Ticaret Sicilde Elektronik İmza Dönemi

 

Gümrük ve Ticaret bakanlığınca, Türkiye genelinde Ticaret sicil kayıtlarının elektronik ortamda güvenli, düzenli ve eksiksiz tutulması için kısa adı MERSİS olan "Merkezi Sicil Kayıt Sistemi" oluşturdu.

Bu sistemin uygulanması için; ticaret sicilde işlem yapacak tüm mükellefler, şirket yetkilileri ve mali müşavirlerin elektronik imza almaları gerekiyor.

Elektronik imzanın bir maliyeti var. Fiyatları 200 TL ile 300 TL arasında değişiyor. Şu anda ülkemizde elektronik imza sertifikası veren sadece dört firma var. Karşılığında ise elektronik imza almak isteyen tüm şirket yetkilileri ve mali müşavirler var.

Ülkemizde her zaman olduğu gibi, yenilikler tartışılmadan, alt yapısı tam oturtulmadan,” ben yaptım oldu” “kervan yolda dizilir” mantığı ile kanunlarımız uygulamaya geçirildi.

Ticaret sicil müdürlüklerindeki “Mersis” uygulamaları da aynen böyle oldu. Geçtiğimiz günlerde, 16 Kasım Cuma günü Mali müşavirlere duyuruldu. 19 Kasım pazartesi günü uygulamaya geçirildi. Alt yapısı oturmamış, elektronik imzalar alınmamış, yep yeni bir sistem üç gün içerisinde hayata geçirilmek istendi.
Sistem tam oturduğunda mutlaka kolaylıkları olacaktır. Şirket kuruluşları daha kısa sürede internet üzerinden yapılacak. Ancak alt yapısı tam oturtulmadan üç gün içinde uygulamaya sokulması Mali Müşavirleri isyan ettiriyor.

Uygulamanın amaçlarından biride bürokrasiyi azaltma olduğu belirtiliyor. Ancak işlemler için hazırlanan tüm kağıt evraklar aynen ticaret siciline sunulacağından, bu şekilde, bürokrasi nasıl azalacak? Merak ediliyor.

Sistem çok güzel düşünülmüş, her şey çok güzel, daha önce her şey hazırlanmış, tasarlanmış sadece uygulayıcıları, yani hamalları eksik kalmış. Anlaşılan Üç gün içerisinde bu eksiklikte giderilmiş. TÜRMOB “emredersiniz” mantığı ile bu işi de mensuplarına kabullendirmiş gibi görünüyor.

Böylece e-uygulamalara Mali Müşavirlere yeni bir yük daha ilave edilmiş oluyor. Hatırlanacağı gibi e-uygulamaya “e-bildirge”” e-beyan” ile SSK ve Maliye tarafından başlanılmıştı. Bu gidişle, önümüzdeki dönemlerde teknolojiden faydalanan tüm kurum ve kuruluşlar “e-uygulamayı” genişleterek ve geliştirerek yaygınlaştıracaklardır.

Bu konuda Kahramanmaraş SMMM Odası toplantı üzerine toplantı yapıyor. Bir taraftan mensuplarına “e imza” aldırmaya çalışıyor. Diğer yanda Ticaret sicil müdürlüğü ve Gümrük ve Ticaret bakanlığı yetkililerine uygulama hakkında seminerler verdirerek mensuplarını bilgilendirmeye çalışıyor.

Ticaret sicil müdürlüğü ise bu günlerde fetret döneminde. Hiçbir işlem yapamıyor. Uygulamanın 3 gün içerisinde hayata geçmesine onlarda isyan ediyor.

Bu günlerde Ticaret sicilde işlem yaptırmak isteyen mükellefler, eğer elektronik imza sertifikası almamışlarsa işlem yapamayacaklar. Acil işlemlerinde zor durumda kalmamaları için şimdiden elektronik imza almaları gereğini hatırlatmak istiyoruz.

Bu vesile ile Mersis uygulamasının ticari hayatımıza hayırlar getirmesini temenni ederiz.

Selam ve sevgilerle.

Önceki ve Sonraki Yazılar