Trafik Sigortasında Kusur Haksızlığı Ve Sigorta Tahkim Komisyonu Nedir?

Sigorta şirketleri, kaza sonrası trafik polisi müdahil olmamışsa kusur oranını belirliyor. Burada bazı  haksız uygulamalar gündeme gelebiliyor. Bu öncelikle kusur oranının belirlenmesinde görülmektedir.  Ancak kişilerin bu haksızlığın önlenmesi için Sigorta Tahkim Komisyonu’na(STK) itiraz hakkı bulunmaktadır.

Bir çok kişi bu STK’nın ne işe yaradığını bilmiyor. Haksızlığa maruz kaldıysa hakkını da arayamıyor. Bu yazımızda Sigorta Tahkim Komisyonu’nun görevlerinden bahsedeceğim. Önce bir yakınımın başından geçen olayı anlatayım ki konu iyi anlaşılsın;

Ara caddeden hızla gelen ford araç sağdan sokaktan çıkan yakınımın fluence aracına yolun ortasında arka far kısmından vuruyor. O panikle kaldırıma çıkıyor ve orada kalıyor. Aracın hava yastıkları açılıyor. Ford araç pert olmuş vaziyette. Yakınımın aracı ise karşı sokağa geçmiş oluyor ve orada duruyor. Halk toplanıyor. Olayı görenler, fordun çok hızlı geldiğini söylüyorlar. Fordu kullanan genç birisi olup, hızlı geldiğini kabul etmiyor. Sonra ford aracının yakınları kendi sigortacısını çağırıyor. Trafik tutanağını ona düzenlettiriyorlar. Onların sigortacısı uyanık, şekli çiziyor, kazayı fardan değil arka bagaj tarafından vurmuş gibi gösteriyor ve  karşı tarafa da “ söyleyeceklerinizi istediğiniz gibi yazın kimse kimseye karışmasın” diye öğütlüyor. Tabii karşı taraf öğütlenmiş “caddeden giderken karşıma sokaktan fluence çıktı ve çarpıştık”. Hızlı geldiğini bile belirtmemiş. Neticede, karşı taraf tutanakla kazayı bildiriyor.Tutanak sayesinde kusur oranı % 100 yakınıma veriliyor. Sigorta şirketine itiraz etmesine rağmen durum değişmiyor. Bu sırada yakınımı,  STK’ndan arayarak  konu hakkında bilgi alıyorlar. Kendisini itiraz etmesi için yönlendirmişler. Yakınım STK’ya itiraz ediyor ve kusur oranı bu kez tam tersi oluyor. “

Böylece haksızlık düzeliyor. İyi ki STK varmış, haksızlığa uğrayan kazazedeler mutlaka STK’ya baş vursunlar.

Sigorta Tahkim Komisyonu, sigorta sözleşmesinden doğan uyuşmazlıkları gidermek ve her iki taraf arasında oluşan sorunlara çözüm yaratmak için 2008’de kurulmuş olan kurumdur. Sigortacılık Kanunu, Kabul Tarihi: 3/6/2007 ve 5684 sayılı kanunun 30. maddesi çerçevesinde;

Sigortacılıkta tahkim 

MADDE 30 – 

(1) Sigorta ettiren veya sigorta sözleşmesinden menfaat sağlayan kişiler ile riski üstlenen taraf arasında sigorta sözleşmesinden doğan uyuşmazlıkların çözümü amacıyla Birlik nezdindeSigorta Tahkim Komisyonu oluşturulur. Sigortacılık yapan kuruluşlardan, sigorta tahkim sistemine üye olmak isteyenler, durumu yazılı olarak Komisyona bildirmek zorundadır. Sigorta tahkim sistemine üye olan kuruluşlarla uyuşmazlığa düşen kişi, uyuşmazlık konusu sözleşmede özel bir hüküm olmasa bile tahkim usûlünden faydalanabilir…

(15) Sigortacılık yapan kuruluşla uyuşmazlığa düşen kişinin Komisyona başvurusu, öncelikle raportörler tarafından incelenir. Raportörler en geç onbeş gün içinde incelemelerini tamamlamak zorundadır. Raportörler tarafından çözümlendirilemeyen başvurular sigorta hakemine iletilir. Uyuşmazlığa hangi sigorta hakeminin bakacağı, Komisyon tarafından sigorta hakemi listesinden seçilir. Komisyon, işin niteliğine bağlı olarak en az üç sigorta hakeminden oluşan bir heyet oluşturulmasına karar verebilir. Ancak, uyuşmazlık konusu miktarın onbeşbin Türk Lirası ve üzerinde olduğu durumlarda heyet teşekkülü zorunludur. Heyet kararını çoğunlukla verir. Hakemler, sadece kendilerine verilen evrak üzerinden karar verir. Seçilen sigorta hakemi mücbir nedenler ve umulmayan haller hariç olmak üzere görevi reddedemez. Bununla birlikte, taraflar, Hukuk Usûlü Muhakemeleri Kanununda yer alan hâkimi ret nedenlerine dayanarak hakemi reddedebilir. Ret talebi Komisyona, durumun öğrenildiği tarihten itibaren en geç beş iş günü içinde bir dilekçeyle yapılır. Ret talebi üzerine Komisyon müdürü, iki tarafın görüşlerini dinledikten sonra bu konuda en geç beş iş günü içinde      karar verir.

www.sigortatahkim.org adresinden başvuru yapılabilir ve gerekli bilgileri temin edebilirsiniz.

Sigorta Tahkim Komisyonunun amacı; sigorta sahibi ya da ilgili sigortadan yararlanan kişiler ile sigorta tahkim sisteminin üyesi olan sigorta şirketleri arasında ortaya çıkan anlaşmazlıkları, uyuşmazlıkları çözmektir. Bu uyuşmazlıklar, alanında uzmanlaşmış hakemlerce süratli ve adil bir şekilde çözüme kavuşturulur.

Komisyon; kendisine başvuru yapılmasına neden olan uyuşmazlıkları çözmede, başvuru sahiplerine mahkeme süresine oranla daha hızlı ve kolay sonuç almaları için imkân tanıması yönüyle de fayda sağlıyor.

Sigorta Tahkim Komisyonu’na ulaşan uyuşmazlıkların çözümü; taraflar aksine bir anlaşmaya varmadığı sürece, kanun tarafından belirtilen süre içinde, bağımsız hakemlerce gerçekleştiriliyor. 

Trafik kazası yapanların, özellikle kusur  oranlarında haksızlığa maruz kaldıysa hakkını araması için Sigorta Tahkim Komisyonu’na başvuru yapmayı unutmasınlar! Kazasız günler dilerim.

Önceki ve Sonraki Yazılar