNVANI: DESTEK PERSONELİ (AŞÇI) POZİSYON ADEDİ: 12
KPSS PUAN TÜRÜ: KPSS-P93 Ön lisans
KONTENJAN: Ankara (2), Balıkesir (1), Bitlis (1), İstanbul (1), İzmir (1), Kayseri (1),
Malatya (1), Tekirdağ (1), Trabzon (1), Yozgat (1), Zonguldak (1)

ARANAN NİTELİKLER:
a) 2022 yılında yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavında KPSS-P93 puan türünde en az 60 puan almış olmak.
b) [Nitelik Kodu: 3222] Aşçılık, Hazır Yemek ve Aşçılık, Mutfak Yönetimi, Yemek
Pişirme Teknikleri, Gastronomi ve Mutfak Sanatları, Gemi Aşçılığı ön lisans programlarının birinden mezun olmak.
6) POZİSYON ÜNVANI: DESTEK PERSONELİ (BULAŞIKÇI) POZİSYON ADEDİ: 9
KPSS PUAN TÜRÜ: KPSS-P94 Ortaöğretim
KONTENJAN: Adıyaman (1), Aydın (1), Eskişehir (1), Mersin (1), İzmir (1), Sakarya
(1), Tekirdağ (1), Van (1), Yozgat (1)
ARANAN NİTELİKLER:
a) 2022 yılında yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavında KPSS-P94 puan türünde en az 60 puan almış olmak.
b) [Nitelik Kodu: 2001] Ortaöğretim Kurumlarının herhangi bir alanından mezun olmak.
7) POZİSYON ÜNVANI: DESTEK PERSONELİ (TEMİZLİK) POZİSYON ADEDİ: 48
KPSS PUAN TÜRÜ: KPSS-P94 Ortaöğretim
KONTENJAN: Adana (2), Ankara (Taşra) (10), Antalya (1), Bingöl (1), Bursa (4),
Denizli (1), Edirne (1), Giresun (2), Isparta (1), İstanbul (16), İzmir (2), Kocaeli (1), Muğla (1),
Tekirdağ (1), Şanlıurfa (2), Yalova (1), Kilis (1)

ARANAN NİTELİKLER:
a) 2022 yılında yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavında KPSS-P94 puan türünde en az 60 puan almış olmak.
b) [Nitelik Kodu: 2001] Ortaöğretim Kurumlarının herhangi bir alanından mezun olmak.

C) BAŞVURU ŞEKLİ VE BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ
1- Başvuru Şekli ve Süresi:
a) Adaylar başvurularını 05.06.2024-14.06.2024 tarihleri arasında son gün saat 23:59’a kadar e-Devlet Kapısı üzerinden Sosyal Güvenlik Kurumu - Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım hizmeti veya Kariyer Kapısı üzerinden (https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) e-Devlet şifresi ile giriş yaparak gerçekleştireceklerdir. Belirtilen süre içinde Kariyer Kapısı üzerinden yapılmayan başvurular dikkate alınmayacaktır.
b) Birden fazla bölüm mezunu olan ya da birden fazla pozisyona şartları tutan adaylar sadece bir (1) bölüm veya pozisyon için müracaatta bulunabileceklerdir.
c) Gerçeğe aykırı belge verenler ya da beyanda bulunanlar hakkında yasal işlem yapılacak olup, atamaları yapılmış ise atamaları iptal edilecek ve idare tarafından kendilerine bir bedel ödenmiş ise bu bedel yasal faizi ile birlikte tazmin edilecektir.
2- Başvuru İçin Gerekli Belgeler:
Adaylardan istenecek bilgi ve belgeler şunlardır:
a) Bir adet vesikalık fotoğraf. (Adayların fotoğrafı e-Devlet üzerinden otomatik yüklenecek olup, fotoğrafı yüklenmeyenlerin son 6 ay içinde, yüz tamamen görünür şekilde ön cepheden çekilmiş ve adayın kolaylıkla tanınmasına imkân verecek nitelikte vesikalık fotoğrafını başvuru sırasında sisteme yüklemesi gerekmektedir.)
b) Adayların mezuniyet bilgileri sisteme otomatik yüklenecektir. Mezuniyet bilgileri görüntülenemeyen adayların ilgili kutucuğu işaretleyip onaylı diploma örneği veya mezuniyet belgelerini manuel olarak yüklemeleri gerekmektedir.
c) Yurt içindeki veya yurt dışındaki öğretim kurumlarından mezun olup ilanda aranılan öğrenim durumuna ilişkin denkliği olan adayların, diploma veya mezuniyet belgesi yerine “Denklik Gösterir Belgelerini” yüklemeleri gerekmektedir.
ç) Adres bildirimi, adli sicil ve askerlik durumuna ilişkin bilgiler sisteme otomatik yüklenecektir.
d) Adayların görevlerini devamlı yapmaya engel olabilecek akıl hastalığı bulunmadığını beyan etmeleri gerekmektedir.
e) Adayların son 1 yıl içerisinde 4/B sözleşmeli personel olarak çalışma bilgisini beyan etmeleri gerekmektedir.
f) “Koruma ve Güvenlik Görevlisi” unvanına başvuracak olan adayların Özel Güvenlik Görevlisi Kimlik Kartını önlü, arkalı ve okunaklı olacak şekilde taratarak pdf formatında Kariyer Kapısına yüklemeleri gerekmektedir. Yüklemeyen, eksik veya okunamayacak şekilde taratarak yükleyen adayların başvurusu kabul edilmeyecektir.
g) Adayların başvuru işlemini tamamladıktan sonra “Başvurularım” ekranından başvurularının tamamlanıp tamamlanmadığını kontrol etmeleri ve “Aday Başvuru Bilgileri” formunu yazdırmaları gerekmektedir.
3- Başvuruların Değerlendirilmesi:
a) Sözleşmeli personel pozisyonlarına başvuru yapan adayların, KPSS puan üstünlüğü esas alınarak sıralanması sonucunda, ilan edilen pozisyon unvan sayısı kadar asil aday ve ilan edilen pozisyon unvan sayısının 2 katı kadar yedek aday belirlenecektir.
b) KPSS puanları eşit olan adayların bulunması halinde; doğum tarihi önce olan aday, bunda da eşitlik olması halinde mezuniyet tarihi önce olan aday üst sırada yer alacaktır.
c) Alıma ilişkin duyuru ve bilgilendirmeler Kurumumuzun resmi internet sayfasında (www.sgk.gov.tr) veya Kariyer Kapısı İşe Alım Platformu (https://isealimkariyerkapisi. cbiko.gov.tr) üzerinden yapılacak olup, adaylara ayrıca yazılı tebligat yapılmayacaktır.
Duyuru ve bilgilendirmeleri adayların takip etmesi önem arz etmektedir.

D)YERLEŞTİRME VE ATAMA
1- Yerleştirme
Adaylar KPSS puan üstünlüğü esasına göre tercih ettiği pozisyonlara yerleştirilecektir. 2- Atama
a) Yerleştirme işlemleri sonucunda atanmaya hak kazanan adaylardan istenilen belgelere ilişkin duyuru ayrıca yapılacaktır.
b) Atanmaya hak kazanan adaylar hakkında 03.06.2022 tarihli ve 31855 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Yapılmasına Dair Yönetmelik uyarınca güvenlik soruşturması ve/veya arşiv araştırması yapılacaktır. Atama işlemi bunun sonucuna göre yapılacaktır.
c) Atama işlemlerinin yapılması için bildirilen süre içinde evrak teslim etmeyen veya gerekli şartları taşımadığı sonradan anlaşılan adayların atama işlemleri yapılmayacaktır.
ç) Ataması yapıldığı halde süresi içinde göreve başlamayan veya hakkından feragat eden adayların ataması iptal edilecek olup, bu pozisyonlara yedek adayların yerleşme sırasına göre atamaları yapılacaktır.

E) DİĞER HUSUSLAR
a) Sözleşmeli Personel alımı ile ilgili tüm duyuru, ilan ve bilgilendirmeler Kurumumuzun resmi internet sayfasında (www.sgk.gov.tr) veya Kariyer Kapısı üzerinden yayımlanacaktır. Alım ile ilgili yayımlanacak duyuru, ilan ve bilgilendirmeler tebligat mahiyetinde olup, adaylara ayrıca bir tebligat yapılmayacaktır.
b) Adayların, başvuru öncesinde e-Devlet iletişim bilgilerini (aktif olarak kullanılan telefon numarası ve e-posta adresi) kaydetmeleri önem arz etmektedir.
c) KPSS’de yüksek puan almak, ilanda yer alan sözleşmeli pozisyona yerleştirmede tek başına hak teşkil etmez.
d) Son başvuru tarihi itibarıyla aranan genel şartlar ile aranılan özel niteliklere sahip olmayan adaylar değerlendirmeye alınmayacaktır.

Bilgi İçin:
SOSYAL GÜVENLİK KURUMU PERSONEL DAİRE BAŞKANLIĞI
Sözleşmeli Personel İşlemleri Şube Müdürlüğü
Adres : Ziyabey Cad. No:6 Balgat/ Çankaya/ANKARA Telefon : 0(312) 207 80 90 – 207 84 29 – 207 84 28

HABERE YORUM KAT
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.