1. HABERLER

  2. ÇEVRE

  3. Yeni kimlik kartı için başvuru süreci belli oldu

Yeni kimlik kartı için başvuru süreci belli oldu

Bazı pilot illerde belirli periyotlarla dağıtılmaya başlanan yeni kimlik kartları için gerekli belgeler ve ücret detayları açıklandı.

Yeni kimlik kartı için başvuru süreci belli oldu

Bazı pilot illerde belirli periyotlarla dağıtılmaya başlanan yeni kimlik kartları için gerekli belgeler ve ücret detayları açıklandı. Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü, 2 Ocak 2017 itibariyle vatandaşlara dağıtılmaya başlanılan yeni kimlik kartı için online randevu sistemini hazırda bulundurdu. Peki yeni kimlik kartı başvurusu nasıl yapılır? İşte randevu sistemi ve fiyatlar hakkında detaylı bilgiler

Yeni kimlik kartı başvurusu için süreç başlıyor. Birçok ilde pilot uygulama dahilinde devam edilen yeni kimlik kartı çıkarma başvurusu, 2 Ocak 2017 tarihi itibariye Türkiye genelinde başlanmış olup; vatandaşlar, online randevu sistemi ile Nüfus dairelerinde sıra beklemeden kimlik kartı başvurusu yapabilirken, işlem için gerekli tüm detayları https://ekimlikrandevu.nvi.gov.tr adresinden öğrenebilecek. Peki yeni kimlik kartı başvurusu için gerekli belgeler neler olacak? İşte 2017 kimlik fiyatları ve randevu işlemi ile diğer  detaylar;

YENİ KİMLİK KARTLARI NE ZAMAN DAĞITILACAK?

Kahramanmaraş Valiliği İl Nüfus Müdürlüğünce, Tüm İlçe Nüfus Müdürlükleri 2 Ocak 2017 tarihi itibariyle başlanmış olup; yeni kimliklerin uluslararası standartlara uygun olduğu belirtilerek, "Polikarbon materyalden oluşan, temaslı-temassız yonga içeren ve uluslararası standartlara uygun, en gelişmiş güvenlik öğelerini içinde barındıran kimlik kartları, vatandaşa ait nüfus, fotoğraf ve biyometrik verilerin, üzerindeki temaslı yongaya güvenli bir şekilde kaydedilmesinden sonra, yetkisiz kimseler tarafından içindeki verilerin yeniden üretilmesini ya da değiştirilmesini olanaksız hale getirecek şekilde tasarlandığı belirtilmiştir. Kimlik kartı başvurusu yurt içinde, Genel Müdürlük web portalı (https://ekimlikrandevu.nvi.gov.tr) üzerinden ya da Çağrı Merkezi (199) aracılığıyla randevu alınarak veya randevusuz olarak nüfus müdürlüklerine, yurt dışında ise dış temsilciliklere yapılabilecek." denildi.

YENİ KİMLİK ÜCRETLERİ NE KADAR OLACAK?

Kimliklerin ücretleri ile ilgili bilgi verilen açıklamada, "2017 yılı kimlik kartı bedeli; kanuni bildirim süresi dışında doğum nedeniyle düzenlenen kimlik kartı için 16 TL, değiştirme nedeniyle düzenlenen kimlik kartı için 16 TL ve kayıp nedeniyle düzenlenen kimlik kartı için 32 TL’dir. Kimlik kartı bedeli başvuru sırasında peşin olarak tahsil edilir. Yurt içinde 30 gün, yurt dışında 60 gün içinde bildirilen doğum olaylarına ilişkin olarak kimlik kartı başvurusunda bulunulması durumunda herhangi bir bedel alınmayacak" ifadelerine yer verildi.

CİNSİYET AYRIMI OLMAYACAK

Yeni uygulama ile birlikte, eskiden "Nüfus cüzdanı" olarak tanımlanan yeni cüzdanlar, "T.C. Kimlik Kartı" olarak ifade edilmektedir.

Nüfus Cüzdanlarının boyutu büyük iken, yeni kartların boyutu klasik banka kartı boyutlarında olacak. Bu durumda kartlar, cüzdanlara daha kolay girebilecek. Para cüzdanına sığmayan kimlikler ise bu şekilde tarih olmuş olacak.

Eski kimliklerde mavi ve pembe renk ayrımları ve cinsiyet ifade etme durumları ise artık tarih olacak. Yeni Kimlikler turkuaz olan standart tek renkte üretilecek.

YENİ KİMLİKLERE BAŞVURU İŞLEMLERİ İÇİNGEREKLİ BELGELER.

İlk defa kimlik kartı başvurusu; nüfus cüzdanı, uluslararası aile cüzdanı, pasaport, sürücü belgesi, memur cüzdanı, avukat kimlik kartı, askeri kimlik kartı, basın kartı veya kimlik belgesi yerine geçen fotoğraflı belge ve bir adet son altı ay içerisinde çekilmiş 50mmx60 mm boyutlarında Düz zemin üzerine basılan fotoğrafta fon beyaz ve desensiz olacak, yüz tamamen görünür şekilde ön cepheden çekilmiş, gözler açık konumda ve saçlar gözleri kapatmayacak şekilde, renkli cam ya da güneş gözlüğü kullanılmayacaktır. Başörtülü fotoğraflarda alın, yüz ve çene açık olacak biyometrik fotoğraf ile yapılabilecek.

ONBEŞ YAŞINI TAMAMLAYANLARIN BAŞVURUSU NASIL OLACAK

On beş yaşını tamamlayanların biyometrik verisi alınacağından şahsen başvuruları esastır. On beş yaşını tamamlayan kişilere kimlik kartı düzenlenmesinde talep belgesine ve imza formuna imzaları alınacak ve kimlik kartları kendilerine teslim edilebilecektir.

 On beş yaşını tamamlayanların ilk defa kimlik kartı başvurusunda fotoğrafsız nüfus cüzdanı ile başvurmaları ve kimliklerini kanıtlayacak fotoğraflı resmi belge ibraz edememeleri durumunda kişi ile nüfus kütüklerinde kayıtlı kişinin aynı kişi olup olmadığı hususunda tereddüte düşülmesi hâlinde mülkî idare amirinin emri ile kolluk kuvvetlerine soruşturma yaptırılacak, soruşturmanın olumlu sonuçlanması hâlinde başvuru alınacaktır. Soruşturmanın olumlu sonuçlanmaması ya da elde edilen bilgi ve bulguların yeterli görülmemesi, kişinin iddia ettiği kaydın sahibi olduğu hususunda tereddüte düşülmesi hâlinde; varsa anne veya babasından, anne veya babasının ölmüş olması hâlinde ise varsa kardeşlerinden, tıbbi rapora dayalı Türk mahkemelerinden alınmış anne-babası/kardeşleri olduğuna dair tespit kararı ibraz edilmedikçe kimlik kartı başvurusu alınmayacaktır.

Nüfus cüzdanı ibraz edemeyen veya yerleşim yeri adresi bulunmayan ya da beyan edilen yerleşim yeri adresinden şüphe duyulan kişilerin kimlik kartı talepleri yukarıda belirtilen usule uygun olarak değerlendirilecektir.

Ayırt etme gücüne sahip on beş yaşını tamamlamış ancak 4721 sayılı Türk Medeni Kanununun 407’nci maddesinde belirtilen bir yıl veya daha uzun süreli özgürlüğü bağlayıcı bir cezaya mahkum olan kısıtlı erginlerin kimlik kartı başvuruların dafotoğrafları, biyometrik verileri ve imzaları alınmakla birlikte kimlik kartları vasilerine teslim edilecektir.

4721 sayılı Türk Medeni Kanununun 405’inci maddesinde belirtilen,  akıl hastalığı veya akıl zayıflığı nedeniyle kısıtlananlardan imza ve biyometrik veri alınmayacaktır. Bu durum başvuru nedenlerinde kayıt altına alınacaktır. Anılan Kanunun 406’ncı maddesinde belirtilen savurganlık alkol veya uyuşturucu madde bağımlılığı, kötü yaşam tarzı, kötü yönetim üzerine kısıtlananların fotoğrafları, biyometrik verileri ve imzaları alınarak kimlik kartı veli, vasi veya kayyıma teslim edilecektir.

ON BEŞ YAŞINI TAMAMLAMAYAN VE 15 YAŞINDAN KÜÇÜKLERİN BAŞVURUSUNU KİMLER YAPAR?

On beş yaşını tamamlamayanlardan Biyometrik veri alınmayacaktır.

On beş yaşını tamamlamayanların başvuruları veli, vasi, kayyım, bunların bulunmaması halinde, çocuğun büyük ana, büyük baba veya ergin kardeşleri ya da çocuğu yanında bulunduranlar tarafından yapılacaktır. Biyometrik verisi alınmayacak çocukların kimlik kartları; ana, baba ya da vasileri, bunların bulunmaması hâlinde büyük ana, büyük baba veya ergin kardeşleri ya da çocukları yanlarında bulunduranlar veya vekâletname ibraz eden kişiler tarafından teslim alınacaktır.

Evlilik birliğinin mahkeme kararı ile son bulması hâlinde on beş yaşını tamamlamayanlara ait kimlik kartı veli, vasi veya Kanunun 17’inci maddesinde bildirimle yükümlü kılınan kişilere, on beş yaşını tamamlamayanların ana ve babası yurt dışında veya ölmüş ise mahkemetarafından vasi tayin edilen kişilere verilecektir.

On beş yaşını tamamlamayanların velilerinin talebi halinde kimlik kartı fotoğraflı olarak düzenlenecektir.

KARTLARIN ŞİFRESİ NASIL DEĞİŞTİRİLECEK?

Kart sahipleri tarafından KIOSK’larda PIN değiştirme, PIN bloke kaldırma, kişisel mesaj değiştirme ve kart kontrolü işlemleri gerçekleştirilir. Kimlik kartının geçerlilik süresi on yıldır. Geçerlilik süresi dolmadan gerekçesi belirtilmek kaydıyla, yeniden başvuruda bulunarak ücreti karşılığında yeni kimlik kartı alınabilir. Bu durumda eski kimlik kartı iptal edilir.

KİMLİK KARTINI KAYBEDENLER NE YAPACAK?

Kimlik kartının kaybedilmesi veya çalınması durumunda çağrı merkezi(Alo 199) veya Nüfus Müdürlüğüne bildirilmesi gerekmektedir. Kayıp ve çalıntı bildirimi yapıldıktan sonra kimlik kartı iptal edilecektir.

GEÇİCİKİMLİK BELGESİ

Doğum, kayıp, mevcut kimlik kartının geçerlilik süresinin sona ermesi veya tahrifat sebebiyle kullanılamayacak durumda olması nedeniyle yapılan kimlik kartı başvurusunda herhangi bir nüfus müdürlüğünce kişinin talebi halinde yeni kart düzenleninceye kadar  kimliğini ispata yarayacak onbeş gün geçerli geçici kimlik belgesi düzenlenecektir.

Değiştirme nedeniyle yapılan kimlik kartı başvurularında geçici kimlik belgesi düzenlenmeyecektir.

Bu belge ile işlem yapılmadan önce işlem yapacak kurumlar tarafından belgenin geçerliliği Kimlik Paylaşımı Sistemi üzerinden kontrol edilecektir.

KORUMA ALTINDA OLAN ÇOCUKLAR

5490 sayılı Nüfus Hizmetleri Kanununun 18’inci maddesinin birinci fıkrası “2828 sayılı Kanunun yetkili kıldığı kuruluş yetkilileri, yetiştirme yurtları, bakım evleri ve benzeri yerlerin sorumluları ile kişiler; yanlarında çalıştırdıkları veya barındırdıkları çocuk veya erginlerin kimlik kartlarını kontrol etmek, aile kütüklerine kayıtlı olmayanların tescillerini sağlamak için nüfus müdürlüklerine beyanda bulunmak ve gerekli işlemleri yaptırmakla görevlidirler” hükmü doğrultusunda görevli olanlar doğum bildiriminde bulunduklarından kimlik kartlarını da teslim alabileceklerdir.

Çocuk yuvaları ile yetiştirme yurtlarında koruma altında bulunan çocuklara ait kimlik kartlarının bedeli ana, baba veya vasileri tarafından ana, baba veya vasinin bulunmaması ya da ödeme gücünün olmaması halinde ilgili kuruluşlarınca karşılanacaktır.

İlgili Haberler