Elektrik sayaçlarında yeni dönem! Bütün aboneleri kapsayacak

Elektrik sayaçlarında yeni dönem! Bütün aboneleri kapsayacak
Ev ve işyerlerindeki elektrik abonelik sistemlerinde köklü değişiklikler yapacak olan Milli Akıllı Sayaç Sistemi (MASS) hakkında yeni detaylar gün yüzüne çıktı.

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’nun (EPDK) taslağına göre hazırlanan ve 1 Ocak 2024'te devreye giren sistem, yıllık tüketim seviyesi belirli bir oranın üzerinde olan aboneleri, 1 Ocak 2025'e kadar akıllı sayaç sistemine geçmeye zorunlu kılacak.

Yeni sistem, evlerdeki elektrik aboneliğiyle ilgili pek çok işlemin cep telefonları üzerinden yapılmasına imkan tanıyor.

MASS, Türkiye genelindeki elektrik dağıtım sistemine bağlı sayaçların bu sisteme entegre edilmesiyle oluşturuldu.

Akıllı sayaçlar ve merkezi yazılım arasında kurulacak iki yönlü haberleşme sayesinde, elektrik tüketim verileri doğrulanıp saklanabilecek. MASS, modem, merkezi haberleşme yazılımı, haberleşme protokolü, veri yoğunlaştırıcı ve kullanıcı mobil uygulamasından oluşuyor.

Elektrik dağıtım sistemine bağlı sayaçların MASS kapsamına dahil edilmesi, gerekli teçhizatın kurulumu, işletilmesi ve bakımı, dağıtım lisansı sahibi tüzel kişiler tarafından yapılacak.

Enerji Piyasaları İşletme A.Ş. (EPİAŞ), akıllı sayaçların geçmişe dönük verilerini de içerecek şekilde takip edilmesini sağlayacak mobil uygulamayı 1 Temmuz 2024'e kadar geliştirecek. Elektrik dağıtım şirketleri de bu uygulama için gerekli olan verileri EPİAŞ’a sağlayacak altyapıyı aynı tarihe kadar oluşturmak zorunda.

Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş. (TEDAŞ), 1 Ocak 2025'e kadar Merkezi Haberleşme Yazılımı Teknik Şartnamesi’ni yayımlayacak. Dağıtım şirketleri, bu şartnameye uygun Merkezi Haberleşme Yazılımını 1 Nisan 2025'e kadar kuracak ve 1 Ağustos 2025'e kadar uzaktan okuma yapılabilen tüm sayaçların bu yazılımla entegrasyonunu sağlayacak.

Dağıtım şirketleri, 1 Haziran 2025'ten itibaren tedarik edecekleri tüm akıllı sayaç, modem, merkezi haberleşme yazılımları ve veri yoğunlaştırıcıların birlikte çalışabilirlik ilkesine uygun olmasını sağlamak zorunda olacak. Bu uygulama, elektrik tüketiminde şeffaflık ve verimliliği artırmayı hedefliyor.