Abdulbaki GÜNIŞIĞI

Abdulbaki GÜNIŞIĞI

Vilayet-İ Dulkadriye

 

Kahramanmaraş belediyesinin yaptığı çalışmalar sonucunda büyük şehir olduğumuz zaman merkez ilçemizin isminin dulkadir olmasına karar verilmiş diye duyuyorum. Gerçekten bu isme karar verildi ise inanın çok isabetli bir karar olduğunu söylemek isterim.

Tıpkı sütçü imam üniversitesinin kampus isminin maraşta bir hayli yaygın olan oğuz boylarından Avşar isminin verilmesi gibi. Avşarlar tarihte devlet kurmuş oğuz boylarından birisidir ve bu coğrafyanın Türkmenleri içinde de bir hayli sözü geçen bir boy olması hasebi ile bu isim cuk oturmuştur. Şimdi ise kendi adına sikke kestirip hutbe okuttuğu için beğlik değil devlet olan dulkadirli  devletinin isminin merkez ilçemize isim olmasını teklif edenleri kutluyorum. Bu isim le beraber bir teklifimde maraşımızın eski mahalle isimlerinin tekrar verilmesi hususunadır.

 Biliyorsunuz dulkadirli Türkmenleri başta bayat, avşar ve beğdilli boylarının ağırlıklı olduğu ve halen beğ ailesinin hangi boya ait olduğu ise ortada bir durum iken beğ ailesinin meskun olduğu mahalle ise arap imlası ile bektutiye diye yazılan mahalledir. Buranın esas ismi bekdik mahallesi olarak bilinmelidir. Belediyemizden bekdik mahallesinin isminin ve diğer mahalle isimlerimizin tamamının iadesini memleketimizin birlik ve beraberliğine hizmet edeceği için istiyor ve bekliyoruz. Neden mi?. Çünkü eskiden mahalle isimleri verilirken orada oturanlara göre isim verilir ve o mahallede iskan olunan aşiret ve ailenin ismi ile anılır ve mahallenin ismi olurdu. Bekdikler oturduğu için oraya bekdikler ismi verilmiştir. Fakat yanlış yerde kurulan ve üç büyük Türk devletinin ortasında kalan dulkadırlı devleti nihayetinde Osmanlı devleti tarafından yıkıldı ve bekdikler yüzlerce şehre ve şimdi ayrı devletler haline gelen coğrafyalara iskan edildiler. Hepsinin gözü hala maraşta ve Maraşlı tarafından unutulmamalarındadır.

Bu yazıyı yazmamın sebebi ise diyarbakıra sürgün edilip, silvanda beş köy  ve Diyarbakır içinde büyük bir mahalle teşkil eden Dulkadırlının yeni neslinin bu isimden haberleri olması ve beni telefonla arayarak bu konuda bir şeyler yazmamı istemeleri dolayısı iledir. Dulkadirlinin doğu ve güneydoğuya sürülen ahfadı ceddine yapılanları afv etmedi isede aslının ve neslinin sağlamlığı dolayısı ile aziz Türk milletine küskün değillerdir. Osmanlı devleti kendilerine göre yanlış yapmıştır, fakat bu gün bu mesele eskide kalmış ve millet olarak bu gibi tali meseleler için birbirimizi yıpratmanın yeri yok demektedirler. Diyarbakırın dulkadırlıları sadece Türkiyede dağıtıldıkları yerlerin dışında bu gün sınırlarımız dışında kalan akrabaları ile de irtibat halindedirler. Başta Suriye ve Irak olmak üzere mısır ve diğer arap coğrafyası haline gelmiş memleketlerde kalan dulkadırlılar ile İran ve Pakistan gibi yerlerde yaşayan dulkadırlı akrabaları ilede görüşmektedirler. Pakistandakiler Urduca konuşmalarına rağmen Türk ve bekdik Türkmeni olduklarını unutmamışlardır. Bu gün maraşımızın merkez ilçesine bu ismin verilmesi bekdik Türkmenlerinin diyarbakırda yaşayıp gurmanca konuşan ve herkesin Kürt zan ettiği bu pırıl pırıl Türkmenlerin bir kısmı olan kardeşlerimizi çok memnun etmiş ve kendilerinin Maraşlılar tarafından unutulmamasına sevinmişlerdir. Silvanlı dostum Mahfuz Dulkadır beğ gerçek bir bekdik Türkmen beği olarak yapılan bütün sempozyumlara katılıp katkı sağlayan bir bekdik Türkmeni ve dulkadırlı beğidir. Bütün Maraşlılara ve dulkadirli ismini teklif edenlere selamlarını ileten bu köylerde yaşayanlar ve bu köylerin  muhtarları  gibi doğu ve güneydoğunun nerede ise tamamı dilini gurmanca ve zazaca ve Arapça ile değişen Türkmen gardaşlarımızdan müteşekkildir. Sureti haktan görünüp akp ve chpi çinde milletvekilliği yapan fakat bütün konuşmaları pkk ile aynı ağızdan olan kişileri ve ermeni v,s asıllı olup Kürtçülük yapanların, doğu ve güneydoğumuz tamamen kürt  ve kürtçe konuşanları da ayrı bir millet yapma çalışmalarını ve bu konuda batıda yaşayan kendi vatandaşından habersiz güya Türk olanları acı bir istihza ile seyretmekte ve Allah korusun bir gün ya devlet başa ya kuzgun leşe denmemesi için dua etmektedirler. İşte o gün geldiğinde kendilerini görmezden gelip bölücüleri kendilerine klavuz edinen siyatsetçiler hakkında iyi düşünmediklerini herkes bilsin.

Biz doğuda bdp den daha çok kürt oyu alıyoruz diye öğünen akp siyasetçileri oturdukları dalın cinsini merak etmemiş ve kesmeğe devam etmektedirler. Bu ğafil ve mensubu olduğu milleti ve coğrafyasını tanımayan ve kendine klavuz edindiği dünün İslam düşmanı yazar çizer takımının oyununa gelmekte ve güya bdp ye karşı bir zafer imiş gibi bizim kürt oylarımız bdp den çok bizim kürt kardeşlerimiz onlardan daha çok bizi tercih ediyor derken aslında pkk ve bdp ye hizmet ettiğinin ve kendi eli ile doğu ve güneydoğuda yaşayan Türkmenleri de bu bölücülerin safına ittiğinin farkında değildir veya ihanet içindedirler. Herkes aklını başına almalıdır. Bu bölgenin insanları Türk ten  başka bir millet ise sizin onlara kardeş demeniz birleşmeğe değil sadece ayrılığa hizmet eder. Araplar ile de kardeş değilmi idik. Neden onlar ümmeti mahammedin düşmanları ile bir olup bizi vurdular demezmi insan. Doğuda şehit olanları kim öldürüyor, bu kardeşlik mi demezmi insan. Asılları Türkmen olan bu insanlarımız gerçektende kardeşimizdir. fakat bu kardeşlerimizi kullanan onları bizden ayırmağa çalışanların ekmeğine yağ sürer gibi kürt kardeşlerimiz demeğe devam edilirse kim kimin gözünü oyar yazıkki çok acı olarak öğreneceğiz.

  Aynı siyasetçiler aziz Türk milletini üç kuruşluk menfaatı ve şakşaklar için satan Orhan Pamuk gibi millet hainlerine akil adamlar sıfatı verip aziz Türk milletini bölmek için projeler geliştirmelerine zemin hazırlamakta ve bu hain projelerinide kurtuluş reçetesi diye hükümete ve bize yutturmağa çalışmaktadırlar. Doğu ve güneydoğuda kurduğumuz Türkmen derneklerini muhatap almayan hükümet ve siyasetçiler bu ne olduğunu çok iyi bildiğimiz aklı sadece aziz Türk milletinin ve islamın aleyhine çalışan kargaları muhatap almağa devam ederler ise inanın neticesinde hem buna kananlar ve hem de aziz Türk milleti çok acılar çekmeğe devam edecek demektir. Bir çok Maraşlı İstanbul da kendisine kürt denildiğini gayet iyi bilir. Çünkü yapılan bütün yayınlar ve milletin cehaleti bu insanların böyle inanmasına sebeb olmuştur. İşte baştan beri dediği söz, bölücülüğün merkezinin doğu değil batıda yaşayan ve kendi vatanından ve vatandaşından habersiz insanlardır. Bu insanlara göre her Rumeli göçmeni arnavuttur. Her doğulu Kürt ve her Karadenizli laz ve her güneyli ise araptır. Bu zihniyet sivili ve askeri ile doğudaki insanlarımızı yıllarca bölmeğe devam etmiş ve etmeğe devam etmektedir. Sonumuz hayrola. Dulkadırlı ilçemizin ismi bütün Türk milletine hayırlı olsun. Bekdik Türkmeni Diyarbakırlı kardeşlerimize müjdemiz olsun. Vesselam.

Önceki ve Sonraki Yazılar