ORMAN BAKANLIĞI SÖZLEŞMELİ BİLİŞİM PERSONELİ ALACAK

ORMAN BAKANLIĞI SÖZLEŞMELİ BİLİŞİM PERSONELİ ALACAK
T.C. Orman ve Su İşleri Bakanlığı Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Büyük Ölçekli Bilgi İşlem Birimlerinde Sözleşmeli Bilişim Personeli İstihdamına İlişkin Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik" in 8 inci maddesi uyarınca, 7 Sözleşmeli Bilişim Personeli alacak

T.C. Orman ve Su İşleri Bakanlığı Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı bünyesinde istihdam edilmek üzere, 31/12/2008 tarih ve 27097 sayılı Resmi Gazete' de yayımlanan "Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Büyük Ölçekli Bilgi İşlem Birimlerinde Sözleşmeli Bilişim Personeli İstihdamına İlişkin Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik" in 8 inci maddesi uyarınca, 7 (yedi) Sözleşmeli Bilişim Personeli alınacaktır.

2016-2017 yıllarında yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavı'nda alınan KPSSP3 puanının yüzde yetmişi (KPSS puanı olmayan veya belge ibraz etmeyen adayın KPSS puanı 70 (yetmiş) olarak dikkate alınır) ile YDS veya buna denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen yabancı dil puanının yüzde 30 (otuz) unun toplamı esas alınarak (YDS veya dengi puanını ibraz etmeyenlerin yabancı dil puanı 0 (sıfır) olarak hesaplanacaktır) yapılacak sıralamaya göre en yüksek puanlıdan başlanarak ilan edilen sözleşmeli bilişim personeli pozisyonu sayısının 10 (on) katı aday uygulamalı/sözlü sınava çağırılacaktır.

I- BAŞVURU ŞARTLARI

A- GENEL ŞARTLAR (NİTELİKLER)

1. 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48'inci maddesinde belirtilen şartları taşımak,

2. Fakültelerin dört yıllık bilgisayar mühendisliği, yazılım mühendisliği, elektrik mühendisliği, elektronik mühendisliği, elektrik-elektronik mühendisliği ve endüstri mühendisliği bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak,

3. 2. Maddede belirtilenler dışında kalan dört yıllık eğitim veren fakültelerin mühendislik bölümlerinden, fen-edebiyat, eğitim ve eğitim bilimleri fakültelerinin, bilgisayar ve teknoloji üzerine eğitim veren bölümleri ile istatistik, matematik ve fizik bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak (aylık brüt sözleşme ücret tavanının 2 katı ödenecek pozisyonlardan biri için başvurabileceklerdir),

4. Yazılım, yazılım tasarımı ve geliştirilmesi ile bu sürecin yönetimi konusunda veya büyük ölçekli ağ sistemlerinin kurulumu ve yönetimi konusunda ücret tavanı iki katını geçmeyecekler için en az 3 (üç) yıllık, diğerleri için en az 5 (beş) yıllık mesleki tecrübeye sahip bulunmak, (Mesleki tecrübenin belirlenmesinde; bilişim personeli olarak 657 sayılı Kanuna tabi kadrolu veya aynı Kanunun 4'üncü maddesinin (B) bendi ya da 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye tabi sözleşmeli statüdeki hizmetler ile özel kesimde sosyal güvenlik kurumlarına prim ödenmek suretiyle işçi statüsünde bilişim personeli olarak geçtiği belgelenen hizmet süreleri dikkate alınır),

5. Bilgisayar çevre birimlerinin donanımı ve kurulan ağ yönetimi güvenliği hakkında bilgi sahibi olmaları kaydıyla güncel programlama dillerinden en az ikisini bildiğini belgelemek,

6. Erkek adaylar için muvazzaf askerlik çağına gelmemiş veya askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış veya muaf veya ertelenmiş ya da yedek sınıfa geçirilmiş olmak.

B- ÖZEL ŞARTLAR

1. VERİ TABANI UZMANI (1 Kişi - Tam Zamanlı - Aylık Brüt Sözleşme Ücret Tavanının 2 Katına kadar)

a) Orta ve büyük ölçekli bilgi işlem merkezlerinde veri tabanı yöneticisi olarak en az üç (3) yıl çalışmış olmak ve bunu belgelemek,

b) OCA sertifikasına sahip olmak,

c) Linux üzerinde Oracle RAC/Grid/ASM olarak çalışan büyük ölçekli Oracle veri tabanı yönetmiş olmak,

ç) Oracle FRA/Redo log yönetimi konusunda bilgi sahibi olmak,

d) Oracle LogMiner ayarları yapıp gerekli raporları alma konusunda bilgi sahibi

olmak,

e) Oracle veri tabanı yedekleme ve geri yükleme işlemlerine hakim, RMAN felaket yönetim ve iş sürekliliği politikalarını hazırlamış ve yürütmüş olmak,

f) Linux düzeyinde Oracle lmport ve Export, Data Pump lmport/Export ve RMAN scriptleri yazmış ve Linux Crontab'a eklemiş olmak,

g) Ağ ve veri güvenliği bilgisine sahip olmak, Oracle veri güvenliği konularında politikalar oluşturmak, izlemek, kaydetmek konularında bilgi sahibi olmak,

ğ) Veri tabanları arasında doğru veya tersi yönde veri aktarım (ETL) süreçlerine ve araçlarına hakim olmak,

h) İleri seviyede PL/SQL bilgisine sahip olmak,

ı) Veri tabanı kullanıcılarının kullandığı SQL'lerin analizlerini yapıp performans ve kaynak kullanımı düzeyinde optimizasyonlar yapabilmek,

i) Web servisleri, SOAP, RESTFUL, WCF gibi teknolojilerde bilgi sahibi olmak.

2. KIDEMLİ CBS YAZILIM UZMANI (1 Kişi - Tam Zamanlı - Aylık Brüt Sözleşme Ücret Tavanının 3 Katına kadar)

a) .NET C# ve ASP.NET MVC konusunda en az beş (5) yıl deneyim sahibi olmak ve bunu belgeleyebilmek,

b) CSS, XML, Javascript, HTML, XHTML, Jquery, Leaflet, Ajax gibi Web teknolojilerine hakim ve deneyimli olmak,

c) OGC Web servisleri RESTFUL, WCF gibi teknolojilere hakim olmak,

ç) Uygulama sunucuları yönetimi konusunda deneyim sahibi olmak,

d) İlişkisel veri tabanları ile uygulama geliştirmiş ve iyi seviyede PL/SQL bilgisine

sahip olmak,

e) Oracle Spatial ve/veya PostgreSQL/PostGIS veritabanı sistemlerini kullanarak coğrafi veritabanı tasarımı ve optimizasyonu konularında deneyimli olmak,

f) ARCGIS ve/veya GEOSERVER kullanarak uygulama geliştirmiş olmak.

g) GML ve GeoJSON konularında deneyimli olmak, ğ) OGC Standartlarında bilgi sahibi olmak,

h) Açık kaynak kod coğrafi bilgi sistemi yazılımlarında bilgi sahibi olmak, ı) Dağıtık coğrafi veri tabanlarından veri alma, dönüştürme ve yükleme (ETL)

konularında deneyimi olmak,

3. YAZILIM GELİŞTİRME UZMANI (4 Kişi - Tam Zamanlı - Aylık Brüt Sözleşme Ücret Tavanının 2 Katına kadar)

a) .NET, C#, ASP.NET MVC konusunda en az üç (3) yıl deneyim sahibi olmak ve bunu belgeleyebilmek,

b) .NET Framework 4.5 ve üstü versiyonlarda deneyim sahibi olmak,

c) CSS, XML, Javascript, HTML5, XHTML, Jquery, Ajax gibi Web

teknolojilerine hakim ve deneyimli olmak,

d) Entity Framework, Linq konusunda tecrübeli olmak,

e) Web servisleri, SOAP, RESTFUL, WCF gibi teknolojilere hakim olmak.

f) Uygulama sunucuları yönetimi konusunda deneyim sahibi olmak,

g) PL/SQL (Oracle) bilgisine sahip olmak,

h) Web teknolojileri performans, güvenlik ve testleri konusunda tecrübeli olmak,

i) Tasarım desenlerine (design patterns) hakim olmak, çok katmanlı mimariyi

kullanarak yazılım geliştirmiş olmak,

j) TFS, SVN gibi kaynak kod kontrol yönetim araçları ile çalışmış olmak,

k) Yazılım Geliştirme Yaşam Döngüsü (SDLC) hakkında bilgi sahibi olmak,

l) Tercihen; Telerik Kendo UI, DevExpress gibi kütüphaneler kullanmış olmak.

m) Tercihen; Angular JS, Node JS gibi platformları kullanmış olmak.

n) Tercihen; ARCGIS ve/veya GEOSERVER kullanarak uygulama geliştirmiş

olmak.

o) Tercihen; GML ve GeoJSON konularında deneyimli olmak,

p) Yüksek performanslı ölçeklenebilir sistemlerin tasarımı ve hayata

geçirilmesinde görev almış olmak,

4. MOBİL UYGULAMA GELİŞTİRME UZMANI (1 Kişi - Tam Zamanlı - Aylık Brüt Sözleşme Ücret Tavanının 2 Katına kadar)

a) Hizmet süresinin en az 2 yılında mobil yazılım geliştirme konusunda çalışmış olmak,

b) Yazılım geliştirme ortamları, süreçleri ve metodolojileri ile ilgili bilgi sahibi olmak,

c) XCode, Eclipse ve Android Studio geliştirme ortamlarında tecrübesi olmak,

d) Java, Objective-C, Swift ve Web tabanlı programlama dilleri ile IOS ve Android

platformlarına native yazılım geliştirme konusunda tecrübeli olmak,

e) Mobil uygulama geliştirme projelerinin hem backend hem client tarafında görev

alabilecek bilgiye sahip olmak,

f) Konfigürasyon ve değişiklik yönetimi, gereksinim yönetimi, test yönetimi, risk yönetimi araçları kullanımı tecrübesine sahip olmak,

g) Nesne yönelimli programlama (OOP) konusunda ve servis yönelimli mimari (SOA) konusunda bilgi sahibi olmak,

h) Web Servislerini (RESTful , SOAP, JSON,WCF, XML) kullanabiliyor olmak,

i) AppStrore ve GooglePlay üzerinde yayınlanmış uygulaması bulunuyor olmak,

j) Hibrit (cross platform) uygulama geliştirmek için web teknolojileri

(HTML/HTML5, CSS/CSS3, JavaScript, JQuery, AngularJS, Json) konularında tecrübeli olmak,

k) Mobil aygıt memory ve multi-threading konuları

l) Veri tabanı (Oracle, MS-SQL ve My-SQL) konularında tecrübeli olmak,

m) Kullanıcı Deneyimi (UX) ve Mobile Design Patterns hakkında bilgi sahibi

olmak.

Başvuracak adaylarda yukarda belirtilen özel şartlar ile nitelikler aranır.

II. İSTENİLEN BELGELER BAŞVURU ŞEKLİ YERİ TARİHİ

A- BAŞVURU ŞEKLİ, YERİ ve TARİHİ

Başvurular; 04/12/2017-25/12/2017 tarihleri arasında, https://www.turkiye.gov.tr/orman-ve-su- isleri-personel-alimina-iliskin-is-basvurusu adresi üzerinden elektronik ortamda yapılacaktır. Adayların e-devlet üzerinden yukarıda belirtilen adresteki başvurularını tamamladıktan sonra, başvuru formunun çıktısını aşağıda belirtilen belgelerle birlikte 25/12/2017 tarihi saat 18:00'e kadar (Orman ve Su İşleri Bakanlığı Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı Beştepe Mahallesi Alparslan Türkeş Caddesi No: 71 Yenimahalle/ANKARA) adresine şahsen teslim etmeleri veya son başvuru tarihinde anılan adreste olacak şekilde postayla iletmeleri gerekecektir. Postada meydana gelebilecek gecikmeler nedeniyle zamanında ulaşmayan başvurular ile belgesi eksik olanların başvuruları kabul edilmeyecektir.

B- İSTENİLEN BELGELER

1. Genel şartlar başlığında istenilen nitelikler zorunlu şartlardır. Mesleki tecrübe sürelerinde lisans mezuniyeti sonrasındaki hizmetler dikkate alınacaktır.

2. https://www.turkiye.gov.tr/orman-ve-su-isleri-personel-alimina-iliskin-is-basvurusu adresinden alınacak başvuru çıktısı

3. Güncel programlama dillerinden en az ikisini bildiğine ilişkin belge (en az 2 dönem programlama dersinin alındığını gösterir transkript, katılım/sınav sertifikası vb.)

4. Her bir pozisyon için özel şartlarda istenilen sertifikalar ve nitelikleri gösteren belgeler, (Sertifikalar sınavla alınmış olmalıdır.)

(3.ve 4.madde de belirtilen belgelerin detaylı listesi tek bir doküman halinde(alındığı tarih-kurs süresi-alınan yer-içeriği vb.) hazırlanarak, e-devlet üzerinden yapılan başvuru esnasında 'Diğer Bilgiler' bölümünden online olarak eklenecektir. Başvuru esnasında adayların bu belgeleri elden veya posta yolu ile getirmelerine gerek bulunmamaktadır. Aday sınava katılmaya hak kazanır ise belge asılları istenecektir.)

5. Çalışma sürelerini gösteren belgeler, a. Özel sektörde çalışanlar için SGK hizmet dökümü, b. Kamu kurumlarında çalışanlar için çalıştıkları kurumdan alınacak hizmet döküm

belgesi,

6. Özgeçmiş (Adayın kısa özgeçmişi tek bir sayfa olacak şekilde hazırlanarak, e- devlet üzerinden yapılan başvuru esnasında 'Diğer Bilgiler' bölümünden online olarak eklenecektir.)

C- BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ VE SONUÇLARI

Başvuruların incelenmesi sonucunda genel ve özel şartları sağlayan adaylardan, geçerli KPSS P3 puanının yüzde yetmişi (KPSS P3 puanı olmayan veya belge ibraz etmeyen adayın KPSS P3 puanı 70 (yetmiş) olarak dikkate alınır) ile geçerli yabancı dil puanının yüzde otuzunun (yabancı dil puanı belgesi ibraz etmeyenlerin yabancı dil puanı 0 (sıfır) olarak hesaplanacaktır) toplamı esas alınarak yapılacak sıralamaya göre, yüksek puanlıdan başlanarak, duyurulan boş pozisyonların her birisinden 10 (on) katına kadar aday sınav için çağırılacaktır. Bu sıralamaya göre her bir pozisyon için son sırada aynı puana sahip birden fazla adayın bulunması halinde, bu adayların tamamı sınava kabul edilecektir.

Başvuru sahipleri birden fazla pozisyona başvuruda bulunamaz.

Başvuru belgelerinde gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenlerin sınavları geçersiz sayılır ve atama yapılmaz. Bu kişilerin atamaları yapılmış olsa dahi atamaları iptal edilir. Bu kişiler hiçbir hak talep edemezler ve haklarında Türk Ceza Kanunun ilgili hükümleri uygulanmak üzere Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulur.

D- BAŞVURU SONUÇLARININ DUYURULMASI

Sınava katılacakların listesi Kurumun internet sitesinde www.ormansu.gov.tr adresinde 02/01/2018 tarihinde ilan edilecektir. Ayrıca yazılı bildirim veya tebligat yapılmayacaktır.

E- SINAV

1. Sınav Şekli

Sınav yazılı ve/veya sözlü/uygulamalı olarak yapılacaktır. Sınavda başarılı olmak için 100 üzerinden en az 70 (yetmiş) puan almış olmak şarttır. Sınav sonuçlarına göre Sözleşmeli Bilişim Personeli giriş sınavı nihai başarı dereceleri tespit edilecektir. Adaylar nihai başarı derecelerine göre sıralamaya tabi tutulacak ve kontenjan sayısı kadar asil aday, asil aday sayısı kadar da yedek aday belirlenecektir.

2. Sınav Yeri ve Tarihi

Sınava katılmaya hak kazanan adayların listesi ve adayların sınava giriş tarih ve saatleri Kurumun internet sitesinden 02/01/2018 tarihinde ilan edilecektir. Ayrıca yazılı bildirim veya tebligat yapılmayacaktır. Sınav 05/01/2018 ile 12/01/2018 tarihleri arasında Orman ve Su İşleri Bakanlığı Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı Beştepe Mahallesi Alparslan Türkeş Caddesi No: 71 Yenimahalle/ANKARA adresinde yapılacaktır.

3. Sınav Konuları

Sınavda, adayın başvurduğu pozisyonun uzmanlık konularına uygun olarak yukarıda özel şartlarda belirtilen tüm konular ve hususlar yer alacaktır. Ayrıca ifade ve temsil kabiliyeti, muhakeme gücü, tutum ve davranışlarının mesleğe uygunluğu değerlendirilecektir.

F- SONUÇLARIN İLANI VE ATAMA

1. Kazanan adaylar başarı sırasına göre asil ve yedek olarak Bakanlığımız internet sitesinde ilan edilecektir. Listede adı bulunan asil adaylara ilandan itibaren 5 (beş) iş günü içerisinde tebligat yapılacak olup, adreslerine yapılan tebligatın tebliğ tarihinden itibaren en geç 10 (on) iş günü içerisinde adaylar sözleşme imzalamak ve sözleşmede belirtilen tarihte işe başlamak ve istenilen belgeleri teslim etmek üzere müracaatta bulunacaklardır.

2. Adreslerine yapılan tebligatın tebliğ tarihinden itibaren 10 (on) iş günü içerisinde Bakanlığımıza müracaat etmeyen, bu süre içerisinde belge ile ispat edilebilen kabul edilebilir mazeretini bildirmeyen veya sözleşme imzaladığı halde sözleşmede belirtilen tarihte işe başlamayan adaylar, hakkından feragat etmiş sayılır.

3. Asil adaylardan hakkından feragat etmiş sayılanların yerine ilan edilen yedek adaylardan işe başlama işlemleri hakkında da yukarıda belirtilen esaslar uygulanır.

G- SÖZLEŞME SÜRESİ VE ÜCRET 1. Sözleşme süreleri mali yıl ile sınırlıdır.

2. Aylık brüt sözleşme ücret tavanı, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B maddesine göre istihdam edilenler için 06/06/1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararının 3 üncü maddesinde tespit edilen sözleşme ücreti tavanı olan (30.06.2017-31.12.2017 tarihleri arası belirlenen brüt ücret 5.011,63 TL)'nin belirlenen katları ile çarpımı sonucu bulunacak tutar olacaktır. Ancak Kurum, tavan ücretinin altında sözleşme düzenlemeye ve ödeme yapmaya yetkilidir.

 

Etiketler :
HABERE YORUM KAT
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.