Yapıştır, TC’yi Yapıştır!

Komedi filmlerine taş çıkartacak komiklikleri, dram filmlerini aratmayacak bir ciddiyet ve üzüntüyle yaşayan bir millet olduğumuz kesin. Sadece bugün değil, tarihin her döneminde “kendine has” veya “zamanına göre” uygulamaların olduğunu gördük. Bazen güler misin, ağlar mısın diyorsun ama aslında ağlamak gerekiyor.

Bazen cahilliğimize, bazen karşıdakinin enayi sanılmasına ya da kendisinin çok uyanık bilinmesine ve elbette ki ortaya konan kurguya veya kandırmacaya inanılmasına…

Ekşi Sözlük’te birkaç zamane genci vakit öldürmek için kendilerince bir eğlence düzenlemişler…

Eğlencenin adı “sazan avı” oldu.

Bir deli kuyuya taş atacaktı, kırk akıllı değil, bütün ulusalcılar, milliyetçiler, CHP’liler ve daha “neci” olduğu belli olmayanlar çıkaramayacaktı. Bir anda sosyal paylaşım sitelerinde TC ön adlı sazanlar türedi, yerden biter gibi. Sonra bunu ciddiye alan siyasiler oldu, bürokratlar bulundu, sivil toplumun sesi olduğunu sananlar çıktı. Sazandan çok ne vardı, zamanında iyi ekmişlerdi demek ki.

Oyunu kuranlar, bu kadar sazan beklemiyordu elbet. Hatta etkili ve yetkili sazanlar çok daha fazlaydı.

Ne oluyordu, ülkede TC kalkıyordu…

Türkiye Cumhuriyeti kalıyordu ama TC’nin gitmesi kabullenilemezdi…

Nereye gidiyor, kim götürüyor belli değildi.

Alıp ne yapacaklardı, kalıp turşusunu mu kuracaklardı o da belli değildi.

Birisi TC’yi alınca büyümeyecekti, diğeri TC’yi koyunca küçülmeyecekti.

Zaten ortada TC diye bir şey oldum olası yoktu, Türkiye Cumhuriyeti vardı ama demokrasisi olmayanından…

İşte bütün mesele cumhuriyete demokrasiyi dâhil etmekti.

Belki taçlandırmaktı; cumhuriyeti amacına uygun hale getirmekti, diktatörlerin cumhuriyetinden arındırmaktı…

Tek başına Cumhuriyet,Egemenliği millette” vermiyordu hiçbir zaman.

Çünkü dünyada cumhuriyetle yönetilen o kadar çok antidemokratik yönetimler, baskıya dayalı ayakta duran iktidarlar, krallıkla yönetilenler.. var ha vardı…

Cumhuriyeti, halkın yönetimi haline getirense demokrasiydi.

Ülkedeki kavganın esas nedeni, demokrasisiz cumhuriyet isteyenlerin direncidir…

Çünkü cumhuriyetle “tek parti” bile olabiliyorlar ama demokrasiyle olamıyorlar.

Cumhuriyetle, açık oy, gizli tasnif yapabiliyorlar ama demokraside yapamıyorlar.

İşine gelmediğinde 367 gibi Demokles’in kılıcını sallayacakları ortam, Cumhuriyette var, demokraside yok.

İşin özü ne cumhuriyet tek başına bir nimettir, ne de demokrasi…

İkisi bir olmadıktan sonra adını ne kurarsanız kurun, baskıcı yönetimden, diktatörlükten ve zulümden kurtulamazsınız.

Öylesine “laçka” ülkelerde, eline kâğıdı kalemi alan darbe planı hazırlayıp, “bundan sonraki hayatını” devlet başkanı ve onun nimetlerinden faydalanma hülyaları kurar.

Çünkü demokraside, kurumlar görevini bilir, cumhuriyette “bu ülkenin sahibi benim” hastalığına yakalananlar bulunur.

***

Ekşi sözlükteki çocukların bu kadar detaya inmesi zaten mümkün değildi.

İki kelimeyi küfürsüz ifade edemeyen zekâ yoksunu, kelime dağarcığı sınırlı, ipe sapa gelmez lafları sıralayanlardı.

Ama onlar bile koca bir ülkede sazan avına çıkabiliyorlardı.

Ortam da müsaitti.

30 yıldır akan kan duracaktı, “taviz” verildiği düşünülüyor/yansıtılmaya çalışılıyordu. İşte alın size taviz.

Peki bütün sazanlara soruyorum, özellikle de “yetkili sazanlar”a…

Bu ülkede başında TC ibaresi olan bir tane valilik gösterebilir misiniz, bir tane belediye başkanlığı, bir tane kamu kurumu…

Türkiye Cumhuriyetinin kısaltması olan TC, sadece resmi yazışmalarda, başlıklı, şimdiki deyimle de antetli kağıtlarda kullanılır.

Hiç kimse “TC Ankara Belediyesinde çalışıyorum” demez, çünkü tabelasında da öyle bir şey yazmaz.

Veya birisi “Ben TC Adıyaman Valisiyim” demez, çünkü tabelasında TC yazamaz.

Yazan yok mu, elbette var…

İşi bilmeyen, bazı küçük kurumları yönetenler, tabela yazarken, “başlıklı kâğıdı” tabelacıya gönderip, “iyi iş yaptığını” sanmanın rahatlığıyla millete kurum adı değil, künyesini okuturlardı.

Tartışmaya konu ise bir Aile Sağlık Merkezi…

Sağlık Bakanlığına bağlı bu kuruluş, sonra Sağlık Müdürlüklerine, sonra Kamu Hastaneleri Birliğine…

O zaman Tabela şöyle olmalı;

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı

Türkiye Cumhuriyeti Başbakanlığı

Sağlık Bakanlığı

Trabzon Sağlık İl Müdürlüğü

Kamu Hastaneler Birliği

Trabzon Kamu Hastaneleri Genel Sekreterliği

Erdoğdu Mahallesi

Aile Sağlık Merkezi

Tabi bu arada bazı genel müdürler ve şube müdürleri kızabilir, “o bana da bağlı” diye…

Hem siz tabela mı yazıyorsunuz, uzun künye mi okutuyorsunuz.

Buranın adı, Aile Sağlık Merkezidir, diğerleri bağlı olduğu kuruluşları gösterir ve tabelada yer veren, işi bilen değil, bilmeyendir.

30 yıla yakın kamu kurumunda görev yaptım.

İşe girdiğimde YSE Müdürlüğü’ydü, TC’si yoktu…

Çalışırken Köy Hizmetleri İl Müdürlüğü oldu, yine TC’si yoktu.

Emekli olurken Özel İdare Genel Sekreterliğine dönüştü, yine TC yoktu.

Var diyen, bildiğinden değil, cehaletindendir.

Sırf, ülkede kan duracak, gözyaşı dinecek diye eteği tutuşanların, bu kadar çocukça gerekçelere sarılıp, üstelik de eline çıkartma TC alarak, yaşına başına bakmadan, hiç sıkılmadan merdivene çıkıp TC’yi yapıştırıyorsa pes yani.

Sazanlığın bu kadarına da pes…

Yapıştır o zaman, alnına, yakana, kafana...

Hem o kadar bu ülkeyi, bu ülkenin insanını seviyordunuz da, bugüne dek o tabelanın arkasında vatandaşa zulmedenleri, günlerce süren kuyruklardan, itilip kakılanları, horlananları, ikinci sınıf insan muamelesi görenleri, ilacını istediği yerde değil, istendiği yerde alanları, hatta ilacı “SSK bunu ödemiyor” deyip, benzerine dünyanın parasını verenleri, bıçak parasıyla halkı kazıklayanları, insan sağlığıyla oynayanları niye hiç gündeminize almadınız veya iktidar olduğunuzda düzelme yoluna gitmediniz?

Yoksa onlarda TC yok muydu, olsa çıkıp yapıştıracak mıydınız?

Ayıp yahu, koca koca adamlarsınız, gözümüzün içine bakarak hem yalan söylüyor, hem sazanlığınızı inkâr ediyorlar.

Bal gibi sazansınız ve bu, yüzyılın sazanlığıdır.

 

Twitimden seçmeler

Genellikle içi boş insanlar, boşluğu yalanla doldurarak kendilerini pazarlamaya çalışır. Ne ki hatalı ürün, deforme maldır sonuçta.

www.naifkarabatak.net

Önceki ve Sonraki Yazılar