Tavan Arasındaki Tarihi Notlar

Eski Türklerde Kadının Yeri

İslam öncesi Türk toplumunda kadının yeri çok önemli idi. Hatta bugünkü Avrupa'da dahi kadına verilmeyen haklar o günün Türk toplumunda vardı. Bugün Avrupa toplumlarında bile kadın eşeysel (cinsel) bir nesne olarak görülmekte ve toplumsal anlamda erkeklerle tamamen eşit olamamaktadır.

Örneğin; bugün hangi Avrupa ülkesinde bir kadın ordu komutanı vardır? Oysa ki eski Türk toplumunda kadınlar savaşçı, kale komutanı, vali, ordu komutanı olabiliyordu. Hatta Kağan savaşa gittiğinde Hatun başkentte kalırsa, ülkeyi o yönetiyordu. Zaten verilen buyruklar, "Kağan ve Hatun buyurdu ki..." diye başlıyordu. Hatun'un adının geçmediği, damgasının (mührünün) olmadığı buyruklar geçersizdi. Kadınlar, Hanım adını alıp oba yönetiyor, yeri geldiğinde ordunun başına geçip savaş yönetiyordu. Ordunun başına geçip Pers İmparatoru Darius'un (Dara) kellesini mızrağının ucuna takıp ülkesine getiren İskit Hatun'u Büyük Tomris değil miydi? Ya da Attilla'nın karşısına çıkan Roma elçileri önce Attila'nın eşi Arıkan Hatun ile görüşmek zorunda kaldıklarında şaşırmamışlar mıydı? Diyebilirsiniz ki, "Bunlar soylu kadınlardı, halk nasıldı?" Halkta da durum aynı idi. Çünkü Türklerde soylu-halk (avam) ayrımı yoktu. Onlara göre tüm Türkler soylu idi. Kız çocukları erkekler gibi at biner, kılıç kuşanır, savaşa giderdi. Bir kadının birden fazla isteyeni olduğunda, kadın erkeğini kendi seçerdi. Evlenirken de bir kadın ve bir erkek çadırlarını birlikte kurardı. Evlilik çağı gelen erkek ve kadın, ailelerinden yaşarken kalıt (miras) payını ister, aldıkları paylar onların çeyizi olurdu. Bu payları birleştirir ve kendi yuvalarını kurarlardı. Her şey tamamen eşitti.
YANLIŞ BİLDİĞİMİZ ATASÖZÜ VE DEYİMLERE ÖRNEKLER

1."Güzele bakmak sevaptır" değil, "Güzel bakmak sevaptır" biçimindedir.

2. "Azimle sıçan duvarı deler" değil, "Azimli sıçan duvarı deler" biçimindedir.
3. "Göz var nizam var" değil, "Göz var izan var." biçimindedir. (izan: anlayış, anlama yeteneği. nizam: düzen, kural)

4. "Eşek hoşaftan ne anlar" değil, "Eşek hoş laftan ne anlar" biçimindedir.
5. "Aptala malum olurmuş" değil, "Abdala malum olurmuş" biçimindedir. (aptal: alık. abdal: derviş)

6. "Kısa kes aydın havası olsun" değil, "Kısa kes aydın abası olsun" biçimindedir. (aba bir giysidir ve Aydın efesinin abası kısa ve dizleri açıktır.)

7. "Su uyur düşman uyumaz" değil, "Sü uyur düşman uyumaz" biçimindedir. (sü: asker)
8."Saatler olsun" değil, "Sıhhatler olsun" biçimindedir. (sıhhat: sağlık)
9 "Su küçüğün söz büyüğün" değil, "Sus küçüğün söz büyüğün" biçimindedir.
10."Elinin körü" değil, "ölünün kûru" biçimindedir. (kûr: mezar, gömüt)
11. "Sıfırı tüketmek" değil, "zafiri tüketmek" biçimindedir. (zafir: soluk)

12. "Eni konu" değil, "önü sonu" biçimindedir.

HEY ON BEŞLİ ON BEŞLİ,

TOKAT YOLLARI TAŞLI,

ON BEŞLİLER GİDİYOR,

KIZLARIN GÖZÜ YAŞLI". Diyerek o devir Anadolu Türkünün ıstırabını dile getirmektedir. Fakat günümüzde düğünlerde, eğlencelerde çalınıp göbek atılan bir şarkı olmuş, anlamını yitirmiştir. Türk halkının bunu bilinçli bir şekilde yaptığını düşünmüyorum, aksine bilseler belki de kullanmaktan vazgeçeceklerdir. Buradaki on beşliler, 1315, yani 1899 sonu ve 1900'de doğanlardır. Bunun da manası gayet açıktır; 1917 yılı içinde 17 yaşlarındaki gençler cepheye alınmıştır. Eğer bir millet 17 yaşındaki gençlerini cepheye göndermek durumuna gelmiş ise var olabilmek için son gücünü kullanıyor demektir.

Türkler Anadolu’ya Ne Zaman Gelmişlerdir ?

Bizler Anadolu’ya bazılarının yazdıkları gibi, 1071 Malazgirt Savaşından sonra gelmedik. Ondan çok önceleri Anadolu’da idik. İşte Oğuz Boylarının gelişinden önce Anadolu ve Mezopotamya’yı yurt tutan bazı Türk Boyları şunlardır:

Kurganlar M.Ö 6000

Sümerler M.Ö 4000

Turuklar M.Ö 4000

Turki Krallığı M.Ö 3000

Gutiler M.Ö 2150

Gaskalar M.Ö 1550-1525

Kimmerler M.Ö 1900

Kumuk Türkleri M.Ö 876

İskitler M.Ö 800

Paktuklar M.Ö 522

Amazonlar M.Ö 4.yy.

Hunlar M.S 3.yy.

Ağaçeriler M.S 466

Sabir Gur Türkleri M.S 515

Bunların dışında Oğuz Türklerinden birkaç asır önce Bulgar, Kuman, Hazar ve Avar Türkleri'de Anadolu’ya yerleştikleri bilinmektedir. Yukarıda adı verilen Ağaçeriler bugün Akdeniz ve Egede yaşayan Tahtacı Türkmen Alevileridir.

Tarihte çok önemli bir söz vardır. “HER YOL ROMA’YA ÇIKIYOR” Roma İmparatorluğu topraklarına kattığı her yerin son sınırına kadar yol yaparmış Roma hep yolların ortasında kalırmış bu yüzden Bütün yollar Roma’ya çıkarmış. Bizde bu deyimden yola çıkarak diyoruz ki “ Bütün bilgiler tarihten çıkar”.

Faydalanılan Kaynaklar:

Kazım Mirşan Türklerin Kaybolan Ataları

Halik Kemal Türközü Türkmen Ülkesi Adı ve Emperyalizmin Etkileri.

Ali Rıza Özdemir Zazalar ve Türklük.

Ali Rıza Özdemir Kart Kurt Sesleri Arasında Kaybolan Gerçek Kürtler ve Türklük.

Mehmet Eröz Atatürk Milliyetçilik Doğu Anadolu.

Önceki ve Sonraki Yazılar