1. YAZARLAR

  2. Esat BEŞER

  3. Türkler’de Dinî Yaşantı
Esat BEŞER

Esat BEŞER

Yazarın Tüm Yazıları >

Türkler’de Dinî Yaşantı

Şamanizm

Şamanizm, bir dinden ziyade, sihir ve büyüydü.

Zaten, bir din olarak görülmez.

Ölü, şeytan, cin ve perilerle temas kuran şaman veya kamlar, korku ve saygı uyandıran insanlardı. Din adamlarıydı.

Şamanizm’de, şifa vericilik esastı.

Doğa Güçlerine İnanış

Türkler; dağ, tepe, dere, ay ve yıldız gibi doğa varlıklarının kutsal olduğuna inanırlardı.

Ayrıca, bu doğa varlıklarında, bir nevi gizli güç bulunduğunu düşünürlerdi.

Öyle ki; doğa güçlerine inanışta, iyilik ve kötülük seven ruhlar vardı.

Türkler’de ayriyeten, kutsal bir taş vardı.

O taş ki; rüzgâr estirirdi.

Yağmur yağdırırdı.

Atalar Kültürü

Türkler, ataları veya ölüleri için kurban keserlerdi.

İnanışa göre, atalarının ruhları, Türkleri, her türlü kötülükten korurdu.

Türkler de buna bir vefa borcu olarak, o kutsal ruhlar için kurban keserlerdi.

Türkler için atalarının mezarları da kutsaldı.

Dahası, bu mezarlara saldırı, savaş sebebi sayılırdı.

Örneğin; Atilla’nın Bizans’a karşı yaptığı I. Balkan Seferi’nin nedeni, Hun mezarlarına karşı yapılan saldırıydı.

Gök Tanrı İnancı

Türkler’de, etkili olan bir başka inanç ise, Gök Tanrı’ydı.

Bu inanca göre, kâinatı, Gök Tanrı yaratmıştı.

Türkler, Gök Tanrı’ya Tengri derlerdi.

Tengri, tekti ve en yüce varlıktı.

Yaşatır, öldürür, ödüllendirir veya cezalandırırdı.

Ahiret İnancı

Ahiret İnancı’ndan dolayı, ölen kişi, mezara eşyalarıyla gömülürdü.

Önceki ve Sonraki Yazılar