Yeni yönetim sistemi ve kuvvetler ayrılığı

Ak Parti ile MHP yeni yönetim biçimi üzerinde anlaşmaya vardı. Ülkemizde rejim ile yönetim biçimi arasında farkı kavrayamayan ve bunlar rejimi değiştiriyor diye ahkâm kesenlere bu ülke teslim edilmeyecek kadar değerlidir.

Türkiye’de üniter yapı bozulmadan Başbakan ile Cumhurbaşkanı arasında yönetim sorununun yaşanmayacağı bu yeni yönetim sisteminde kuvvetler ayrılığı da gerçek anlamını bulacak.

Ak Parti ile MHP arasında mevcut Anayasa’nın yönetim anlamında 12 yada 14 maddesini değiştirerek yönetimin tek elde toplanması hedeflenirken siyasi rüşvetin de önüne geçilmektedir.

Şimdiki mevcut sistemde yürütme yasamanın içinden çıkarken yanlış yapan yürütme erkinin sorgulanması da imkânsız hale geliyor. Yasama ve yürütmeyi elinde tutan kuvvet yanlış yapan kabine üyesini de partim zarar görür düşüncesi içinde bile bile sahiplenmek zorunda kalmaktadır.

Oysa yeni yönetim sisteminde yasama ve yürütme ayrı olacaktır. Yasama ve yürütme ayrı ayrı halka gidecek ve halktan yetki alacaktır. Kanun yapma yetkisi şimdi olduğu gibi yürütmenin elinde olurken yeni sistemde yasamanın elinde olacaktır. Daha açık bir ifade ile yürütmenin başı olan Cumhurbaşkanı her istediği konuda kanun yapamayacaktır. Ve Yasama ihtiyaç duyulan için kanun yapacaktır.

**

Şentop: “Gerçek manada kuvvetler ayrılığı yok"

Ak Partili Prof. Mustafa Şentop bu gün basına yansıyan açıklamasında yeni yönetim sistemi ve kuvvetler ayrılığını çok güzel açıklamış. Diyor ki:

"Eğer Meclis’te, arkasında güçlü bir destek olan Hükümet varsa, nasıl denetim yapacaksınız? Hükümeti destekleyen parlamento çoğunluğu nasıl denetleyebilir hükümeti? Hükümette yanlış yaptığı düşünülen bir isim varsa, bunu Parlamento denetimi yoluyla değil, bunu başbakanın vereceği kararla değiştirmek suretiyle çözebilir. Yani, parlamenter sistemde sanki yasama bu temel fonksiyonlarını yerine getiriyormuş bir görüntü olsa da gerçekte bunları yapamıyor. Çünkü gerçek manada kuvvetler ayrılığı yok ve sistem, yasama ile yürütmenin iç içe geçtiği bir sistem.” Mustafa Şentop, başkanlık sisteminde, başkan ve kabinenin kanun tasarısı sunma yetkisinin olmayacağını, sadece milletvekillerinin kanun teklif etme yetkisinin bulunacağını belirtti.

**

Ak Parti ile MHP’nin üzerinde anlaştığı yeni yönetim sisteminde yürütmeyi denetleyecek kurumlar daha net ortaya çıkarken yürütme ile yasama arasında da denge kurulmaya sağlanacaktır.

Bu değişikliğin kabul edilmesinden sonra, seçim sistemi, siyasi partiler kanunu gibi bir çok konuda da yeni düzenlemelere ihtiyaç vardır.

Yeni yönetim sistemi ülkemizdeki hantal bürokrasiyi sona erdireceği gibi halka tepeden bakan elit yönetim anlayışları da son bulacaktır. Çünkü yasamayı elinde tutan TBMM’ye seçilenler artık doğrudan seçildiği seçim bölgelerindeki halka karşı kendilerini sorumlu hissedecektirler.

Daha fazla heyecana kapılmadan bekleyip görmekte de fayda vardır. Yeni yönetim sisteminin mevcut iki başlı sistemden daha iyi olacağını tahmin ediyorum.

Ülkemize ve milletimize hayırlı olsun

Önceki ve Sonraki Yazılar