1. HABERLER

  2. BİYOGRAFİ

  3. PROF. DR. AHMET AK KİMDİR?

PROF. DR. AHMET AK KİMDİR?

1963’de Kahramanmaraş’ın Pazarcık ilçesinde doğdu. Aynı yerde İlk ve Orta Öğrenimini tamamladı.

PROF. DR. AHMET AK KİMDİR?

1963’de Kahramanmaraş’ın Pazarcık ilçesinde doğdu. Aynı yerde İlk ve Orta Öğrenimini tamamladı. 1983’te ODTÜ Kahramanmaraş Meslek Yüksek Okulu Elektrik Bölümü’nden, 1990’da Marmara Üniversitesi İlâhiyat Fakültesi’nden mezun oldu.  1993’de İnönü Üniversitesi İlahiyat Fakültesi İslâm Mezhepleri Tarihi Anabilim Dalı’nda Araştırma Görevlisi oldu.

 1996’da Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü’nde “Şehristani’nin el-Milel ve’n-Nihal’inde İslam Mezheplerinin Tasnifi” isimli teziyle Yüksek Lisans’ını tamamladı. 2006 yılında Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü’nde “Maturidi Kaynaklarda Maturidi ve Maturidilik” isimli teziyle “Doktor” unvanı aldı. 2009’da Yardımcı Doçent, 10 Ocak 2011 tarihinde Doçent oldu. 08 Nisan 2016 tarihinde Profesörlüğe atandı.

17.03.2011-17.01.2012 tarihleri arasında Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’nde Dekan Yardımcısı olarak görev yaptı. Halen aynı üniversitede Öğretim Üyeliğinin yanı sıra İslâm Mezhepleri Tarihi Anabilim Dalı Başkanlığı görevini yürütmektedir.

“Büyük Türk Âlimi Maturidi ve Maturidilik”, (İst. 2008), “Selçuklular Döneminde Maturidilik” (Ank. 2009) gibi basılmış eserlerinin yanı sıra İslam Mezhepleri ve özellikle Maturidi ve Maturidilik gibi konularda çok sayıda makalesi ve çeşitli ulusal ve uluslararası sempozyumlarda sunulmuş bildirileri bulunmaktadır. İngilizce ve Arapça bilmektedir. Evli ve üç çocuk babasıdır.

YAYINLANMIŞ KİTAPLARI:

“Büyük Türk Âlimi Maturidi ve Maturidilik”, (İst. 2008), Yeni genişletilmiş baskı:  (İst. 2017)

“Selçuklular Döneminde Maturidilik” (Ank. 2009)

Hanefi- Maturidi Alimlerine göre Şefaat inancı ( İst.  2016)

Hanifi- Maturidi Alimlerine göre Şefaat Kitabı ( İst. 2017)

Yazarın ulusal hakemli dergilerde yayınlanan bazı makaleleri

İmam-ı Azam Ebû Hanife’nin Hayatı ve İtikadi Görüşleri”, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, Yıl: 14, Sayı: 27,  Ocak-Haziran 2016, ss. 1-27.

Mâturîdîliğin Hanefilik ile İlişkisi, Milel ve Nihal: İnanç, Kültür ve Mitoloji Araştırmaları Dergisi, 2010, cilt: VII, sayı: 2, s. 223-240

Maturidiliğin Halep ve Şam’a Gelişi”, Çukurova Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 16 (1) Ocak-Haziran 2016, ss. 119-138.

Ulusal ve uluslararası sempozyumlarda sunulan ve basılan bazı bildirileri

Maturidiliğin Ortaya Çıkışı, Uluslararası Büyük Türk Bilgini İmam Maturidi ve Maturidilik Sempozyumu 22–24 Mayıs 2009, İstanbul, ss. 435-–451.

İmam Maturidi’nin Akla ve Düşünmeye Verdiği Değer, Ulusal Felsefe–Edebiyat ve Değerler Sempozyumu, 1-3 Kasım 2012, Kahramanmaraş, ss. 83-99.

Maturidi Âlimlere Göre İlhamın Bilgi Kaynaklığı Problemi, Uluslararası Maturidilik (Dünü, Bugünü ve Geleceği) Sempozyumu, Hoca Ahmet Yesevi Uluslararası Türk-Kazak Üniversitesi, 16-18 Nisan 2015, Türkistan- KAZAKİSTAN, Bildiri Özetleri, ss. 54-55.