Tübitak & Kuruluşu

17 Temmuz 1963 yılında, Cemal Gürsel tarafından hükümete danışmanlık yapılması ve millî bilim politikasına rehberlik edilmesi amacıyla kurulan Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK), Türkiye'de bilim ve teknolojiyi teşvik etmeyi, yönlendirmeyi ve popülerleştirmeyi amaçlamaktadır.

TÜBİTAK, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın ilgili kuruluşlarındandır ve özel hukuk hükümlerine tâbidir.

İSİM DEĞİŞİKLİĞİ

TÜBİTAK, önceleri Türkiye Bilim Teknik ve Araştırma Kurumu diye bilinirken, sonradan ismi Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu olarak değiştirilmiştir ve uzun bir süre bu isimle anılmıştır. 

tubitak.jpg

TÜBİTAK Yayınları

1993 yılından beri Popüler Bilim Kitapları basılmaya başlanmıştır.

Ardından "teknik" yerine "teknolojik" kelimesinin kullanılmasıyla, 2005 yılında, kurumun ismi son halini almıştır.

MİSYONU VE VİZYONU

Başlangıçtaki misyonu bilimsel araştırmaları ve genç bilim insanlarını desteklemekti.

Bugün ise, bünyesinde barındırdığı onlarca birimle birlikte, tarım politikalarının yönlendirilmesinden Ar-Ge projelerinin desteklenmesine kadar farklı alanları kapsayan bir misyona sahiptir.

TÜBİTAK, Türkiye'de müspet bilimlerde araştırma ve geliştirme faaliyetlerini ülke kalkınmasındaki önceliklere göre geliştirmeyi, özendirmeyi, düzenlemeyi ve koordine etmeyi; mevcut bilimsel ve teknik bilgilere erişmeyi ve erişilmesini sağlamayı amaçlamaktadır.

YAYINLARI

TÜBİTAK, Türkiye'de bilimi popülerleştirmek ve insanları bilinçlendirmek amacıyla, üç adet aylık popüler bilim dergisi (Bilim ve Teknik, Bilim Çocuk, Meraklı Minik) ve yıllık yaklaşık 20 adet popüler bilim kitabı (TÜBİTAK Popüler Bilim Kitapları) yayınlamaktadır.

Ayrıca, doğrudan Türkiye'deki bilim camiasına hitap eden 12 adet hakemli (Bilimsel Dergi) çıkartmaktadır.

Önceki ve Sonraki Yazılar